Erityispätevyyskuulustelut

Moneen erityispätevyysohjelmaan kuuluu tentti. Tentin voi suorittaa yleisissä tenttitilaisuuksissa neljä kertaa vuodessa Helsingissä, Oulussa tai omalla työpaikalla etätenttinä erikseen sovituin järjestelyin.

Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän useimpiin pätevöitymisohjelmiin sisältyvän kuulustelun voi suorittaa neljästi vuodessa (maalis-, touko-, syys- ja marraskuu) järjestettävissa tenttitilaisuuksissa.

Poikkeuksia ovat seulontamammografian, sotilaslääketieteen, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen kuulustelut, jotka suoritetaan omissa tenttitilaisuuksissa. Kuntoutuksen kuulusteluun sisältyy sekä kirjallinen että suullinen osio.

Seulontamammografian kuulustelupäivistä tiedotetaan Suomen Radiologiyhdistyksen verkkosivuilta löytyvissä jäsenkirjeissä.

Vakuutuslääketieteen erityispätevyystentti järjestetään Suomen Vakuutuslääketieteen yhdistyksen toimesta netin kautta tehtävänä tenttinä. Yhdistys kutsuu kirjalliseen kuulusteluun ja loppukeskusteluun pätevyyden suorittajat, joiden palvelut ovat täyttymässä. Lisätietoja: Kari Mäkelä (etunimi.sukunimi@kela.fi)

Huom! Seuraavat poikkeukset alakohtaisesti: Päihdelääketieteen kuulustelu järjestetään toukokuussa. Yleissairaalapsykiatrian, palliatiivisen lääketieteen ja lääkealan kuulustelut järjestetään touko- ja marraskuussa.

2019 tenttipäivät

  • pe 6.9.2019, ilmoittautuminen viimeistään pe 9.8.2019
  • pe 8.11.2019, ilmoittautuminen viimeistään pe 4.10.2019

2020 tenttipäivät

       Tenttipäivät (maalis-, touko-, syys- ja marraskuu) julkaistaan alkusyksystä.

Tentti järjestetään klo 9-15 Lääkäriliiton kokoustiloissa, Mäkelänkatu 2 A, Helsinki. Tentti on mahdollista suorittaa myös Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tiloissa, (Torikatu 22 A 2, 2. kerros, 90100 Oulu) tai erikseen sovituin etäjärjestelyin työpaikalla.

Ilmoittautumiset (erityispätevyysala ja yhteystiedot) ja tiedustelut: Tarja Lindén, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi, 040 4552573

Takaisin