Erityispätevyystentit

Moneen erityispätevyysohjelmaan kuuluu tentti. Tentin voi suorittaa neljä kertaa vuodessa Helsingissä, Oulussa tai omalla työpaikalla etätenttinä erikseen sovituin järjestelyin. Seuraavat poikkeukset tenttimiseen alakohtaisesti. Liikennelääketieteen ja päihdelääketieteen tentti järjestetään vain toukokuussa.  Yleissairaalapsykiatrian ja lääkealan kuulustelut järjestetään toukokuussa ja marraskuussa. Palliatiivisen lääketieteen tentti järjestetään maalis-, touko- ja marraskuussa.

Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän useimpiin pätevöitymisohjelmiin sisältyvän tentin voi suorittaa neljästi vuodessa (maalis-, touko-, syys- ja marraskuu) järjestettävissa tenttitilaisuuksissa. Seuraavat poikkeukset tenttipäivissä alakohtaisesti: liikennelääketieteen ja päihdelääketieteen tentti järjestetään vain toukokuussa.  Yleissairaalapsykiatrian ja lääkealan kuulustelut järjestetään touko- ja marraskuussa. Palliatiivisen lääketieteen tentti järjestetään maalis-, touko- ja marraskuussa.

Poikkeuksia ovat seulontamammografian, sotilaslääketieteen, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen kuulustelut, jotka suoritetaan omissa tenttitilaisuuksissa. Kuntoutuksen kuulusteluun sisältyy sekä kirjallinen että suullinen osio.

Seulontamammografian kuulustelupäivistä tiedotetaan Suomen Radiologiyhdistyksen verkkosivuilta löytyvissä jäsenkirjeissä.

Vakuutuslääketieteen erityispätevyystentti järjestetään Suomen Vakuutuslääketieteen yhdistyksen toimesta netin kautta tehtävänä tenttinä. Yhdistys kutsuu kirjalliseen kuulusteluun ja loppukeskusteluun pätevyyden suorittajat, joiden palvelut ovat täyttymässä. Lisätietoja: Kari Mäkelä (etunimi.sukunimi@ilmarinen.fi)

2022 tenttipäivät 

  •     pe 4.3.2022, ilmoittautuminen viimeistään pe 28.1.2022
  •     pe 6.5.2022, ilmoittautuminen viimeistään pe 1.4.2022
  •     pe 9.9.2022, ilmoittautuminen viimeistään pe 5.8.2022
  •     pe 11.11.2022, ilmoittautuminen viimeistään pe 7.10.2022

Linkki Erityispätevyystenttiin ilmoittautumiseen

Tentti järjestetään klo 9-15 Lääkäriliiton kokoustiloissa, Mäkelänkatu 2 A, Helsinki. Tentti on mahdollista suorittaa myös Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tiloissa, (Torikatu 22 A 2, 2. kerros, 90100 Oulu) tai erikseen sovituin etäjärjestelyin työpaikalla.

Tiedustelut: Ulla Anttila, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi, 040 455 2542

Lisätietoja

Ulla Anttila Koulutusasiantuntija Puh. 040 4552542 ulla.anttila@laakariliitto.fi
Takaisin