Erityispätevyystentit

Moneen erityispätevyysohjelmaan kuuluu tentti. Tentin voi suorittaa alakohtaisin eroin neljä kertaa vuodessa (maalis-, touko-, syys- ja marraskuu) Helsingissä, Oulussa tai omalla työpaikalla etätenttinä erikseen sovituin järjestelyin.

Seuraavat poikkeukset tenttimiseen alakohtaisesti. Liikennelääketieteen ja päihdelääketieteen tentti järjestetään vain toukokuussa.  Yleissairaalapsykiatrian ja lääkealan kuulustelut järjestetään toukokuussa ja marraskuussa. Palliatiivisen lääketieteen tentti järjestetään maalis-, touko- ja marraskuussa.

Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän useimpiin pätevöitymisohjelmiin sisältyvän tentin voi suorittaa neljästi vuodessa (maalis-, touko-, syys- ja marraskuu) järjestettävissa tenttitilaisuuksissa. Seuraavat poikkeukset tenttipäivissä alakohtaisesti: liikennelääketieteen ja päihdelääketieteen tentti järjestetään vain toukokuussa.  Yleissairaalapsykiatrian ja lääkealan kuulustelut järjestetään touko- ja marraskuussa. Palliatiivisen lääketieteen tentti järjestetään maalis-, touko- ja marraskuussa.

Poikkeuksia ovat seulontamammografian, sotilaslääketieteen, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen kuulustelut, jotka suoritetaan omissa tenttitilaisuuksissa. Kuntoutuksen kuulusteluun sisältyy sekä kirjallinen että suullinen osio.

Seulontamammografian kuulustelupäivistä tiedotetaan Suomen Radiologiyhdistyksen verkkosivuilta löytyvissä jäsenkirjeissä.

Vakuutuslääketieteen erityispätevyystentti järjestetään Suomen Vakuutuslääketieteen yhdistyksen toimesta netin kautta tehtävänä tenttinä. Yhdistys kutsuu kirjalliseen kuulusteluun ja loppukeskusteluun pätevyyden suorittajat, joiden palvelut ovat täyttymässä. Lisätietoja: Kari Mäkelä (etunimi.sukunimi@ilmarinen.fi)

2022 tenttipäivät

  •     pe 9.9.2022, ilmoittautuminen viimeistään pe 5.8.2022
  •     pe 11.11.2022, ilmoittautuminen viimeistään pe 7.10.2022

2023 tenttipäivät

Tenttipäivät (maalis-, touko-, syys- ja marraskuu) päätetään elokuun 2022 loppuun mennessä ja päivitetään sivulle.

Linkki Erityispätevyystenttiin ilmoittautumiseen

Tentti järjestetään klo 9-15 Lääkäriliiton kokoustiloissa, Mäkelänkatu 2 A, Helsinki (koronatilanteen salliessa). Tentti on mahdollista suorittaa myös Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tiloissa, (Torikatu 22 A 2, 2. kerros, 90100 Oulu) tai erikseen sovituin etäjärjestelyin työpaikalla.

Etätenttinä työpaikalla: Tenttiin tarvitaan sopiva tila, jossa on kuusi tuntia aikaa kirjoittaa klo 9-15 (voi tarvittaessa aloittaa aikaisemmin tai lopettaa myöhemmin).  Yhteyshenkilön ja yhteystiedot (postiosoite + sähköposti) ilmoitetaan liittoon tenttiä edeltävän kuukauden puoleenväliin mennessä. Yhteyshenkilölle lähetetään kysymykset ja tenttipaperit, jotka palautetaan skannauksen jälkeen liittoon. Tentin valvojan tulee olla paikalla/lähellä koko ajan. Yhteyshenkilö ja valvoja voivat olla eri henkilöitä.

Tiedustelut: Ulla Anttila, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi, 040 455 2542

Lisätietoja

Ulla Anttila Koulutusasiantuntija Puh. 040 4552542 ulla.anttila@laakariliitto.fi
Takaisin