Erityispätevyystentit

Moneen erityispätevyysohjelmaan kuuluu tentti. Tentin voi suorittaa yleisissä tenttitilaisuuksissa neljä kertaa vuodessa Helsingissä, Oulussa tai omalla työpaikalla etätenttinä erikseen sovituin järjestelyin.

Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän useimpiin pätevöitymisohjelmiin sisältyvän kuulustelun voi suorittaa neljästi vuodessa (maalis-, touko-, syys- ja marraskuu) järjestettävissa tenttitilaisuuksissa.

Poikkeuksia ovat seulontamammografian, sotilaslääketieteen, kuntoutuksen ja vakuutuslääketieteen kuulustelut, jotka suoritetaan omissa tenttitilaisuuksissa. Kuntoutuksen kuulusteluun sisältyy sekä kirjallinen että suullinen osio.

Seulontamammografian kuulustelupäivistä tiedotetaan Suomen Radiologiyhdistyksen verkkosivuilta löytyvissä jäsenkirjeissä.

Vakuutuslääketieteen erityispätevyystentti järjestetään Suomen Vakuutuslääketieteen yhdistyksen toimesta netin kautta tehtävänä tenttinä. Yhdistys kutsuu kirjalliseen kuulusteluun ja loppukeskusteluun pätevyyden suorittajat, joiden palvelut ovat täyttymässä. Lisätietoja: Kari Mäkelä (etunimi.sukunimi@kela.fi)

Seuraavat poikkeukset alakohtaisesti:

Päihdelääketieteen kuulustelu järjestetään toukokuussa. Huom! Päihdelääketieteen 8.5.2020 tentti siirrettiin koronaepidemian syyskuulle 4.9.2020.

Yleissairaalapsykiatrian, palliatiivisen lääketieteen ja lääkealan kuulustelut järjestetään touko- ja marraskuussa.

2020 tenttipäivät

  • pe 4.9.2020, ilmoittautuminen viimeistään pe 7.8.2020. Huom. Koronaepidemian mahdollinen jatkuminen saattaa vaikuttaa, että etätentti työpaikalla on ainoa vaihtoehto tenttimiseen.
  • pe 6.11.2020, ilmoittautuminen viimeistään pe 2.10.2020

2021 tenttipäivät

     Julkaistaan alkusyksystä

Tentti järjestetään klo 9-15 Lääkäriliiton kokoustiloissa, Mäkelänkatu 2 A, Helsinki. Tentti on mahdollista suorittaa myös Oulussa, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston tiloissa, (Torikatu 22 A 2, 2. kerros, 90100 Oulu) tai erikseen sovituin etäjärjestelyin työpaikalla.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Ulla Anttila, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi, 040 455 2542

Lisätietoja

Ulla Anttila Koulutusasiantuntija Puh. 09 3930744 ulla.anttila@laakariliitto.fi
Takaisin