Lääkärin tietopankki - ohjeet ja suositukset

Lääkäriliiton ohjeet auttavat lääkäriä toimimaan epäselvissä tilanteissa. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että koko lääkärikunnalla on yhtenäiset toimintatavat tärkeissä kysymyksissä. Lääkäriliitto julkaisee myös suosituksia lääkärin työn tueksi.

Ohjeita on annettu merkittävistä asioista, jotka koskevat koko lääkärikuntaa. Osa ohjeista liittyy eettiseen ja kollegiaaliseen toimintaan lääkärikunnan yhtenäisyyden vahvistamiseksi ja osa enemmän lääkärin päivittäiseen työhön, kuten ohje lääkärintodistuksen kirjoittamisesta. Osalla ohjeista on kansainvälinen pohja. Jokaisen lääkärin on hyvä tutustua ohjeisiin.

Ohjeet ja suositukset antaa Lääkäriliiton hallitus, joka myös päivittää ohjeita tarvittaessa. Myös valtuuskunnalla on mahdollisuus antaa jäseniä sitovia ohjeita. Jäsen sitoutuu noudattamaan ohjeita liittyessään liiton jäseneksi. Ohjeiden vastaisesta toiminnasta saattaa seurata sääntöjen määrittämiä sanktioita.