Reumaortopedia

Reumaortopedian erityispätevyyden suorittanut erikoislääkäri on perehtynyt reumapotilaan kokonaisvaltaiseen ja moniammatilliseen tiimihoidon periaatteeseen. Hän pystyy laatimaan ja toteuttamaan reumapotilaan ortopedisen hoito-ohjelman.

Hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 15.3.2001.

Yleistä

Ortopediassa ja traumatologissa on tapahtunut viimeisen parin vuoden aikana erittäin voimakas kehitys. Uusia hoitomuotoja on syntynyt, teknologinen kehitys on ollut erinomaisen vilkasta ja resursseissa on vähitellen päästy tarvetta vastaavalle tasolle. Vuonna 1999 perustetun Suomen Reumaortopediayhdistyksen yhdeksi tavoitteeksi asetettiin reumaortopedian erityispätevyyden kehittäminen. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon uudelleen järjestelyjen myötä mm. reumaortopedia siirtyi käytännössä yhdestä erityisosaamisen sairaalasta, Heinolan Reumasäätiön sairaalasta, usealle erikoissairaanhoidon tasolle. Muutos tapahtui nopeasti ja sairaaloiden ortopediset yksiköt joutuivat ottamaan vastuun reumapotilaiden kirurgisesta kuntoutuksesta ilman riittävää perehdytystä. Useimmissa yliopistosairaaloissa ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin koulutukseen kuuluu 3–6 kk työskentelyä reumaosastolla. Suomen Reumaortopedisen yhdistyksen mielestä annettu koulutus ei riitä sellaisen pätevyyden saavuttamiseen, jolla esim. sairaanhoitopiirin reumaortopedian hallinnollinen ja käytännön operatiivinen toiminta toteutetaan. Reumaortopedia on ortopedian ja traumatologian erikoisalaan kuuluvaa kirurgiaa, mutta perustaudista johtuen siihen liittyy erinäisiä erityispiirteitä, joiden hallitseminen kehittyy vain erityisperehtymisen kautta.

Reumaortopedisiä leikkauksia leikkauksia tulee Suomessa suorittaa eri laskelmien mukaan 6 000–10 000. Tämä on murto-osa koko kirurgian kapasitaarista kenttää ajatellen. Reumapotilaat ovat myöskin verrattain pieni potilasryhmä: 38 000 kroonikkoa. Heidän käyttöosuutensa sosiaaliturvasta on kuitenkin suuri moniin muihin potilasryhmiin verrattuna. Primaarihoidossa tehdyt virheet aiheuttavat merkittäviä ongelmia myöhemmin sekä potilaskohtaisesti että kansantaloudellisesti. Erityispätevyyden kautta voidaan kohottaa reumapotilaiden ortopedisen kuntoutuksen tasoa maassamme.

Tavoitteet

Reumaortopedian erityispätevyysohjelman tavoitteena on, että sen suorittanut erikoislääkäri

 1. on perehtynyt reumapotilaan kokonaisvaltaiseen, moniammatilliseen tiimihoidon periaatteeseen
 2. pystyy laatimaan ja toteuttamaan reumapotilaan ortopedisen hoito-ohjelman suhteutettuna muuhun hoitoon ja kuntoutukseen
 3. kykenee suunnittelemaan ja valvomaan ortopediseen hoitoon liittyvän leikkausta edeltävän ja sen jälkeisen kuntoutuksen
 4. kykenee arvioimaan hoitotuloksia kansainvälisesti hyväksyttyyn tasoon verrattuna
 5. pystyy toiminaan reumaortopedisen hoidon asiantuntijana ja kykenee kehittämis-, opetus- ja tutkimustyöhön

Vaatimukset

Pohjakoulutus

Erityispätevyyden pohjakoulutuksena on ortopedian ja traumatologian erikoislääkärin tutkinto.

Käytännön palvelu

Käytännön palvelun vähimmäispituus on 2 vuotta. Palvelun tulee tapahtua laitoksessa, jossa toteutetaan reumapotilaan kokonaisvaltaista hoitojärjestelmää. Palvelu edellyttää perehtymistä seuraavien leikkausten periaatteisiin, vaikka kaikkia ei itse suorittaisikaan:

- kaikkien nivelten kirurginen synovektomia (avoin tai artroskooppinen)
- pehmytkudosrekonstruktiot (esim. reumakäden deformiteettien korjaukset)
- reumaan liittyvien pinnetilojen kirurginen hoito
- yleisimmät niveljäykistykset 
- kaikkien nivelten tekonivelkirurgia - reumakaularanka

Pätevöityjän tulee perehtyä reumaortopediaan liittyvän lääkintävoimistelun ja toimintaterapian periaatteisiin ja kyetä antamaan toimintaohjeet ja valvomaan niiden toteutusta. Pätevöityjän tulee lisäksi hallita reuman peruslääkehoidon periaatteelliset vaikutustavat ja haittavaikutukset.

Kurssimuotoinen teoreettinen koulutus

Reumaortopediaa sisältävää teoreettista koulutusta tulee hankkia 80 tuntia.

Erityispätevyyskuulustelu

Vaadittava kirjallisuus ja lehdet

 1. Sledge, Ruddy, Harris, Kelley: Arthritis surgery 1994 ss. 1 - 959
 2. Clayton, Smith: Surgery for rheumatoid arthritis 1992: 1 - 414
 3. Helal, Rowley, Cracchiolo, Myerson: Surgery of disorders of the foot and ankle 1996. Rheumatoid foot and ankle ss. 443 - 476.
 4. Sherk. The cervical spine. An atlas of surgical procedures 1994 ss. 1-336
 5. Clark, Wilgis, Aiello, Eikhaus, Eddington, (edited): Hand rehabilitation. A practise rehabilitation 1993: 1 -341.
 6. J Bone Joint Surg (Am) soveltuvin osin 10 vuoden ajalta.
 7. J Bone Joint Surg (Br) soveltuvin osin 10 vuoden ajalta.
 8. Clin Orthop soveltuvin osin 10 vuoden ajalta [erikseen reumakirurgiavolyymi(t)]
 9. Scan J Rheumatol soveltuvin osin 10 vuoden ajalta

Hakeminen ja myöntäminen

Pätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä. Pätevyystodistusta haettaessa käytännön palvelun sekä kurssimuotoisen koulutuksen tulee olla suoritettu viimeisten kahdeksan (8) vuoden aikana sekä kuulustelun viimeisten neljän (4) vuoden aikana. Hakemus toimitetaan Suomen Reumaortopediayhdistykselle (SROY), joka esittää hyväksytyt hakemukset Suomen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajalle. Suomen Reumaortopediayhdistyksen erityispätevyystoimikunnan (neljä jäsentä) toimikausi on neljä vuotta. Toimikunnan kahdella jäsenellä tulee olla dosentin pätevyys.

Reumaortopedian erityispätevyyttä haetaan Suomen Lääkäriliitolle osoitetulla vapaamuotoisella anomuksella liitteenään nimikirjanote ja/ tai muu luotettava vastaava selvitys hakijan kaytännön palvelusta, jonka perusteella hän hakee erityispätevyyttä.
Lisäksi selvitys teoreettisesta kurssimuotoisesta koulutuksesta ja mahdolliset muut asiaan vaikuttavat selvitykset, joihin hakija haluaa vedota, esimerkiksi alan julkaisut, järjestötoiminta tai vastaava.

Hakemus lähetetään Suomen Reumaortopediayhdistyksen yhdyshenkilölle osoitteella tai skannattuna:
OYS/ Operatiivinen tulosalue
oyl, dos. Juhana Leppilahti
PL 21
90029 OYS
etunimi.sukunimi@ppshp.fi

Takaisin