Erikoislääkärien johtamiskoulutus

Vuoden kestävä Erikoislääkärien johtamiskoulutus on tarkoitettu erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille, jotka työskentelevät esimies- ja johtamistehtävissä nyt tai lähitulevaisuudessa. Koulutus vastaa opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta (30 op). Koulutuksen tavoitteena on tukea lääkäreitä johtamaan suomalaista terveydenhuoltoa paremmin.

Koulutusohjelma

Koulutusohjelma tarjoaa välineitä ja tukea terveydenhuollon johtajana kehittymiseen. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan keskijohdon haasteisiin. Monimuotokoulutuksen osana tehdään omaan muutosjohtamiseen liittyvä kehittämistehtävä. Hyödynnämme verkko-oppimisympäristöä. 10 lähiopetuspäivää järjestetään Lääkäritalossa Helsingissä.

Osallistujapalautteen perusteella koulutusohjelman vahvuuksia ovat asiantuntevat kouluttajat, verkostoituvat osallistujat, innostava ilmapiiri ja hyvät järjestelyt.

Haku koulutusohjelmaan on puolivuosittain. Hakijoilta edellytetään Suomen Lääkäriliiton tai Suomen Hammaslääkäriliiton jäsenyyttä ja sitoutumista koulutusohjelmaan. Ryhmään valitaan 30 opiskelijaa.

ELJ-kurssilainen, kirjaudu Lääkärimoodleen https://moodle.laakariliitto.fi/login/index.php

Pääaiheet ja tavoitteet

Koulutusohjelmassa saat monipuolisen kuvan terveydenhuollon johtamisjärjestelmään vaikuttavista tekijöistä, johtamisen välineitä ja tukea johtajana kehittymiseen. Kokemusten ja näkemysten vaihtaminen ryhmässä syventää oppimistasi. Johtamiskoulutus antaa sinulle hyvät valmiudet selviytyä keskijohdon työhaasteista.

Koulutus koostuu viidestä 2-päiväisestä jaksosta, joiden teemoja ovat:

1. Lääkärijohtajana Suomen terveyspalvelujärjestelmässä

- ymmärrät terveydenhuollon järjestelmän muotoutumisen historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta osana hyvinvointiyhteiskuntaa
- tutustut terveydenhuollon lainsäädäntöön ja keskeisiin ohjausjärjestelmiin
- pohdit terveydenhuollon uudistamista ja strategisia linjauksia
- käynnistät oppimisprosessin ja verkostoitumisen
- saat ohjeet omaan työhön ja omaan muutosjohtamiseen liittyvän laajahkon kehittämistehtävän tekoon.

2.  Johtajuus terveydenhuollossa

- ymmärrät strategian merkityksen johtamisessa
- tunnet terveydenhuollon lainsäädäntöä henkilöstöjohtamisen kannalta ja osaat ratkoa esimiestyön juridisia peruskysymyksiä
- oivallat moniammatillisen ja monimuotoisen organisaation johtamisen haasteita ja mahdollisuuksia
- perehdyt muutosjohtamiseen
- määrittelet oman kehittämistehtäväsi aiheen ja päätavoitteet.

3. Johtamisen prosesseja ja työvälineitä

- ymmärrät johtajan vaikuttamiskeinoja potilasturvallisuuteen
- tutustut mittaamisen ja vertailun välineisiin terveydenhuollon johtamisessa
- perehdyt tietoteknologian mahdollisuuksiin terveydenhuollon johtamisessa
- pureudut ihmisten johtamisen käytäntöihin, esimerkkinä palaute ja kehityskeskustelu
- tutustut johtamiskirjallisuuteen
- esittelet kehittämistehtäväsi aiheen, tavoitteet ja menetelmät ja kehität niitä.

4. Talous ja johtaminen

- oivallat johtamisen ja talouden kytkökset terveydenhuollossa
- ymmärrät kustannusvaikuttavuuden arviointia
- ymmärrät terveydenhuollon tehokkuuden ja yhteiskunnallisen näkökulman yhteensovittamisen (oikeudenmukaisuuden vaade)
- tunnet laskentatoimen perusteita ja merkityksen yksikön ohjaamisessa, palvelujen tuottamisessa ja mittaamisessa sekä toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa
- tunnet terveystaloustieteen perusteita ja sovellusalueita ja osaat hankkia aiheesta lisää tietoa
- esittelet kehittämistehtäväsi posterin muodossa; saat ja annat palautetta työn loppuunsaattamiseksi.

5. Johtajana kehittyminen ja kehittäminen

- tunnet johtajana kasvamisen ja kehittymisen vaiheita ja haasteita
- oivallat lääkärijohtajana jaksamisen haasteita ja löydät keinoja tukea omaa ja muiden jaksamista
- pureudut työhyvinvointiin lääkäriesimiehen kannalta
- esittelemme ja opponoimme kehittämistehtävät seminaarissa, sekä jaamme ja saamme tukea asioiden käytäntöön viemiseksi.

Oppimismenetelmät

Monimuotokoulutuksessa hyödynnämme lähiopetuspäivien lisäksi verkko-oppimisympäristöä sekä työssäoppimista ja itseopiskelua. Osana koulutusohjelmaa teet kehittämistehtävän, joka liittyy organisaatiosi muutokseen ja sen johtamiseen.

Koulutus on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Koulutus vastaa opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta.

Lähiopetuspäivät
Koulutusohjelman 10 lähiopetuspäivää järjestetään Lääkäriliiton tiloissa viitenä kahden päivän jaksona (5 x 2 pv). Aktiivinen läsnäolo lähiopetuspäivinä on pakollista. Poissaolojen korvattavuus harkitaan tapauskohtaisesti.

Verkko-oppimisympäristö
Hyödynnämme koulutuksessa Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Moodlessa on tarvittavat koulutusmateriaalit ja lähijaksojen yksilö- ja ryhmätyöt. Moodle toimii myös keskustelu- ja palautteenannon kanavana.

Kehittämistehtävä
Koulutuksen aikana valitset ja määrittelet yhteistyössä esimiehesi tai muun työpaikkaohjaajasi kanssa omaan johtamistyöhösi liittyvän kehittämistehtävän aiheen. Kehittämistehtävässä analysoit kehityskohteen tilaa, syitä ja valittuja ratkaisuja asian parantamiseksi. Aihetta käsitellään monipuolisesti ja koulutuksessa opittuja asioita hyödyntäen nimenomaan johtamisen näkökulmista. Koulutuksen päätteeksi kirjalliset raportit esitetään ja opponoidaan sekä arvioidaan.

Koulutuksen hinta

Koulutuksen hinta on 4 200 € . Koulutus laskutetaan kahdessa erässä, jotka sijoittuvat kahteen kalenterivuoteen, ellei muuta erikseen sovita. Koulutusmaksu sisältää opetuksen ja oppimateriaalit sekä ruokailut ja kahvitarjoilut lähiopetuspäivillä.

Peruutusehdot
Osallistuminen on periaatteessa mahdollista perua veloituksetta 28 vuorokautta ennen ensimmäistä lähipäivää. 14 vrk ennen aloituspäivää tehdyistä peruutuksista veloitamme 25 % koulutusmaksusta. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 % koulutusmaksusta.

Lisätietoja: johtamiskoulutus@laakariliitto.fi

Lisätietoja

Sami Heistaro koulutuspäällikkö Puh. 040 9052800 sami.heistaro@laakariliitto.fi
Takaisin