Esitys ohjelmaksi

Esityksen erityispätevyysohjelmaksi voi tehdä lääkäriyhdistys. Tältä sivulta löytyy malli esitysrungoksi ja esityksen toimitusosoite.

Liiton ohjeet erityispätevyyksistä ja nykyiset erityispätevyysohjelmat

Esityksen käsittelee Lääkäriliiton professiojaos ja tarvittaessa lausuntoja voivat antaa myös  professiovaliokunnat.

Ohjelman perustaa Lääkäriliiton hallitus professiojaoksen esityksestä.

Professiojaos kokoontuu noin kerran kuukaudessa (syyskuu – touko/kesäkuu) ja esityslistalle tulevien esitysten tulee olla liitossa viikkoa ennen. Tarkemmat kokousajat saa professiojaoksen sihteeriltä Ulla Anttilalta.

Ehdotuksen toivotaan olevan pituudeltaan enintään neljä sivua.

Ohjeellinen sisällysluettelo esityksen tekemiseksi:

Erityispätevyyden nimi

 • 1. Tausta/perustelut
 • 2. Tavoitteet
 • 3. Ohjelman sisältö
 • 3.1. Pohjakoulutus
 • 3.2. Käytännön palvelu
 • 3.3. Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus
 • 3.4. Kuulustelu (tarvittaessa, ei sisälly kaikkiin hyväksyttyihin ohjelmiin)
 • 4. Koulutuspaikat ja kouluttajat/ohjaajat/tutorit
 • 5. Ohjelman vastuutaho ja erityispätevyysasioiden käsittely yhdistyksessä
 • 6. Erityispätevyyden myöntäminen ja hakeminen liiton jäsenelle
 • 7. Siirtymäaika (kts. liiton ohjeet erityispätevyyksistä)
 • 8. Esityksen tehneen työryhmän/toimikunnan jäsenet
 • 9. Käsittelyt erikoislääkäriyhdistyksissä/liiton alaosastoissa ennen liiton professiojaoksen käsittelyä
 • 10. Yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Esityksen liitteenä voi olla muuta esitykseen liittyvää materiaalia, kuten tietoa yhdistyksestä tai alan kansainvälisestä toiminnasta/suunnitelmista.

Esitys toimitetaan professiojakson sihteerille Ulla Anttilalle: etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi

Takaisin