Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä

Erityispätevyys on yksi tapa lääkärille osoittaa ammatillista kehittymistä. Erityispätevyyksistä suurin osa on monialaisia ja niitä on mahdollisuus suorittaa monen erikoislääkäritutkinnon pohjalta sekä myös perustutkinnon pohjalta.

Lääkäreillä on mahdollisuus suorittaa erityispätevyys niillä osaamisalueilla, jotka liitto on hyväksynyt erityispätevyysjärjestelmään. Erityispätevyyden myöntäminen edellyttää kuitenkin Lääkäriliiton jäsenyyttä.  Järjestelmä kattaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ja monialaisia osaamisalueita: