Lääkäriliitto vaikuttaa kansainvälisesti

Lääkäriliitto vaikuttaa lääkärin työtä, potilaiden asemaa ja terveyspolitiikkaa koskeviin päätöksiin myös kansainvälisesti. Teemme yhteistyötä muiden lääkäriliittojen kanssa ympäri maailman.

Maailmanlaajuista etiikkaa

Lääkäriliitto kehittää ja vahvistaa lääkärin työn eettistä pohjaa Maailman lääkäriliitossa (WMA). WMA:n toiminta painottuu eettisiin kysymyksiin ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Järjestö ottaa kantaa myös yleisemmin terveyteen, terveyspalveluihin ja lääkärin työhön.

Lääkäriliiton edustajina WMA:n kokouksissa ovat puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja kansainvälisiä asioita hoitava terveyspolitiikan asiantuntija.

Eurooppalaista terveyspolitiikkaa

Euroopan unionin päätökset vaikuttavat merkittävästi Suomen terveyspolitiikkaan. EU-tasolla päätetään esimerkiksi lääkärien ja potilaiden liikkuvuudesta sekä lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden sääntelystä. Lääkäriliitto vaikuttaa päätöksiin valtionhallinnon kautta ja eurooppalaisten lääkärijärjestöjen jäsenenä.

Lääkärikunnan yleisjärjestönä EU:ssa toimii Euroopan lääkärien pysyvä komitea (CPME), joka tuo lääkärien näkökulmaa EU:n lainsäädäntöehdotuksiin ja EU-tason yhteistyöhön.

Lääkäriliitto on jäsenenä myös Euroopan erikoislääkäriliitossa (UEMS) sekä sen täydennyskoulutuksen laatua kehittävässä elimessä (EACCME).

Lääkäriliitto on lisäksi edustettuna Euroopan nuorten erikoistuvien lääkäreiden liitossa (EJD) ja Euroopan yleislääkäriliitossa (UEMO).

Pohjoismaista yhteistyötä

Pohjoismainen yhteistyö on tiivistä. Pohjoismaisten lääkäriliittojen johto sekä liittojen koulutusta, edunvalvontaa, tutkimusta, viestintää ja eettisiä kysymyksiä hoitavat henkilöt tapaavat säännöllisesti.

Pohjoismaisten liittojen kesken on tehty jäsenpalvelusopimus, joka oikeuttaa liittojen jäsenet toisessa Pohjoismaassa tilapäisesti työskennellessään saamaan kolmen kuukauden ajan maksutta apua kyseisen maan lääkäriliitosta. Mikäli työskentely kestää pidempään, lääkärin tulee hakea työskentelymaan liiton jäseneksi voidakseen edelleen hyödyntää sen palveluja ja etuja.

Lisätietoja

Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Puh. 050 5415784 mervi.kattelus@laakariliitto.fi
Takaisin