Palkka

Lääkäreiden palkan määrittely pohjaa suurelta osin Lääkärisopimukseen, jossa on määritelty vähimmäispalkkataulukot ja päivystyskorvaukset. Tämä kuitenkin koskee velvoittavasti vain kuntasektorilla työskenteleviä lääkäreitä. Lääkäreitä työskentelee myös valtiolla, yliopistolla ja yksityisellä sektorilla. Yksityisellä sektorilla työskentelevistä lääkäreistä suurin osa työskentelee ammatinharjoittajana tai yhtiön kautta, mutta yhä enenevissä määrin erilaisten ulkoistustenkin myötä myös työsuhteisena.

Kuntasektori

Kuntapuolella lääkäreiden palvelussuhteen ehdot määräytyvät Lääkärisopimuksen ja KVTES:n perusteella. Lääkärisopimuksen ydinsisältö on palkassa ja työajassa ja valtaosin muut ehdot tulevat KVTES:stä. Näitä täydentävät usein paikalliset sopimukset. Kuntapuolella työskenneltäessä lääkärit ovat valtaosin virkasuhteisia eli heihin noudatetaan kunnallista viranhaltijalakia. Palvelussuhteen alkamisestakaan ei juridisesti sovita, vaan työnantaja antaa viranhoitomääräyksen.

Lääkärisopimus määrittelee palkkahinnoittelun myötä tehtäväkohtaisen vähimmäispalkan niin terveyskeskus- kun sairaalalääkäreillekin. Palkkausta voi täydentää paikalliset palkkataulukot, henkilökohtaiset lisät sekä rekrytointi- ym. lisät. Pakottavaa on kuitenkin vain tuon tehtäväkohtaisen palkan lisäksi KVTES:stä tuleva työkokemuslisä. Muut palvelussuhteen ehdot, jotka toki usein vaikuttavat palkankin suuruuteen, tulevat KVTES:stä, jossa on sovittu esim. sairausajan ja äitiysvapaan palkasta ja vuosilomalaista poikkeavista lomista.

Alueelliset erot ym. vaikuttavat usein palkkaukseen. Kuitenkin yleistäen voidaan sanoa, että johtuen kuntien poliittisesta päätöksenteosta, ovat palkkaneuvottelut usein tarkemmin rajatut kuntapuolella, mutta vastineena ovat velvoittavina sovellettavat palvelussuhteen muut ehdot.

Palkkatohtori-palvelussa voit verrata omaa palkkaasi muiden vastaavissa tehtävissä kuntasektorilla tai työterveyshuollossa toimivien lääkärien ansioihin.

Yksityissektori

Yksityissektorilla työskennellessä keskiössä on erottelu yritysmuotoisen toiminnan ja työsuhteessa olemisen välillä. Perinteisesti lääkäreiden työskentely yksityissektorilla on tarkoittanut toimimista ammatinharjoittajana tai yhtiön kautta, mutta yhä useampi lääkäri työskentelee myös palvelussuhteessa yksityissektorilla, jolloin kyse on työsuhteesta. Yksityissektorin lääkärit voivat käyttää Practicus-palvelua vastaanottopalkkioidensa arvioimisessa. Lue lisää yksityissektorilla työskentelystä.

Valtiolla työskentelevät

Valtion lääkäreitä koskee Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus. Osasta mm. palkkauksen kehittämiseen liittyvistä asioista määrätään sopimuksen allekirjoituspöytäkirjassa.  Lääkäreitä toimii valtiosektorilla mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, aluehallintovirastoissa, ministeriöissä, puolustusvoimissa ja valtion sairaaloissa. Hallinnon tehtävissä toimivia lääkäreitä on kaikilla sektoreilla, myös järjestöissä ja erilaisissa hankkeissa. Lue lisää.

Yliopisto

Perinteisesti lääkärit työskentelevät yliopistolla kliinisinä opettajina, tutkijoina tai professoreina. Työsuhteessa yliopistoon työskenteleviä lääkäreitä koskee Yliopistojen yleinen työehtosopimus. Lue lisää.

Takaisin