Mentorointi yksityissektorilla

Mentorointi on osa jäsenpalvelua yksityissektorilla. Mentorointiapua voivat saada yksityissektorilla aloittavat, siellä jo toimivat tai sinne vasta hakeutumassa olevat lääkäriliiton jäsenet, jotka kaipaavat tukea, tietoa ja käytännön kokemuksia vastaavanlaisista tilanteista.

Mentorointi – mitä se on, kenelle ja miten?

Mentorointipalvelua antavat liiton valitsemat mentorit, jotka tarjoavat mentoroitavilleen luottamuksellista ja kollegiaalista neuvontaa ja konkreettista tukea esimerkiksi yksityislääkäritoiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta, potilaiden kohtaamisista tai potilaspalautteista, erikoisalan lääketieteellisistä kysymyksistä, lääkäriaseman käytännöistä tai muista vastaavista asioista.

Mentoroitava lääkäri voi kääntyä kenen tahansa mentoroivan lääkärin puoleen erikoisalasta tai alueellisuudesta riippumatta. Lähtökohtaisesti liiton tarjoamia mentorointitapaamisia on kolme. ­­­Toiminnan periaatteena on luottamuksellisuus niin mentoroitavaan kuin Lääkäriliittoonkin päin. 

Mentorointijärjestelmän ylläpito ja seuranta

Liiton toimisto huolehtii mentorointitoiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä ja seuraa mentorien kattavuutta ja tarvetta erikoisaloittain eri puolilla Suomea. Liitto huolehtii myös mentoroiden ohjeistuksista sekä koulutuksista.

Liiton Yksityislääkärin tietopankissa on mentorointipalvelulle oma sähköinen Moodle-työtila, jonne täydennetään tietoja tarvittaessa.­­­­­

Mitä mentorointi ei koske?

Mentorointi ei koske

  • juridisia kysymyksiä, joissa mentoroitava ohjataan ottamaan yhteyttä liiton lakimiehiin.
    Juristien puhelinpäivystys: ma, ke, pe 10­–15, kesäaika 10–14 ja s-posti: lakimiehet@laakariliitto.fi
  • Lääkärin terveyteen tai työssäjaksamiseen liittyviä kysymyksiä, joissa mentoroitava ohjataan  luottamuslääkäreille (lista liiton sivuilla)

Tutustu mentorointijärjestelmään tarkemmin ja löydä oma mentorisi yksityislääkärin tietopankissa (osio 6)

Tutustu Lääkäriliiton ohjeisiin mentoreille.

Tutustu Lääkäriliiton ohjeisiin aktoreille.

Lisätietoja

Krista Saanilehto Sihteeri - Politiikka Puh. 041 7317560 krista.saanilehto@laakariliitto.fi
Takaisin