Lääkärin lomakkeet

Lääkäri tarvitsee työssään erilaisia lomakkeita. Kokosimme tähän yleisimmät lomakkeet sekä niiden tilausohjeet sähköisinä ja paperisina. Lue myös ohje Lääkärintodistuksen kirjoittaminen.

Liitto on käynyt läpi ja seulonut erilaiset todistus- ja lausuntolomakkeet sekä päivittänyt niiden ajantasaisuuden tälle sivulle (06/2019). Osa lomakkeista on viranomaisten antamia esim. kunnan, Kelan tai THL:n järjestämisvastuulla olevat todistukset ja lausunnot.
Sivulta löytyvät myös linkit viranomaisten sivuille, joilta lomakkeet saa heti käyttöön.
Lääkäriliitto on yhdessä Oikeusministeriön kanssa uudistanut lomakkeen Lääkärinlausunto tuomioistuimelle sairauden aiheuttamasta laillisesta esteestä”. Lomake on uudistettu niin, että se mahdollisimman hyvin opastaa lääkäriä täyttämään lomakkeen.

Todistuksia ja lausuntoja laadittaessa on hyvä perehtyä myös liiton ohjeeseen Lääkärintodistuksen kirjoittaminen.
Kun todistus tai lausunto laaditaan hyvin, vähentää se mm. todistamisen taakkaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa. Lomakkeiden avautuminen ja täyttömahdollisuus riippuvat käytössä olevasta selaimesta, sen versiosta ja asetuksista.

Sairaalalähete

Sairaalalähetteen voi kirjoittaa vapaamuotoisesti. Lomakepohjan saa käyttöön Fimnet-tunnuksilla.

Kelan lomakkeet

Kelan sähköiset lomakkeet saa käyttöön Fimnet-tunnuksilla.

 • Lääkemääräys eli reseptilomake (suomi/ruotsi/EU-lääkemääräys)
 • Lääkärintodistus A (suomi/englanti)
 • Lääkärinlausunto B1 ja B2, lääkärinlausunto C, todistus D erityishoitorahaa varten
 • Tutkimus- tai hoitomääräys
 • Selvitys lääkärin antamasta hoidosta ja palkkioista
 • Hakemus - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset
 • Todistus matkakorvausta varten

Kelan paperisia lomakkeita saa tilata Kelasta
sähköpostitse lomakevarasto@kela.fi tai puhelimitse numerosta 020 634 7703 (työpäivisin kello 12-14).

 • Lääkemääräys eli reseptilomake

Lääkäriliiton sähköiset lomakkeet

Fimnetistä voi ladata seuraavat sähköiset lomakkeet Fimnet-tunnuksilla.
Ne on mahdollista täyttää sähköisesti ja tulostaa tai tulostaa ja täyttää käsin.

 • Lääkärilausunto terveydentilasta T
 • Läkarutlåtande om hälsotillstånd T
 • Doctor´s statement T

Ajoterveys

Ammattitautiepäily tai -ilmoitus

 • Ohjeet ja lomake Työsuojeluhallinnon sivulla.

Ampuma-aseilmoitus 
Poliisin sivuilta

Detailed Medical Report

Fimean sivulla mm.

 • Haittavaikutusilmoitus
 • Erityislupahakemukset
 • Huumausainetta sisältävän lääkkeen kuljettaminen (Schengentodistus)

Laivaväen lääkärintarkastuslomake
Suomi.fi sivuilta

Mielenterveyteen liittyvät lomakkeet (M1, M2, M3 jne) löytyvät STM:n sivuilta

Nuorison terveystodistus
(STM:n lomake)

Potilasvakuutuskeskuksen sivulla tulostettavissa:

 • Vahinkoilmoitus potilasvahingosta
 • Potilasvahinkoilmoitus (ennen 1.5.1999 sattuneet vahingot)

Puolustusvoimat

Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) lomakkeet:

 • Vahinkotapahtumailmoitukset (työtapaturma, ammattitauti)
 • E-lääkärinlausunto
 • Lasku työtapaturmahoidosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Tuomioistuimia varten tarvittavia todistuksia

Valviran lomakkeet:
mm. terveydenhuollon ammattioikeudet, omavalvontasuunnitelma, yksityisen terveydenhuollon toimintakertomus.

Lue myös ohje Lääkärintodistuksen kirjoittaminen

Takaisin