s

E-resepti ja lomakkeet

  • Lääkärin lomakkeet

    Lääkäri tarvitsee työssään erilaisia lomakkeita. Kokosimme tähän yleisimmät lomakkeet sekä niiden tilausohjeet sähköisinä ja paperisina. Lue myös ohje Lääkärintodistuksen kirjoittaminen.

    Lue lisää
  • E-resepti

    Vuoden 2017 alusta lähtien lääkemääräykset tulee kaikissa tilanteissa tehdä pääsääntöisesti sähköisesti. Tälle sivulle on koottu tietoa e-reseptistä ja uudesta Kelain-palvelusta, jolla kaikki lääkärit voivat tehdä sähköisiä lääkemääräyksiä myös vastaanoton ulkopuolella.

     

    Lue lisää
  • Kelain

    Kelain on Kelan ylläpitämä e-reseptipalvelu, jota voi käyttää kun lääkkeitä määrää omalle lähipiirille ilman ansaintatarkoitusta. Tässä käytössä Kelain on maksuton.

    Lue lisää
  • Ammatinharjoittajan e-reseptipalvelun liittymissopimus

    E-reseptipalvelun liittymissopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ja itsenäinen ammatinharjoittaja sopivat e-reseptipalveluun liittymisestä sekä liittymistä koskevien ehtojen ja vaatimusten täyttämisestä.

    Lue lisää
  • Yhtiön e-reseptipalvelun liittymissopimus

    Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö (”Lääkäriasema”) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö ("Lääkäripalveluyhtiö") sopivat eResepti-palveluun liittymisestä sekä liittymistä koskevien ehtojen ja vaatimusten täyttämisestä.

    Lue lisää