Osaavaa edunvalvontaa

Ammattiin liittyvä edunvalvonta on Lääkäriliiton perustehtävä. Hyvät työolosuhteet ja riittävä ansiokehitys kaikkien sektorien lääkäreille turvaavat terveyspalvelujärjestelmän tasapainoisen toiminnan. Lääkärien työhyvinvointi on tärkeä edunvalvonnan osa-alue.

Edunvalvonnan tavoitteista päättää Lääkäriliiton hallitus, jossa on mukana lääkäreitä eri sektoreilta. Jokaisella lääkärillä on mahdollisuus vaikuttaa edunvalvonnan sisältöön alueellisten valiokuntien kautta.

Työtä kaikkien lääkärien puolesta

Lääkäriliitolla on itsenäinen neuvotteluasema valtakunnallisen Lääkärisopimuksen sopimisessa. Valtion ja yliopistojen neuvottelutoimintaan osallistumme osana JUKOa eli Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöä.

Olemme myös mukana arvioimassa ja kehittämässä uusia toimintamalleja.

Esimerkkejä ansioedunvalvonnan tavoitteista:

  • Riittävä ansio normaalilla viikkotyöajalla
  • Päivystyksiin kehitettävä työaika- ja korvausmalleja, jotka tukevat työssä jaksamista ja kannustavat päivystämään
  • Työsuhteisten lääkärien ansiokehitys turvattava
  • Lääkäriliiton itsenäinen neuvotteluasema säilytettävä

Lisätietoja sektorikohtaisesta edunvalvonnasta 

Lisätietoa juridisesta neuvonnasta 

Tietoa lääkärien ansiokehityksestä

Terveyspolitiikkakin on edunvalvontaa

Hyvin toimivassa terveyspalvelujärjestelmässä on lääkärinkin hyvä tehdä työtä. Siksi vaikutamme aktiivisesti terveydenhuollon lainsäädäntöön, sairausvakuutusjärjestelmään sekä koulutus- ja työvoimapolitiikkaan.

Esimerkkejä terveyspoliittisen edunvalvonnan tavoitteista:

  • Toimivat terveydenhuollon tietojärjestelmät
  • Lääkärin ammatillinen autonomia säilytettävä
  • Riittävä määrä osaavia lääkäreitä
  • Itsenäisen ammatinharjoittamisen mahdollisuus turvattava
  • Potilaalla tulee olla vapaus valita lääkärinsä
  • Monipuolinen palvelutuotanto

Tehokas edunvalvonta perustuu tutkittuun tietoon palkkojen kehityksestä, lääkärien jaksamisesta ja lääkärimäärien kehityksestä eri sektoreilla. Lääkäriliiton tutkijat tuottavat arvokasta tietoa päätöksenteon ja edunvalvonnan pohjaksi.

Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa

Lääkärikoulutus ja lääkärinä toimiminen perustuu tutkittuun tietoon. Lääkärien mahdollisuuksia tehdä tieteellistä työtä osana työnkuvaansa on parannettava ja tutkimustyön arvostusta nostettava. Tutkimustyön pitkäjänteinen rahoitus on taattava.

Lääkäriliiton tiedepoliittinen ohjelma (pdf)

 

Takaisin