s

Laatupalkinto ja kollegiaalisuuspalkinto

Lääkäriliiton laatupalkinto on jaettu vuodesta 1999.

Kollegiaalisuuspalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016.

Kollegiaalisuuspalkinto

Kollegiaalisuuspalkinto myönnetään henkilölle tai työyhteisöille, joka on edistänyt kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantanut yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa.

Lääkäriliitto vietti kollegiaalisuuden teemavuotta 28.2.2013 - 28.2.2014. Tarkoituksena oli nostaa esiin kollegiaalisuuden merkitystä lääkärin työssä, pohtia tämän päivän kollegiaalisuutta sekä miettiä, miten kollegiaalisuutta voidaan edistää. Kollegiaalisuuspalkinto on jatkoa kollegiaalisuusvuoden Vuoden Kollega –palkinnolle, joita jaettiin teemavuonna yksi jokaiselle erva-alueelle.

Kollegiaalisuuspalkinto 2016 myönnettiin Matti Rossille pitkäaikaisesta työstään päihdeongelmaisten lääkärien hyväksi sekä Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualueelle lääkärien hyvinvoinnin edistämisestä. Kollegiaalisuuspalkinnon 2017 sai terveyskeskuslääkäri Sirkku Vuorma Lääkärit-nimisen Facebook-ryhmän perustamisesta 2012.

Kollegiaalisuuden palkitsemiskriteerejä voivat olla:

  • Kollega rakentavan hengen ja ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä työyhteisössä
  • Kollega rakentavan ilmapiirin ja yhteistyön luojana työyhteisön ulkopuolisiin lääkäriryhmiin ja muihin ammattiryhmiin
  • Kollega opettajana ja ohjaajana
  • Kollega lääkärien yhteisöllisyyden tukijana
  • Kollega potilaan parhaaksi tähtäävän kollegiaalisuuden luojana
  • Kollega lääkäriyden ja profession edistäjänä
  • Kollega ammattikunnan esimerkkinä ja hyvän maineen ylläpitäjänä – ”luotettava valkotakki”
  • Kollega johtajalääkärinä

Hakuaika on päättynyt syyskuussa 2019.

Laatupalkinto

Suomen Lääkäriliiton laatupalkinto myönnetään tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Perusteluissa tulee tuoda esiin toiminnan kehittäminen, josta on osoitettuja tuloksia terveydenhuollon toimivuudelle ja potilaiden hoitamiselle.

Laatupalkinnon kokonaissuuruus on enintään 12 000 € ja se jaetaan kannustuksena yhdelle taholle. Ehdotuksen laatupalkinnon saajasta voi tehdä itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle.

Lääkäriliiton laatupalkinnon 2019 sai Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tunnustuksena tekonivelleikkauspotilaan hoitopolun kehittämisestä kotoa kotiin. Palkinto luovutettiin Lääkäri 2020 -tapahtuman yhteydessä järjestetyssä laatupalkintofinaalissa Helsingin Messukeskuksen Areena-lavalla 8.1.2020.

2020 vuoden palkinnon haku julkaistaan tammi-helmikuussa.

Lisätietoja

Ulla Anttila Koulutusasiantuntija Puh. 09 3930744 ulla.anttila@laakariliitto.fi
Takaisin