Laatupalkinto ja kollegiaalisuuspalkinto

Lääkäriliiton 2021 laatupalkinnon on voittanut HUS Akuutti POC-näytteenottotoiminnan kehittämisestä päivystyksessä. Voittaja valittiin laatupalkintofinaalissa tiistai-iltana 26.10.2021. Potilaiden odottaminen päivystyksessä on kallista, vaarallista ja keskeisimpiä potilaiden tyytymättömyyden aiheita. Erityisesti vakavasti sairailla potilailla tutkimustulosten saaminen nopeasti käyttöön on ratkaisevan tärkeää. Perinteisesti päivystyspoliklinikan verikokeita otettaessa potilasta voidaan pistää neljä kertaa kolmen eri ammattiryhmän toimesta. Laboratorio kuormittuu ja ruuhkautuu usein. HUS Akuutin Jorvin päivystyspoliklinikalla kehitettiin uusi toimintatapa, joka vähentää potilaan kivuliasta pistämistä, nopeuttaa toimintaa ja laskee kustannuksia. Jorvin päivystyksessä hyödynnetään päivystyksen omia POC (Point-of-care) -laitteita sekä päivystyksen sairaanhoitajien omaa laskimoverinäytteenottotoimintaa. Tulokset analysoidaan päivystyksen omilla laitteilla, jolloin tulokset saadaan saman tien.

Lääkäriliiton laatupalkinto 2022 tulee hakuun jälleen keväällä.

Kollegiaalisuuspalkinnot on jaettu 2013-2014 (Vuoden Kollega -palkinnot), 2016, 2017 ja 2019.

Onko organisaatiosi palvelua tai toimintaa kehitetty tuloksellisesti tai innovatiivisesti?

Suomen Lääkäriliiton laatupalkinto 2021

tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä julistetaan haettavaksi 23. kerran

Suomen Lääkäriliiton laatupalkinto myönnetään tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Perusteluissa tulee tuoda esiin toiminnan kehittäminen, josta on osoitettuja tuloksia terveydenhuollon toimivuudelle ja potilaiden hoitamiselle.

Laatupalkinnon kokonaissuuruus on enintään 12 000 € ja se jaetaan kannustuksena yhdelle taholle. Ehdotuksen laatupalkinnon saajasta/saajista voi tehdä toiminnasta vastaava lääkäri/lääkäriryhmä itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle.

Palkittavan valinta on kaksivaiheinen. Hakemukset tulee toimittaa toukokuun lopulla, jonka jälkeen hakemukset arvioi Lääkäriliiton laatuneuvosto.  Parhaat hakemukset valitaan loppukilpailuun, jossa laatupalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto. Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lääkäriliiton laatuneuvosto pyysi ehdotuksia/hakemuksia laatupalkinnon saajiksi perusteluineen viimeistään 28.5.2021 hakulomakkeella

Hakemuksessa pyydetään seuraavia tietoja:

 1. Kuvaa vanha ja kehitetty toimintatapa.
 2. Luettele 5-10 tärkeintä vaikuttavuus- ja laatuindikaattoria, joilla toimintaa ja muutosta systemaattisesti seurataan. Sisällytä mukaan potilastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi ja taloudelliset vaikutukset
 3. Kuvaa toiminnan kehittyminen ja arviointi kohdan 2 indikaattoreilla. Mikäli mahdollista, vertaa tuloksia myös muihin yksiköihin.
 4. Kuvaa miten tulokset käsitellään henkilökunnan kanssa ja kerrotaan potilaille, sekä miten niitä käytetään johtamisen työvälineenä
 5. Onko toimintatapaa hyödynnetty myös muualla? Missä ja miten?

Hakemuksen tulee noudattaa annettua otsikointia. Hakemukseen ei liitteitä, tiedoksi mahdolliset nettisivut, julkaisut ym.

Tiedustelut: Lääkäriliiton laatuneuvoston sihteeri Ulla Anttila, ulla.anttila@laakariliitto.fi,  040 455 2542

Laatupalkinnot 1999-2021

Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinnot

Kollegiaalisuuspalkinto myönnetään henkilölle tai työyhteisöille, joka on edistänyt kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantanut yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa. Kollegiaalisuuden palkitsemiskriteerejä voivat olla:

 • Kollega rakentavan hengen ja ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä työyhteisössä
 • Kollega rakentavan ilmapiirin ja yhteistyön luojana työyhteisön ulkopuolisiin lääkäriryhmiin ja muihin ammattiryhmiin
 • Kollega opettajana ja ohjaajana
 • Kollega lääkärien yhteisöllisyyden tukijana
 • Kollega potilaan parhaaksi tähtäävän kollegiaalisuuden luojana
 • Kollega lääkäriyden ja profession edistäjänä
 • Kollega ammattikunnan esimerkkinä ja hyvän maineen ylläpitäjänä – ”luotettava valkotakki”
 • Kollega johtajalääkärinä

Lääkäriliitto vietti kollegiaalisuuden teemavuotta 28.2.2013 - 28.2.2014. Tarkoituksena oli nostaa esiin kollegiaalisuuden merkitystä lääkärin työssä, pohtia tämän päivän kollegiaalisuutta sekä miettiä, miten kollegiaalisuutta voidaan edistää. Kollegiaalisuuspalkinto on jatkoa kollegiaalisuusvuoden Vuoden Kollega –palkinnolle, joita jaettiin teemavuonna yksi jokaiselle erva-alueelle. Palkituiksi tulivat yleislääketieteen erikoislääkäri Raija Järvenpää Nokian terveyskeskuksesta, sisätautien erikoislääkäri Martti Lampinen Salon aluesairaalasta, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Matti Reinikainen Pohjois-Karjalan keskussairaalasta, lastentautien erikoislääkäri, dosentti Marjo Renko Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja sekä sisätautien ja reumatologian erikoislääkäri Tom Pettersson Helsingin yliopistollisesta sairaalasta.

Kollegiaalisuuspalkinto 2016 myönnettiin Matti Rossille pitkäaikaisesta työstään päihdeongelmaisten lääkärien hyväksi sekä Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualueelle lääkärien hyvinvoinnin edistämisestä.

Kollegiaalisuuspalkinnon 2017 sai terveyskeskuslääkäri Sirkku Vuorma Lääkärit-nimisen Facebook-ryhmän perustamisesta 2012.

Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinto 2019 myönnettiin dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka Kunnamolle ja psykiatrian erikoislääkäri Sirpa Lindroosille. Kunnamon missiona on ollut tuoda lääketieteellinen tutkimustieto helposti omaksuttavassa digitaalisessa muodossa lääkärien työhuoneisiin ja kehittää lääkärin asiantuntijuutta. Hän on ansioitunut ja tunnettu mm. Käypä hoito -suositusten toimittamisesta, EBMeDS-päätöksentukijärjestelmästä sekä Lääkärin käsikirjasta ja Lääkärin tietokantoista, joiden toimittamisesta hän on vastannut Kustannus Oy Duodecimissa.  Lindroos sai tunnustuksen perhelääketieteen ja lääkärien työssäjaksamisen edistämisestä.  Lindroos on kokenut aina tärkeäksi perhekeskeisen työskentelytavan. Hän on toiminut kaikkien Tampereen perhelääkärikoulutusten kouluttajana vuosina 1996-2012 ja koulutusten johtajana vuosina 2000-2012. Suomen Perhelääkäritieteen yhdistyksen toiminnassa hän on ollut mukana sen perustamisesta lähtien ja sen puheenjohtajana vuodesta 2004 lähtien. 

Lisätietoja

Ulla Anttila Koulutusasiantuntija Puh. 040 4552542 ulla.anttila@laakariliitto.fi
Takaisin