Laatupalkinto ja kollegiaalisuuspalkinto

Lääkäriliiton laatupalkinnon 2020 sai Tays Silmäkeskus silmänpohjan kostean ikärappeuman hoitoprosessin kehittämisestä. Voittaja valittiin koronatilanteen takia virtuaalisena järjestetyssä laatupalkintofinaalissa 8.12.2020. Kostea ikärappeuma on krooninen silmäsairaus, joka hoitamattomana johtaa pysyvään näkövammaisuuteen. Sen hoidossa käytetään silmänsisäisesti injektoitavaa lääkehoitoa, joka hidastaa taudin etenemistä ja ehkäisee pysyvän näkövammaisuuden syntymistä. Vuoteen 2009 saakka silmänsisäisten injektioiden antaminen kuului Taysissa lääkärin tehtäviin. Vuonna 2010 tehtävä siirrettiin hoitajille. Heille suunniteltiin koulutusohjelma, joka oli suoritettava ennen itsenäisten injektioiden aloittamista. Vaikka pistohoitojen määrä on moninkertaistunut, kysyntään on pystytty vastaamaan. Lisäksi lääkärien aikaa on vapautunut muihin tehtäviin ja tiimin työn suunnitteluun. Tays Silmäkeskus on kyennyt myös hillitsemään kustannuksia lääkehukkaa pienentämällä ja kehittämällä uusia lääkehoitokäytäntöjä.

Kollegiaalisuuspalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinto 2019 on myönnetty dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka Kunnamolle ja psykiatrian erikoislääkäri Sirpa Lindroosille. Palkinnot luovutettiin Lääkäriliiton 110-vuotisjuhlatilaisuuden yhteydessä 28.2.2020 Helsingissä.

Onko organisaatiosi palvelua tai toimintaa kehitetty tuloksellisesti tai innovatiivisesti?

Suomen Lääkäriliiton laatupalkinto 2020

tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä julistetaan haettavaksi 22. kerran

Suomen Lääkäriliiton laatupalkinto myönnetään tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Perusteluissa tulee tuoda esiin toiminnan kehittäminen, josta on osoitettuja tuloksia terveydenhuollon toimivuudelle ja potilaiden hoitamiselle.

Laatupalkinnon kokonaissuuruus on enintään 12 000 € ja se jaetaan kannustuksena yhdelle taholle. Ehdotuksen laatupalkinnon saajasta voi tehdä itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle.

Laatupalkinnon kokonaissuuruus on enintään 12 000 € ja se jaetaan kannustuksena yhdelle taholle. Ehdotuksen laatupalkinnon saajasta/saajista voi tehdä toiminnasta vastaava lääkäri/lääkäriryhmä itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle.

Palkittavan valinta on kaksivaiheinen. Hakemukset tulee toimittaa toukokuun lopulla, jonka jälkeen hakemukset arvioi Lääkäriliiton laatuneuvosto.  Parhaat hakemukset valitaan Lääkäripäivillä 2021 -pidettävään loppukilpailuun, jossa laatupalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton laatuneuvosto. Laatuneuvostossa ovat Lääkäriliiton lisäksi edustettuina Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Finska Läkaresällskapet ja Lääkäripalveluyritykset ry.

Lääkäriliiton laatuneuvosto pyytää ehdotuksia/hakemuksia laatupalkinnon saajiksi perusteluineen hakulomakkeella

Hakemuksessa pyydetään seuraavia tietoja:

 1. Kuvaa vanha ja kehitetty toimintatapa.
 2. Luettele 5-10 tärkeintä vaikuttavuus- ja laatuindikaattoria, joilla toimintaa ja muutosta systemaattisesti seurataan. Sisällytä mukaan potilastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi ja taloudelliset vaikutukset
 3. Kuvaa toiminnan kehittyminen ja arviointi kohdan 2 indikaattoreilla. Mikäli mahdollista, vertaa tuloksia myös muihin yksiköihin.
 4. Kuvaa miten tulokset käsitellään henkilökunnan kanssa ja kerrotaan potilaille, sekä miten niitä käytetään johtamisen työvälineenä
 5. Onko toimintatapaa hyödynnetty myös muualla? Missä ja miten?

Hakemuksen tulee noudattaa annettua otsikointia. Hakemukseen ei liitteitä, tiedoksi mahdolliset nettisivut, julkaisut ym.

Hakemukset Lääkäriliiton laatupalkinnon saajiksi pyydettiin toimittamaan viimeistään 29.5.2020.

Tiedustelut: Lääkäriliiton laatuneuvoston sihteeri Ulla Anttila, ulla.anttila@laakariliitto.fi,  040 455 2542

Laatupalkinnot 1999-2019

Kollegiaalisuuspalkinto

Kollegiaalisuuspalkinto myönnetään henkilölle tai työyhteisöille, joka on edistänyt kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantanut yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa.

Lääkäriliitto vietti kollegiaalisuuden teemavuotta 28.2.2013 - 28.2.2014. Tarkoituksena oli nostaa esiin kollegiaalisuuden merkitystä lääkärin työssä, pohtia tämän päivän kollegiaalisuutta sekä miettiä, miten kollegiaalisuutta voidaan edistää. Kollegiaalisuuspalkinto on jatkoa kollegiaalisuusvuoden Vuoden Kollega –palkinnolle, joita jaettiin teemavuonna yksi jokaiselle erva-alueelle.

Kollegiaalisuuspalkinto 2016 myönnettiin Matti Rossille pitkäaikaisesta työstään päihdeongelmaisten lääkärien hyväksi sekä Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualueelle lääkärien hyvinvoinnin edistämisestä. Kollegiaalisuuspalkinnon 2017 sai terveyskeskuslääkäri Sirkku Vuorma Lääkärit-nimisen Facebook-ryhmän perustamisesta 2012.

Lääkäriliiton kollegiaalisuuspalkinto 2019 myönnettiin dosentti, yleislääketieteen erikoislääkäri Ilkka Kunnamolle ja psykiatrian erikoislääkäri Sirpa Lindroosille.

Kunnamon missiona on ollut tuoda lääketieteellinen tutkimustieto helposti omaksuttavassa digitaalisessa muodossa lääkärien työhuoneisiin ja kehittää lääkärin asiantuntijuutta. Hän on ansioitunut ja tunnettu mm. Käypä hoito -suositusten toimittamisesta, EBMeDS-päätöksentukijärjestelmästä sekä Lääkärin käsikirjasta ja Lääkärin tietokantoista, joiden toimittamisesta hän on vastannut Kustannus Oy Duodecimissa.

Sirpa Lindroos sai tunnustuksen perhelääketieteen ja lääkärien työssäjaksamisen edistämisestä.  Lindroos on kokenut aina tärkeäksi perhekeskeisen työskentelytavan. Hän on toiminut kaikkien Tampereen perhelääkärikoulutusten kouluttajana vuosina 1996-2012 ja koulutusten johtajana vuosina 2000-2012. Suomen Perhelääkäritieteen yhdistyksen toiminnassa hän on ollut mukana sen perustamisesta lähtien ja sen puheenjohtajana vuodesta 2004 lähtien.  

Kollegiaalisuuden palkitsemiskriteerejä voivat olla:

 • Kollega rakentavan hengen ja ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä työyhteisössä
 • Kollega rakentavan ilmapiirin ja yhteistyön luojana työyhteisön ulkopuolisiin lääkäriryhmiin ja muihin ammattiryhmiin
 • Kollega opettajana ja ohjaajana
 • Kollega lääkärien yhteisöllisyyden tukijana
 • Kollega potilaan parhaaksi tähtäävän kollegiaalisuuden luojana
 • Kollega lääkäriyden ja profession edistäjänä
 • Kollega ammattikunnan esimerkkinä ja hyvän maineen ylläpitäjänä – ”luotettava valkotakki”
 • Kollega johtajalääkärinä

 

 

Lisätietoja

Ulla Anttila Koulutusasiantuntija Puh. 09 3930744 ulla.anttila@laakariliitto.fi
Takaisin