Laatupalkinto ja kollegiaalisuuspalkinto

Lääkäriliiton laatupalkinto on jaettu vuodesta 1999.

Kollegiaalisuuspalkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Palkinto jälleen haussa ja hakuaika päättyy 23.9.2019.

Kollegiaalisuuspalkinto

Kollegiaalisuuspalkinto myönnetään henkilölle tai työyhteisöille, joka on edistänyt kollegiaalisuutta lääkärien välillä tai parantanut yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa.

Lääkäriliitto vietti kollegiaalisuuden teemavuotta 28.2.2013 - 28.2.2014. Tarkoituksena oli nostaa esiin kollegiaalisuuden merkitystä lääkärin työssä, pohtia tämän päivän kollegiaalisuutta sekä miettiä, miten kollegiaalisuutta voidaan edistää. Kollegiaalisuuspalkinto on jatkoa kollegiaalisuusvuoden Vuoden Kollega –palkinnolle, joita jaettiin teemavuonna yksi jokaiselle erva-alueelle.

Kollegiaalisuuspalkinto 2016 myönnettiin Matti Rossille pitkäaikaisesta työstään päihdeongelmaisten lääkärien hyväksi sekä Hyvinkään sairaalan naistentautien ja synnytysten vastuualueelle lääkärien hyvinvoinnin edistämisestä. Kollegiaalisuuspalkinnon 2017 sai terveyskeskuslääkäri Sirkku Vuorma Lääkärit-nimisen Facebook-ryhmän perustamisesta 2012.

Kollegiaalisuuden palkitsemiskriteerejä voivat olla:

  • Kollega rakentavan hengen ja ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä työyhteisössä
  • Kollega rakentavan ilmapiirin ja yhteistyön luojana työyhteisön ulkopuolisiin lääkäriryhmiin ja muihin ammattiryhmiin
  • Kollega opettajana ja ohjaajana
  • Kollega lääkärien yhteisöllisyyden tukijana
  • Kollega potilaan parhaaksi tähtäävän kollegiaalisuuden luojana
  • Kollega lääkäriyden ja profession edistäjänä
  • Kollega ammattikunnan esimerkkinä ja hyvän maineen ylläpitäjänä – ”luotettava valkotakki”
  • Kollega johtajalääkärinä

Tee ehdotus

Ehdotuksen kollegiaalisuuspalkinnon saajasta voi tehdä lääkäri tai työyhteisö itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle. Kollegiaalisuuspalkinnon myöntämisestä päättää Lääkäriliiton hallitus professiojaoksen ehdotuksesta. Palkinto myönnetään Lääkäriliiton jäsenelle tai jäsenen johtamalle työyhteisölle.

Palkinnon kokonaissuuruus on enintään 10 000 € ja se voidaan jakaa kannustuksena yhdelle tai useammalle taholle. Palkintosumman voi käyttää työyhteisön hyväksi.

Ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa viimeistään maanantaina 23.9.2019 hakulomakkeella tai sähköpostitse professiojaoksen sihteerille: ulla.anttila@laakariliitto.fi

Laatupalkinto

Suomen Lääkäriliiton laatupalkinto myönnetään tuloksekkaasta toiminnan kehittämisestä lääkäriryhmälle, lääkärin johtamalle moniammatilliselle ryhmälle tai yksittäiselle lääkärille. Perusteluissa tulee tuoda esiin toiminnan kehittäminen, josta on osoitettuja tuloksia terveydenhuollon toimivuudelle ja potilaiden hoitamiselle.

Laatupalkinnon kokonaissuuruus on enintään 12 000 € ja se jaetaan kannustuksena yhdelle taholle. Ehdotuksen laatupalkinnon saajasta voi tehdä itse tai palkintoa voi ehdottaa toiselle taholle.

Hakuaika vuoden 2019 palkinnosta on päättynyt 26.5.2019 ja seuraavan vuoden palkinnon haku julkaistaan loppuvuodesta 2019.

Lisätietoja

Ulla Anttila Koulutusasiantuntija Puh. 09 3930744 ulla.anttila@laakariliitto.fi
Takaisin