Sukelluslääketiede ja ylipainehappihoito

Ylipainehappihoito on voimakkaasti kehittyvä ala, jota ei opeteta yliopistossa omana aineenaan. Sukelluslääketieteen ja ylipainehappihoidon erityispätevyyden voi suorittaa lääkärin perustutkinnnon pohjalta.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 10.12.1993, tarkistettu 27.3.2015.

Sukelluslääketieteen ja ylipainehappihoidon erityispätevyys voidaan myöntää Suomessa laillistetulle lääkärille, joka on Suomen Lääkäriliiton jäsen.

Pätevöitymisohjelma, jonka Suomen sukellus- ja ylipainelääketieteellinen yhdistys (SSLY, https://www.sukelluslääkärit.fi/) järjestää yliopistojen (HYKS, TYKS) valvomana, tulee hallita vaatimuksiin kuuluva kirjallisuus ja käytännön painekammiotekniikka sekä potilaan hoito painekammiossa. Pätevyys vastaa vaatimustasoltaan EDTC:n (European Diving Technology Committeen) ja ECHM:n (European Committee for Hyperbaric Medicine) lääketieteellisten komiteoiden hyväksymiä tasoja 2D "Diving Medicine Physician" ja 2H "Hyperbaric Medicine Physician" yhdistettynä.

Erityispätevyysasioista vastaavaksi kansalliseksi koordinaattoriksi SSLY on nimittänyt dosentti Anne Räisänen-Sokolowskin.

Käytännön koulutus

Käytännön koulutuksen pituus on vähintään kaksi vuotta. Koulutuksen ehdottomana edellytyksenä on sairaalassa sijaitseva, jatkuvassa kliinisessä käytössä oleva painekammio. Koulutuspaikkoina tulevat kysymykseen Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osastolla oleva ylipainehappihoidon keskus ja Puolustusvoimien Sukelluslääketieteen keskus Upinniemessä. Koulutukseksi voidaan katsoa myös muualla kuin sairaalassa sijaitseva, SSLY:n erityispätevyyskoulutuksesta vastaavan tahon hyväksymä ylipainehappihoitoon erikoistunut kliinistä hoitotyötä tekevä yksikkö, jonka toiminta tapahtuu sukellus- ja ylipainelääketieteen erityispätevyyden omaavan erikoislääkärin valvonnassa ja ohjauksessa. Koulutukseen tulee kuulua myös sukelluslääkärintarkastuksia ja käytännön sukelluslääketieteellisiin ongelmiin perehtymistä.

Teoreettinen koulutus

Teoreettista koulutusta tulee hankkia vähintään 60 tuntia. Hakijan tulee osallistua vähintään kahteen, SSLY:n järjestämään sukelluslääketieteen ja ylipainehappihoidon vuosittain järjestettävään koulutustilaisuuteen. Toinen niistä voidaan ja on suositeltavaa korvata joko EUBS:n (European Undersea and Baromedical Society), UHMS:n (Undersea and Hyperbaric Medical Society, USA) vuosittaisella tieteellisellä kokouksella tai kansainvälisellä, UHMS:n hyväksymällä kurssilla.

Koulutusvaatimuksiin kuuluvana kirjallisuutena

Oppikirjat

Sukelluslääketiede
1. DIVING AND SUBAQUTIC MEDICINE.
Carl Edmonds, Michael Bennett, John Lippmann, Simon Mitchell, Fifth edition, CRC Press. 2016. ISBN 978-1-4822-6012-0, viimeisin painos

2. Advanced Diving Accident LIfe Support (ADALS) -kurssimateriaali, Sukellus- ja ylipainelääketieteellisen yhdistyksen julkaisu, viimeisin painos

Ylipainehappihoito

HYPERBARIC MEDICINE. K.K. Jain. Textbook of Hyperbaric Medicine, Sixth edition. Springer International Publishing 2017. ISBN 978-3-319-47138-9

Undersea and Hyperbaric Medical Society, edited by Lindell K Weaver: Hyperbaric Oxygen Therapy Indications, 13th Edition. Best Publishing Company 2014. ISBN 978-1930536-73-9

European Code of Good Practice on Hyperbaric Oxygen Therapy, European Committee for Hyperbaric Medicine, 2004, www.echm.org

Lehti

Undersea and Hyperbaric Medical Society, 631 US Highway 1, Suite 307, North Palm Beach, FL 33408, USA. ISSN 1066-2936. (2 viimeistä vuotta)

DIVING AND HYPERBARIC MEDICINE, "The Journal of the South Pacific Underwater Society (Incorporated in Victoria) A0020660B and The European Underwater and Baromedical Society". ISSN 1833-3516; (2 viimeistä vuotta)

Muu keskeinen tieteellinen kirjallisuus soveltuvin osin.

Vastuu- ja yhteyshenkilö
dos. Anne Räisänen-Sokolowski, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Takaisin