Yhteistyöelimet

Lääkäriliiton yhteistyöelimet käsittelevät useille järjestöille yhteisiä asioita liittyen muun muassa terveydenhuollon laatukysymyksiin ja markkinoinnin valvontaan sekä koko ammattikuntaa koskevia merkittäviä kysymyksiä. Yhteistyöelimissä on jäseniä myös muista järjestöistä.

Eettinen neuvottelukunta 2021-2022

(SLL, Duodecim, FLS, SHL)

Eettisen neuvottelukunnan tehtävänä on seurata lääkärin ja terveydenhuollon etiikan periaatekysymyksiä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä valmistella niitä koskevia kannanottoja. Se tekee ehdotuksia lääkärin etiikan kehittämiseksi ja lääkärien sitouttamiseksi siihen. Se edistää lääkärinetiikan koulutusta osana lääkäreiden perus- jatko ja täydennyskoulutusta.

Neuvottelukunta seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja ottaa siihen osaa pyrkimyksenään vahvistaa lääkärinetiikan ymmärtämistä niin lääkäreiden, päättäjien kuin kansalaisten keskuudessa.

Jäsenet:

 • Tiina Hetemaa (pj.)
 • Susanne Ekblom-Kullberg, FLS
 • Ulla Hautanen, SHL
 • Teppo Heikkilä
 • Kristiina Lallukka, Duodecim
 • Outi Liisanantti
 • Kalle Mäki
 • Marjo Parkkila-Harju
 • Joonas Rautavaara
 • Noora Ritamäki
 • Tuula Rajaniemi
 • Heli-Maria Salmi, Duodecim
 • Tom Silfvast
 • Mervi Kattelus (siht.), mervi.kattelus@laakariliitto.fi

Kansainvälisen terveyden neuvottelukunta 2021-2022

Kansainvälisen terveyden neuvottelukunnan tehtävänä on edistää terveysalan kehitysyhteistyötä, alan koulutuksen järjestämistä lääkäreille ja lääkärien hakeutumista kansainvälisiin terveysalan tehtäviin. Se toimii myös liittojen asiantuntijaryhmänä kansainväliseen terveyteen ja terveydenhuollon kestävyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenet:

 • Johanna Salmio (pj.)
 • Noora Ritamäki
 • Sara Launio
 • Mikko Vienonen
 • Sari Silventoinen
 • Ulla Harjunmaa, THL
 • Matti Parry, LSV
 • Laura Lipsanen, Väestöliitto
 • Anna Chainier, SHL
 • Tiina Hirvioja, Globaali terveys ry
 • Jenni Suolaniemi, SELL
 • Olli Koivukangas, SML
 • Juha Pekka Turunen, Duodecim
 • Mervi Kattelus (siht.), mervi.kattelus@laakariliitto.fi

Lääkäriliiton laatuneuvosto 2021-2022

(SLL, Duodecim, FLS, LPY)

Laatuneuvoston tehtävänä on edistää lääkärikunnan osallistumista terveydenhuollon ja oman työnsä laadun kehittämiseen, koordinoida lääkärijärjestöjen yhteistyötä terveydenhuollon laatutyössä sekä edistää ja kehittää terveydenhuollon ja sen koulutuksen laatua. Laatuneuvosto tekee laatutyötä tunnetuksi, kehittää sitä ja suunnittelee siihen liittyvää koulutusta.

Jäsenet:

 • Hanna Kuusisto (pj.)
 • Petri Bono, LPY
 • Leena-Maija Aaltonen, Duodecim
 • Matti Tikkanen
 • Sara Kaartinen
 • Mari Kärkkäinen
 • Timo Paavonen
 • Reino Pöyhiä, Duodecim
 • Sara Sarjakoski-Peltola, Duodecim
 • Klas Winell
 • Ulla Anttila (siht.), ulla.anttila@laakariliitto.fi
 • Lauri Vuorenkoski / Juha Mikkonen (läsnä)

Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta 2021-2022

(SLL, Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys CPF ry, LPY, SHL, Suomen Silmälääkäriyhdistys)

Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta valvoo lääkärinpalvelujen markkinointia, antaa ohjeita markkinointia koskeviin kysymyksiin ja saattaa lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevien markkinointiohjeiden vastaisen toiminnan kollegiaalisuusneuvoston käsiteltäväksi.

Jäsenet:

 • Kati Myllymäki / Janne Aaltonen (pj.)
 • Auli Juntumaa
 • Henna Jaurila, Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys
 • Ismo Partanen, LPY
 • Juha Viertola, LPY
 • Heikki Kuusela, SHL
 • Juha Välimäki, Silmälääkäriyhdistys
 • Kati Lehtonen (siht.), kati.lehtonen@laakariliitto.fi

Maimu Halosen rahasto

(Terveystieteen toimittajat, Lääketietokeskus, Suomen Apteekkariliitto, SLL)

Rahaston tehtävänä on tukea ja edistää lääketieteen toimittajien ammatillista osaamista ja koulutustoimintaa.

Liiton nimeämä edustaja

 • Lauri Korkeaoja

Lisätietoja

Jaana Heinonen Hallintojohtaja Puh. 040 7241072 jaana.heinonen@laakariliitto.fi
Takaisin