Yhteistyöelimet

Lääkäriliiton yhteistyöelimet käsittelevät useille järjestöille yhteisiä asioita liittyen muun muassa terveydenhuollon laatukysymyksiin ja markkinoinnin valvontaan sekä koko ammattikuntaa koskevia merkittäviä kysymyksiä. Yhteistyöelimissä on jäseniä myös muista järjestöistä.

Eettinen neuvottelukunta 2023-2024

(SLL, Duodecim, FLS, SHL)

Eettisen neuvottelukunnan tehtävänä on seurata lääkärin ja terveydenhuollon etiikan periaatekysymyksiä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä valmistella niitä koskevia kannanottoja. Se tekee ehdotuksia lääkärin etiikan kehittämiseksi ja lääkärien sitouttamiseksi siihen. Se edistää lääkärinetiikan koulutusta osana lääkäreiden perus- jatko ja täydennyskoulutusta.

Neuvottelukunta seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja ottaa siihen osaa pyrkimyksenään vahvistaa lääkärinetiikan ymmärtämistä niin lääkäreiden, päättäjien kuin kansalaisten keskuudessa.

Jäsenet:

 • Marjo Parkkila-Harju (pj.)
 • Teppo Heikkilä
 • Maaret Laakso
 • Joonas Rautavaara
 • Kalle Mäki
 • Tom Silfvast
 • Outi Liisanantti
 • Noora Ritamäki
 • Tuula Rajaniemi
 • Markus Perola, Duodecim
 • Heli-Maria Salmi, Duodecim
 • Sanni Aho, SHL
 • Susanne Ekblom-Kullberg, FLS
 • Mervi Kattelus (siht.), mervi.kattelus@laakariliitto.fi

Kansainvälisen terveyden neuvottelukunta 2023-2024

Kansainvälisen terveyden neuvottelukunnan tehtävänä on edistää terveysalan kehitysyhteistyötä, alan koulutuksen järjestämistä lääkäreille ja lääkärien hakeutumista kansainvälisiin terveysalan tehtäviin. Se toimii myös liittojen asiantuntijaryhmänä kansainväliseen terveyteen ja terveydenhuollon kestävyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Jäsenet:

 • Johanna Salmio (pj.)
 • Noora Ritamäki
 • Mikko Vienonen
 • Sari Silventoinen
 • Matti Parry, LSV
 • Laura Lipsanen, Väestöliitto
 • Anna Chainier, SHL
 • Ulla Harjunmaa, THL
 • Tiina Hirvioja, Globaali terveys ry
 • Jenni Suolaniemi, SELL
 • Sara Launio, Duodecim
 • Aarno Leino, SML tarkkailija
 • Mervi Kattelus (siht.), mervi.kattelus@laakariliitto.fi

Lääkäriliiton laatuneuvosto 2023-2024

(SLL, Duodecim, FLS, LPY)

Laatuneuvoston tehtävänä on edistää lääkärikunnan osallistumista terveydenhuollon ja oman työnsä laadun kehittämiseen, koordinoida lääkärijärjestöjen yhteistyötä terveydenhuollon laatutyössä sekä edistää ja kehittää terveydenhuollon ja sen koulutuksen laatua. Laatuneuvosto tekee laatutyötä tunnetuksi, kehittää sitä ja suunnittelee siihen liittyvää koulutusta.

Jäsenet:

 • Petri Bono (pj.)
 • Matti Tikkanen
 • Timo Paavonen
 • Sara Kaartinen
 • Niina Koivuviita
 • Pirjo Mustonen
 • Sofia Eriksson (FLS)
 • Leena-Maija Aaltonen, Duodecim
 • Sohvi Mäntykoski, Duodecim
 • Ulla Anttila (siht.), ulla.anttila@laakariliitto.fi
 • Lauri Vuorenkoski (läsnä)

Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta 2023-2024

(SLL, Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys CPF ry, LPY, SHL, Suomen Silmälääkäriyhdistys)

Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta valvoo lääkärinpalvelujen markkinointia, antaa ohjeita markkinointia koskeviin kysymyksiin ja saattaa lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevien markkinointiohjeiden vastaisen toiminnan kollegiaalisuusneuvoston käsiteltäväksi.

Jäsenet:

 • Janne Aaltonen (pj.)
 • Auli Juntumaa
 • Henna Jaurila, Suomen Plastiikkakirurgiyhdistys
 • Ismo Partanen, LPY
 • Riina-Riitta Helminen, LPY
 • Heikki Kuusela, SHL
 • Marko Määttä, Silmälääkäriyhdistys
 • Kati Lehtonen (siht.), kati.lehtonen@laakariliitto.fi

Maimu Halosen rahasto

(Terveystieteen toimittajat, Lääketietokeskus, Suomen Apteekkariliitto, SLL)

Rahaston tehtävänä on tukea ja edistää lääketieteen toimittajien ammatillista osaamista ja koulutustoimintaa.

Liiton nimeämä edustaja

 • Lauri Korkeaoja

Lisätietoja

Jaana Heinonen Hallintojohtaja Puh. 040 7241072 jaana.heinonen@laakariliitto.fi
Takaisin