Yhteistyöelimet

Lääkäriliiton yhteistyöelimet käsittelevät useille järjestöille yhteisiä asioita liittyen muun muassa terveydenhuollon laatukysymyksiin ja markkinoinnin valvontaan sekä koko ammattikuntaa koskevia merkittäviä kysymyksiä. Yhteistyöelimissä on jäseniä myös muista järjestöistä.

Eettinen neuvottelukunta 2019-2020

(SLL, Duodecim, FLS, SHL)

Eettisen neuvottelukunnan tehtävänä on seurata lääkärin ja terveydenhuollon etiikan periaatekysymyksiä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä valmistella niitä koskevia kannanottoja. Se tekee ehdotuksia lääkärin etiikan kehittämiseksi ja lääkärien sitouttamiseksi siihen. Se edistää lääkärinetiikan koulutusta osana lääkäreiden perus- jatko ja täydennyskoulutusta.

Neuvottelukunta seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja ottaa siihen osaa pyrkimyksenään vahvistaa lääkärinetiikan ymmärtämistä niin lääkäreiden, päättäjien kuin kansalaisten keskuudessa.

Jäsenet:

 • Ritva Halila (pj.)
 • Susanne Ekblom-Kullberg, FLS
 • Harriet Finne-Soveri, Duodecim
 • Ulla Hautanen, SHL
 • Teppo Heikkilä
 • Tiina Hetemaa
 • Kari-Pekka Martimo
 • Kalle Mäki
 • Marjo Parkkila-Harju
 • Joonas Rautavaara
 • Noora Ritamäki
 • Heli-Maria Salmi, Duodecim
 • Tom Silfvast
 • Leena Varesmaa-Korhonen
 • Mervi Kattelus (siht.), mervi.kattelus@laakariliitto.fi

Kehitysyhteistyöneuvottelukunta 2019-2020

(SLL, SELL, SHL)

Kehitysyhteistyöneuvottelukunnan tehtävä on edistää terveydenhuollon kehitysyhteistyötä, kehitysyhteistyökoulutuksen järjestämistä lääkäreille ja lääkärien hakeutumista kehitysyhteistyö- ja humanitäärisiin tehtäviin. Se toimii myös liittojen asiantuntijaryhmänä kehitysyhteistyökysymyksissä.

Jäsenet:

 • Joonas Rautavaara (pj.)
 • Johanna Salmio
 • Sara Launio
 • Mikko Vienonen
 • Ulla Harjunmaa, SHL
 • Matti Parry, LSV
 • Laura Lipsanen, Väestöliitto
 • Taneli Puumalainen, THL
 • Tiina Hirvioja, David Livingstone -seura
 • Jenni Suolaniemi, SELL
 • Ossi Vuorre, SML
 • Juha Pekka Turunen, Duodecim
 • Mervi Kattelus (siht.), mervi.kattelus@laakariliitto.fi

Lääkärijärjestöjen koulutusrahaston hoitokunta 2019-2020

(SLL, Duodecim, FLS)

Lääkärijärjestöjen koulutusrahaston hoitokunta tukee työttömien lääkärien ammatillista ja tieteellistä koulutusta, erikoislääkäriyhdistyksiä, lääkäriseuroja ja Lääkäriliiton valtakunnallisia alaosastoja, jotka osallistuvat eurooppalaiseen, eri erikoisalojen koulutusta koskevien kysymysten käsittelyyn.

Jäsenet:

 • Kia Pelto-Vasenius
 • Björn Eklund, FLS
 • Matti Rautalahti, Duodecim
 • Mervi Kattelus (siht.), mervi.kattelus@laakariliitto.fi
 • Hannu Halila (läsnä)

Lääkäriliiton laatuneuvosto 2019-2020

(SLL, Duodecim, FLS, LPY)

Laatuneuvoston tehtävänä on edistää lääkärikunnan osallistumista terveydenhuollon ja oman työnsä laadun kehittämiseen, koordinoida lääkärijärjestöjen yhteistyötä terveydenhuollon laatutyössä sekä edistää ja kehittää terveydenhuollon ja sen koulutuksen laatua. Laatuneuvosto tekee laatutyötä tunnetuksi, kehittää sitä ja suunnittelee siihen liittyvää koulutusta.

Jäsenet:

 • Klas Winell (pj.)
 • Leena-Maija Aaltonen, Duodecim
 • Martti Kekomäki
 • Petri Bono, LPY
 • Hanna Kuusisto
 • Mari Kärkkäinen
 • Timo Paavonen
 • Pirkka Pekkarinen
 • Reino Pöyhiä, Duodecim
 • Sara Sarjakoski-Peltola, Duodecim
 • Ulla Anttila (siht.), ulla.anttila@laakariliitto.fi
 • Hannu Halila (läsnä)

Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta 2019-2020

(SLL, Chirurgi Plastici Fenniae, LPY, SHL, Suomen Silmälääkäriyhdistys)

Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta valvoo lääkärinpalvelujen markkinointia, antaa ohjeita markkinointia koskeviin kysymyksiin ja saattaa lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevien markkinointiohjeiden vastaisen toiminnan luottamusneuvoston käsiteltäväksi.

Jäsenet:

 • Kati Myllymäki (pj.)
 • Kia Pelto-Vasenius
 • Catarina Svarvar, Ch. Pl. Fenniae
 • Ismo Partanen, LPY
 • Juha Viertola, LPY
 • Matti Pöyry, SHL
 • Juha Välimäki, Silmälääkäriyhdistys
 • Kati Lehtonen (siht.), kati.lehtonen@laakariliitto.fi

Lääkäripäivien 2021 johtoryhmä

(SLL, Duodecim, FLS)

Lääkäripäivien johtoryhmä vastaa Lääkäripäivien 2021 järjestämisestä.

Jäsenet:

 • Tuula Rajaniemi (pj.)
 • Kristiina Aalto
 • Jaana Puhakka
 • Joonas Rautavaara
 • Jussi Merenmies, Duodecim
 • Leo Niskanen, Duodecim
 • Matti Rautalahti, Duodecim
 • Taisto Sarkola, FLS
 • Lena Sjöberg, FLS
 • Terhi Hulkko (siht.)

Läsnä:

 • Leila Niemi-Murola (ohjelmaryhmän pj)
 • Hannu Halila
 • Sami Heistaro
 • Anu Mustakari
 • Erkki Peiponen
 • Juha Pekka Turunen, Duodecim

Maimu Halosen rahasto

(Terveystieteen toimittajat, Lääketietokeskus, Suomen Apteekkariliitto, SLL)

Rahaston tehtävänä on tukea ja edistää lääketieteen toimittajien ammatillista osaamista ja koulutustoimintaa.

Liiton nimeämä edustaja

 • Hannu Halila

Lisätietoja

Jaana Heinonen Hallintojohtaja Puh. 09 3930740 jaana.heinonen@laakariliitto.fi
Takaisin