Yhteistyöelimet

Lisätietoja

Jaana Heinonen
Hallintojohtaja
Puh. 09 3930740
wnnan.urvabara@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Lääkäriliiton yhteistyöelimet käsittelevät useille järjestöille yhteisiä asioita liittyen muun muassa terveydenhuollon laatukysymyksiin ja markkinoinnin valvontaan sekä koko ammattikuntaa koskevia merkittäviä kysymyksiä. Yhteistyöelimissä on jäseniä myös muista järjestöistä.


Eettinen neuvottelukunta 2017-2018

(SLL, Duodecim, FLS, SHL)

Eettisen neuvottelukunnan tehtävänä on seurata lääkärin ja terveydenhuollon etiikan periaatekysymyksiä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä valmistella niitä koskevia kannanottoja. Se tekee ehdotuksia lääkärin etiikan kehittämiseksi ja lääkärien sitouttamiseksi siihen. Se edistää lääkärinetiikan koulutusta osana lääkäreiden perus- jatko ja täydennyskoulutusta.

Neuvottelukunta seuraa yhteiskunnallista keskustelua ja ottaa siihen osaa pyrkimyksenään vahvistaa lääkärinetiikan ymmärtämistä niin lääkäreiden, päättäjien kuin kansalaisten keskuudessa.

Jäsenet:

 • Samuli Saarni (pj.)
 • Johanna Aaltonen
 • Harriet Finne-Soveri, Duodecim
 • Ritva Halila
 • Ulla Hautanen, SHL
 • Teppo Heikkilä
 • Tiina Hetemaa
 • Emma Hokkila
 • Veikko Launis
 • Kalle Mäki
 • Tom Pettersson, FLS
 • Joonas Rautavaara
 • Heli-Maria Salmi, Duodecim
 • Inkeri Savolainen, NLY
 • Tom Silfvast
 • Leena Varesmaa-Korhonen
 • Mervi Kattelus (siht.), mervi.kattelus@laakariliitto.fi

Kehitysyhteistyöneuvottelukunta 2017-2018

(SLL, SELL, SHL)

Kehitysyhteistyöneuvottelukunnan tehtävä on edistää terveydenhuollon kehitysyhteistyötä, kehitysyhteistyökoulutuksen järjestämistä lääkäreille ja lääkärien hakeutumista kehitysyhteistyö- ja humanitäärisiin tehtäviin. Se toimii myös liittojen asiantuntijaryhmänä kehitysyhteistyökysymyksissä.

Jäsenet:

 • Noora Ritamäki (pj.)
 • Joonas Rautavaara
 • Tiia Mönttinen
 • Mikko Vienonen
 • Ulla Harjunmaa, SHL
 • Taneli Puumalainen, THL
 • Tiina Hirvioja, David Livingstone -seura
 • Elina Seppälä, LSV
 • Jenni Suolaniemi, SELL
 • Nikke Varis, SML
 • Juha Pekka Turunen, Duodecim
 • Mervi Kattelus (siht.), mervi.kattelus@laakariliitto.fi

Lääkärijärjestöjen koulutusrahaston hoitokunta 2017-2018

(SLL, Duodecim, FLS)

Lääkärijärjestöjen koulutusrahaston hoitokunta tukee työttömien lääkärien ammatillista ja tieteellistä koulutusta, erikoislääkäriyhdistyksiä, lääkäriseuroja ja Lääkäriliiton valtakunnallisia alaosastoja, jotka osallistuvat eurooppalaiseen, eri erikoisalojen koulutusta koskevien kysymysten käsittelyyn.

Jäsenet:

 • Kia Pelto-Vasenius
 • Björn Eklund, FLS
 • Matti Rautalahti, Duodecim
 • Mervi Kattelus (siht.), mervi.kattelus@laakariliitto.fi
 • Hannu Halila (läsnä)

Lääkäriliiton laatuneuvosto 2017-2018

(SLL, Duodecim, FLS, LPY)

Laatuneuvoston tehtävänä on edistää lääkärikunnan osallistumista terveydenhuollon ja oman työnsä laadun kehittämiseen, koordinoida lääkärijärjestöjen yhteistyötä terveydenhuollon laatutyössä sekä edistää ja kehittää terveydenhuollon ja sen koulutuksen laatua. Laatuneuvosto tekee laatutyötä tunnetuksi, kehittää sitä ja suunnittelee siihen liittyvää koulutusta.

Jäsenet:

 • Klas Winell (pj.)
 • Leena-Maija Aaltonen, Duodecim
 • Sari Anthoni, LPY
 • Martti Kekomäki
 • Hanna Kuusisto
 • Mari Kärkkäinen
 • Timo Paavonen
 • Reino Pöyhiä, Duodecim
 • Sara Sarjakoski-Peltola, Duodecim
 • Ulla Anttila (siht.), ulla.anttila@laakariliitto.fi
 • Hannu Halila (läsnä)

Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta 2017-2018

(SLL, Chirurgi Plastici Fenniae, LPY, SHL, Suomen Silmälääkäriyhdistys)

Lääkärinpalvelujen markkinoinnin valvontalautakunta valvoo lääkärinpalvelujen markkinointia, antaa ohjeita markkinointia koskeviin kysymyksiin ja saattaa lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevien markkinointiohjeiden vastaisen toiminnan luottamusneuvoston käsiteltäväksi.

Jäsenet:

 • Kati Myllymäki (pj.)
 • Kia Pelto-Vasenius
 • Catarina Svarvar, Ch. Pl. Fenniae
 • Ismo Partanen, LPY
 • Juha Viertola, LPY
 • Matti Pöyry, SHL
 • Juha Välimäki, Silmälääkäriyhdistys
 • Kati Lehtonen (siht.), kati.lehtonen@laakariliitto.fi

Lääkäripäivien 2019 johtoryhmä

(SLL, Duodecim, FLS)

Lääkäripäivien johtoryhmä vastaa Lääkäripäivien 2019 järjestämisestä.

Jäsenet:

 • Marjo Parkkila-Harju (pj.)
 • Kristiina Aalto
 • Jaana Puhakka
 • Joonas Rautavaara
 • Jussi Merenmies, Duodecim
 • Leo Niskanen, Duodecim
 • Matti Rautalahti, Duodecim
 • Taisto Sarkola, FLS
 • Lena Thorn, FLS
 • Terhi Hulkko (siht.)

Läsnä:

 • Leila Niemi-Murola (ohjelmaryhmän pj)
 • Hannu Halila
 • Sami Heistaro
 • Anu Mustakari
 • Erkki Peiponen
 • Pauliina Pulkkinen
 • Juha Pekka Turunen, Duodecim

Maimu Halosen rahasto

(Terveystieteen toimittajat, Lääketietokeskus, Suomen Apteekkariliitto, SLL)

Rahaston tehtävänä on tukea ja edistää lääketieteen toimittajien ammatillista osaamista ja koulutustoimintaa.

Liiton nimeämä edustaja

 • Pauliina Pulkkinen