Lääkärit yhdessä potilaan parhaaksi

 

Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi joulukuussa 2021 Lääkäriliiton strategian kaudelle 2022-2024. Lääkäriliiton perustehtävä, arvoperusta ja tavoitetila ovat Lääkäriliiton toiminnan kivijalka, joiden varaan strategia rakentuu. Toimintaympäristön muutokseen perustuen strategiakauden painopistealueina ovat lääkäriliiton säilyttäminen relevanttina kaikille jäsenille, edunvalvonta sote-uudistuksen muutoksessa sekä vastuullinen Lääkäriliitto.  

Haluamme, että jäsenet riippumatta erilaisista taustoista ja mieltymyksistä haluavat kuulua Lääkäriliittoon. Tämä tarkoittaa, että kehitämme Lääkäriliiton palveluita ja toimintaa vastaamaan paremmin eri taustoja ja tarpeita edustavia lääkäreitä. Sote-uudistuksen myötä työnantaja vaihtuu suurimmalla osalla lääkäreitä. Vaikutamme lääkäreiden työehtojen ja työolosuhteiden myönteiseen kehitykseen tässä murroksessa. Vastuullisella Lääkäriliitolla tarkoitamme sitä, että vaikutamme pitkäjänteisesti ja ennakoivasti väestön tasa-arvoisten terveydenhuoltopalveluiden saatavuuteen ja että meillä on luottamukselliset ja säännölliset suhteet yhteiskunnallisiin päättäjiin.

Lue lisää Lääkäriliiton strategiasta vuosille 2022-2024

Lisätietoja

Jaana Heinonen Hallintojohtaja Puh. 040 7241072 jaana.heinonen@laakariliitto.fi
Takaisin