Hankkeet

Terveydenhuollon korjaussarja 2.0

Terveydenhuollon korjaussarja 2.0 -hankkeessa otettiin mukaan koko jäsenkunta keskustelemaan tulevaisuuden terveydenhuollon perusperiaatteista. Hanketta varten rakennettiin erillinen portaali, jossa keskusteluja käytiin. Lääkäriliiton valtuuskunta hyväksyi hankkeen pohjalta luodut terveydenhuollon teesit syyskuussa 2020. Tutustu teeseihin!

Lääkäri 2030 peilaa muuttuvaa maailmaa

Lääkäri 2030 -hanke syventyi lääkärin toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Vuonna 2017 päättyneessä hankkeessa tuotettu materiaali on koottu laakari2030.fi-verkkosivustolle.

Terveydenhuollossa eletään suurten muutosten aikaa. Tulevaisuuden muutostrendejä ovat mm. digitalisoituminen, omahoidon merkityksen kasvaminen, tiedon lisääntyminen, potilaan roolin vahvistuminen ja valinnanvapauden lisääntyminen.

Muutoksia vievät eteenpäin informaatioteknologian ja lääketieteellisen teknologian kehittyminen sekä potilaiden muuttuvat odotukset ja yhteiskunnalliset muutokset. Tulevaisuuden lääkärin työssä tulee korostumaan nykyistä moninaisemman ja monimutkaisemman tiedon hallinta ja sen tulkinta potilaalle. Uusi teknologia tuo tullessaan myös uudenlaisia eettisiä kysymyksiä. Nykyistä enemmän tulevat korostumaan vuorovaikutustaidot, moniammatillisuus ja tiimityö, tiedonhallinnan työkalut, tehokkaampi analytiikka ja uudet sähköiset palvelut.

Lisätietoja

Lauri Vuorenkoski Terveyspolitiikan asiantuntija Puh. 044 5630556 lauri.vuorenkoski@laakariliitto.fi
Takaisin