Lääkärityönohjaajat

Toiminnot

Mitä on työnohjaus?

  • Työnohjaus on oman työn tutkivaa kehittämistä koulutettua työnohjaajaa apuna käyttäen.

  • Työnohjaus tukee työn laadun varmistusta, työn hallintaa, jatkuvaa ammatillista kehittymistä, työssä jaksamista ja työyhteisön toimivuutta.

  • Lääkärien työnohjauksesta hyötyvät potilaat, lääkäri ja työnantaja.

  • Usein lääkärit kokevat hyväksi, että heidän työnohjaajallaan on lääkärin peruskoulutus.

 Työnohjausmenetelmiä:

  • Yksilötyönohjaus: työntekijän perustehtävän ja ammatillisen kehittymisen tutkiminen, työn laadun varmentaminen

  • Ryhmätyönohjaus: perustehtävän tutkiminen ja kehittäminen, yhteinen oppiminen

  • Potilastyön yksilö- ja ryhmäohjaus: välillistä tai suoraa työnohjausta, jossa käsitellään potilastapauksia ja hoitosuhteita

  • Balint-työnohjaus: potilaan ja lääkärin välisen hoitosuhteen ja vuorovaikutuksen tutkimista vertaisryhmässä tavoitteena potilaan kokonaistilanteen ymmärtäminen, lisätietoja http://balint.yhdistysavain.fi/ohjaajia/

  • Työyhteisön työnohjaus: (moniammatillisten) ryhmien toiminnan kehittäminen perustehtävän mukaisesti

  • Esimiesten työnohjaus: johtamistaitojen tutkiminen ja kehittäminen

Lääkärityönohjaajat-alaosaston esite sekä alla yhteystietolista alaosaston kokoamista lääkärityönohjaajista: (edellyttää Fimnet-kirjautumista)


Kirjaudu sisään palveluun Fimnet-tunnuksillasi nähdäksesi lisätietoja.