Sote-uudistuksen vaikutukset lääkäreihin

Sote-uudistus on monien vaiheiden jälkeen viimein toteutumassa. Uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023.

Hyvinvointialueita on 21 pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Näiden lisäksi Helsingin kaupungilla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan.

Kyse on Suomen historian suurimmasta liikkeen luovutuksesta koskien noin 173 000 henkilöä. Tällä hetkellä kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät lääkärit siirtyvät liikkeen luovutuksella uusille hyvinvointialueille eli uusien työnantajien palvelukseen. Siirtyvien lääkäreiden palvelussuhteet jatkuvat samoina ja yhdenjaksoisina. Helsingin kaupungilla tai HUS-yhtymässä työskentelevien osalta muutosta ei tapahdu, eikä työnantaja vaihdu.

Lisätietoa uudistuksesta ja sen vaiheista löydät täältä.

 • Liikkeen luovutus

  Liikkeen luovutuksessa kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät lääkärit siirtyvät uusien hyvinvointialueiden palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

  Lue lisää
 • Paikalliset sopimukset

  Luovutuksensaajat eli uudet hyvinvointialueet soveltavat siirtyvään henkilöstöön kunta-alan voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia, kuten lääkäreiden kannalta keskiössä olevaa Lääkärisopimusta (LS) sekä Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

  Lue lisää
 • Palkkaharmonisaatio

  Hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen henkilöstön palkkaus tulee yhtenäistää lain edellyttämällä tavalla. Koko hyvinvointialueen henkilöstö työskentelee saman työnantajan alaisuudessa ja työnantajalla on velvollisuus kohdella henkilöstöä tasapuolisesti. Tätä kutsutaan palkkaharmonisaatioksi.

  Lue lisää