Hyvinvointialueille siirtymisen vaikutukset lääkäreihin

Uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023. 

Hyvinvointialueita on 21 pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Näiden lisäksi Helsingin kaupungilla säilyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu, ja HUS-yhtymällä on erikseen säädetty järjestämisvastuu erikoissairaanhoitoon liittyvistä tehtävistä omalla alueellaan.

Sote-uudistuksessa hyvinvointialueille siirtyviksi ja Uudenmaan erillisratkaisuun liittyviksi määritettyjen tehtävien parissa työskentelee yli 200 000 työntekijää. Lisätietoa sote-uudistuksen vaikutuksista henkilömääriin löydät KT:n sivuilta.

Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät siirtyvät liikkeen luovutuksella uusille hyvinvointialueille, eli uusien työnantajien palvelukseen. Kyse on Suomen historian suurimmasta liikkeen luovutuksesta koskien arviolta noin 173 000 henkilöä. Helsingin kaupungilla tai HUS-yhtymässä työskentelevien työnantaja ei vaihdu muutoksessa. Siirtyvien palvelussuhteet jatkuvat samoina ja yhdenjaksoisina.

Muutos koskettaa laajasti myös lääkäreitä. Päätoimisesti sairaaloissa työskentelee noin 10 000 ja terveyskeskuksissa noin 4000 lääkäriä. 

Lisätietoa uudistuksesta ja sen vaiheista löydät täältä.

 • Usein kysyttyä

  Lue täältä vastaukset jäsentemme yleisimpiin kysymyksiin siitä, miten hyvinvointialueille siirtyminen vaikuttaa lääkäreihin.

  Lue lisää
 • Neuvonta

  Luottamusmies on ensisijainen kontakti, kun kysymyksesi liittyvät työ/virkasuhteeseen (esim. palkkaus, vuosilomat, työaika). Luottamusmies tuntee paikalliset sopimukset ja on paras alueesi asiantuntija.

  Lue lisää
 • Ohjeita rakentavaan keskusteluun

  Hyvinvointialueet ovat osa julkishallintoa, jossa asiat ovat lähtökohtaisesti avoimia. Avoin ja kriittinenkin keskustelu kuuluu olennaisesti demokraattiseen päätöksentekoon ja valmisteluprosessiin. Tähän on koottu ohjeita siitä, miten hyvinvointialueiden tulevat työntekijät voivat käydä keskustelua sekä työyhteisöissään että esimerkiksi mediassa.

  Lue lisää
 • Liikkeen luovutus

  Liikkeen luovutuksessa kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevät lääkärit siirtyvät uusien hyvinvointialueiden palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

  Lue lisää
 • Paikalliset sopimukset

  Luovutuksensaajat eli uudet hyvinvointialueet soveltavat siirtyvään henkilöstöön kunta-alan voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia, kuten lääkäreiden kannalta keskiössä olevaa Lääkärisopimusta (LS) sekä Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES).

  Lue lisää
 • Palkkaharmonisaatio

  Hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen henkilöstön palkkaus tulee yhtenäistää lain edellyttämällä tavalla. Koko hyvinvointialueen henkilöstö työskentelee saman työnantajan alaisuudessa ja työnantajalla on velvollisuus kohdella henkilöstöä tasapuolisesti. Tätä kutsutaan palkkaharmonisaatioksi.

  Lue lisää
 • Hyvinvointialueiden hallinto

  Kokoamme tälle sivulle tietoa hyvinvointialueiden hallinnosta, organisaatiorakenteista ja liiton näkemyksistä niihin liittyen.

  Lue lisää
 • Lääkärilehti: Sotea päin

  Lääkärilehti kirjoittaa aktiivisesti sote- ja hyvinvointialue-aiheista useista eri näkökulmista ja erilaisia haastateltavia kuullen. 
  Tutustu Sotea päin -sisältöihin tästä.

  Lue lisää