Lääkäriliitto tutkii

Lääkäriliiton tutkimustiimi tuottaa tietoa Lääkäriliiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyön ja terveydenhuollon päätöksenteon pohjaksi. 

Lääkäriliiton tutkimukset tarjoavat tietoa lääkärien työmarkkina- ja ansiokysymyksistä, työoloista, hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä ja terveyspalvelujärjestelmästä.

Toteutamme tutkimuksia sekä itsenäisesti että yhteistyöhankkeina muiden tahojen kanssa. Tuotamme tutkimusaineistoista ja -sarjoista säännöllisesti niin uusia tilastohavaintoja kuin pitkäaikaista seurantatietoa. Julkaisemme tilastoraportteja ja tieteellisiä artikkeleja sekä yleistajuisia katsauksia ja tiivistelmiä.

 


Lääkäriliitto ja Tampereen yliopisto ovat toteuttaneet kyselytutkimuksen lääkärien eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevista mielipiteistä

Kyselytutkimuksen tiedonkeruu on päättynyt ja aineistoa analysoidaan. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat kaikki Lääkäriliiton jäsenet. Tutkimukseen vastasi 8857 henkilöä ja vastausprosentti oli 31 %.

Lue lisää tutkimuksesta

Tutustu ennakkotuloksiin.

Lisätietoja

Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Puh. 050 3317973 jukka.vanska@laakariliitto.fi
Takaisin