Lääkäriliitto tutkii

Lääkäriliiton tutkimustiimi tuottaa tietoa Lääkäriliiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyön ja terveydenhuollon päätöksenteon pohjaksi. 

Lääkäriliiton tutkimukset tarjoavat tietoa lääkärien työmarkkina- ja ansiokysymyksistä, työoloista, hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä ja terveyspalvelujärjestelmästä.

Toteutamme tutkimuksia sekä itsenäisesti että yhteistyöhankkeina muiden tahojen kanssa. Tuotamme tutkimusaineistoista ja -sarjoista säännöllisesti niin uusia tilastohavaintoja kuin pitkäaikaista seurantatietoa. Julkaisemme tilastoraportteja ja tieteellisiä artikkeleja sekä yleistajuisia katsauksia ja tiivistelmiä.

 


Lääkäriliitto ja Tampereen yliopisto toteuttavat kyselytutkimuksen lääkärien eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevista mielipiteistä

Kyselytutkimuksen tiedonkeruu käynnistyy 7.11.2023 ja tietoja kerätään koko marraskuun ajan. Tutkimuksen kohdejoukkona ovat kaikki Lääkäriliiton jäsenet.

Lue lisää tutkimuksesta

Lisätietoja

Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Puh. 050 3317973 jukka.vanska@laakariliitto.fi
Takaisin