Lääkäriliitto tutkii

Tutkimusaiheitamme ovat lääkärien työvoimakysymykset, ansiot, työolot ja hyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja terveyspalvelujärjestelmä.

Lääkäri 2023 -tutkimus on käynnissä

Lääkäri 2023 -tutkimus tutkii mm. lääkärien näkemyksiä perus- ja erikoistumiskoulutuksesta, lääkärin ammatti-identiteettiä ja tulevaisuuden urasuunnitelmia. Tutkimus on osa kansainvälisestikin ainutlaatuista tutkimussarjaa, jossa on viiden vuoden välein vuodesta 1988 lähtien kerätty tietoja lääkäreistä.

Tutkimuksen toteuttaa tutkimusryhmä, jossa ovat edustettuina Helsingin, Itä-Suomen, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistojen lääketieteelliset tiedekunnat, Suomen Lääkäriliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Tutkimuksen tuloksia käytetään lääkärikoulutuksen ja terveydenhuollon kehittämisessä. Aineistosta julkaistaan raportti sosiaali- ja terveysministeriön julkaisusarjassa sekä artikkeleita ja esitelmäabstrakteja kotimaassa ja ulkomailla. Aineistoa käytetään myös opinnäytetöissä.

Lisätietoja Lääkäri-tutkimussarjasta

Lisätietoja

Jukka Vänskä Tutkimuspäällikkö Puh. 050 3317973 jukka.vanska@laakariliitto.fi
Takaisin