Sotilaslääketiede

Sotilaslääketieteen erityispätevyyden suorittanut lääkäri on perehtynyt sekä rauhanajan että poikkeusolojen sotilaslääketieteen keskeisiin potilashoitoa koskeviin periaatteisiin. Hän voi toimia asiantuntijana alan erityiskysymyksissä.

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 29.2.1996.

Tavoitteet

Erityispätevyyteen tähtäävä ohjelma sotilaslääketieteen kuulusteluineen toimii lääkärin peruskoulutuksen saaneelle lääkärille pätevöitymisohjelmana. Ohjelma on tarkoitettu erityisesti sotilaslääkärin virassa toimiville. Puolustusvoimien erikoislääkärijohtoisten sairaaloiden lääkärit voivat halutessaan hankkia erityispätevyyteen tarvittavat työkokemus- ym. suoritteet. Sotilaslääketieteen erityispätevyyden saavuttanut

- on perehtynyt niin rauhanajan kuin poikkeusolojen sotilaslääketieteen keskeisiin potilashoitoa koskeviin periaatteisiin, suunnitelmiin, käskyihin, ohjeisiin ja käytäntöön
- hallitsee poikkeusolojen kenttälääkinnän rakenteen, toiminnan ja taktisen käytön
- kykenee toimimaan asiantuntijana oman alansa erityiskysymyksissä
- kykenee sotilaslääketieteen kehittämis-, tutkimus- ja opetustyöhön

Ohjelman rakenne

Pohjakoulutus

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Käytännön palvelu

- vähintään kolme vuotta päätoimisesti joukko-osaston päällikkö- tai sotilaslääkärin tehtävässä tai
- vähintään kaksi vuotta hallinto- tai hallintoylilääkärin tehtävässä tai Keskussotilassairaalan päätoimisessa lääkärinvirassa ja lisäksi vähintään yksi vuosi joukko-osaston lääkärin tehtävässä.

Työskentely joukko-osaston osa-aikaisena virkasuhteisena lääkärinä otetaan huomioon siinä laskennallisessa suhteessa, minkä osuuden viikkotuntimäärä muodostaa päätoimisen joukko-osaston lääkärin viikkotuntimääristä. Toimiminen Suomen rauhanturvajoukkojen lääkärinä vastaa joukko-osaston lääkärinä toimimista.

Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Erityispätevyys edellyttää erikoisupseerin (EUK:n) lääkintälinjan suorittamista Huoltokoulutuskeskuksen Lääkintäkoulussa Lahdessa. Ko. jakso kestää 3-4 viikkoa ja koostuu 120–160 koulutustunnista. Sotilaslääkärit komennetaan ko. kurssille yleensä 1–3 vuoden työkokemuksen jälkeen.

Kuulustelu

Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto on järjestänyt sotilaslääketieteen kuulusteluja jo usean vuoden ajan. Vaadittu kokonaissivumäärä on noin 2 500. Kuulustelun eri kysymykset tarkastaa aiheen hyvin tunteva asiantuntijalääkäri joko puolustusvoimista tai sen ulkopuolelta. Kuulustelu arvostellaan joko hyväksytyksi tai hylätyksi.

Erityispätevyyden vastuutaho

Suomen Lääkäriliiton valtakunnallinen alaosasto Puolustusvoimien Lääkärit, maanpuolustuksen terveydenhuoltoalan upseerien koulutus- ja julkaisutehtäviä hoitava ja yhteishenkeä ylläpitävä järjestö Suomen Lääkintäupseeriliitto ry. sekä puolustusvoimien terveydenhuoltoa (ml. alan koulutusta, myös julkaisutehtävää) johtava ja koordinoiva Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto ovat laatineet yhteisesti sotilaslääketieteen erityispätevyyteen johtavan erityispätevyysohjelman.

Suomen Lääkintäupseeriliitto ry. valitsee lääkärijäsentensä keskuudesta sotilaslääketieteen asiantuntijoista koostuvan sotilaslääketieteen erityispätevyystoimikunnan.

Erityispätevyyden myöntäminen ja hakeminen

Sotilaslääketieteen erityispätevyyden myöntää Suomen Lääkäriliitto Lääkintäupseeriliitto ry:n erityispätevyystoimikunnan esityksestä niille, jotka täyttävät edellä esitetyt vaatimukset käytännön palvelun, kurssimuotoisen koulutuksen ja erityispätevyyskuulustelun suhteen. Pätevyyden myöntäminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä.

Anomus lähetetään ensin Lääkintäupseeriliiton erityspätevyystoimikunnalle (alla osoite), joka toteaa edellytysten täyttymisen (käytännön koulutus, teoreettinen kurssimuotoinen koulutus sekä kuulustelun hyväksytysti suorittaminen). Hakemus voi olla vapaamuotoinen liitteenään tarvittavat todistukset palvelusta (nimikirjanote/ työtodistus). Toimikunta tekee esityksen Lääkäriliiton varatoiminnanjohtajalle pätevyyden saajista.

Yhteyshenkilö

Erityispätevyystoimikunnan sihteeri:
Kari Kesseli, etunimi.sukunimi@mil.fi

Takaisin