Psykoterapia

Hyväksytty Lääkäriliiton hallituksessa 8.6.1995, tarkistettu 7.6.2022

Erityispätevyyden saaminen edellyttää Suomen Lääkäriliiton jäsenyyttä ja psykiatrian alan erikoislääkärin pätevyyttä. Poikkeustapauksessa erityispätevyys voidaan myöntää myös muun alan erikoislääkärille.

Erityispätevyyksiä voidaan myöntää seuraavissa psykoterapiamuodoissa:

  • kognitiivinen käyttäytymisterapia
  • kognitiivinen psykoterapia
  • perheterapia
  • psykoanalyyttinen psykoterapia

Muiden psykoterapiasuuntausten koulutusyhteisöt, jotka haluaisivat tulla hyväksytyiksi erityispätevyysohjelmaan, voivat ottaa yhteyttä psykoterapian pätevyyslautakuntaan.

Psy­ko­te­ra­pian eri­tyis­pä­te­vyy­den myön­tä­mis­pe­rus­teet

Psykoterapian  erityispätevyys voidaan myöntää hakijalle, joka on suorittanut psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden antavan koulutuksen psykoterapiasuuntauksensa edellyttämällä tavalla. 

Suo­men Psy­kiat­riyh­dis­tyk­sen psy­ko­te­ra­pian pä­te­vyys­lau­ta­kun­ta

Suomen Psykiatriyhdistyksen hallitus nimittää psykoterapian pätevyyslautakunnan, jonka alaisena toimivat kognitiivisen käyttäytymisterapian, kognitiivisen  psykoterapian,  perheterapian ja psykoanalyyttisen psykoterapian asiantuntemusta edustavat jaostot.

Psykoterapian pätevyyslautakunta

  • käsittelee erityispätevyyshakemukset, toteaa erityispätevyydet jaostojen lausuntojen pohjalta ja tekee niistä esityksen Suomen Lääkäriliitolle
  • antaa suosituksia ja lausuntoja psykoterapian koulutusohjelmista

Psy­ko­te­ra­pian eri­tyis­pä­te­vyy­den ha­ke­mi­nen

Hakemukset psykoterapian tai psykoterapian kouluttajan erityispätevyyden saamiseksi tulee osoittaa Suomen Psykiatriyhdistyksen psykoterapian pätevyyslautakunnalle, joka päättää, täyttääkö hakija edellytetyt pätevyysvaatimukset. Erityispätevyydet myöntää Suomen Lääkäriliitto Psykiatriyhdistyksen pätevyyslautakunnan esityksestä. Liitto perii myöntämästään todistuksesta liiton hallituksen päättämän 60 euron maksun.

Hakulomake (pdf). Hakemuksen voi pyytää myös liiton koulutusasiantuntija Ulla Anttilalta, etunimi.sukunimi@laakariliitto.fi, 040 455 2542.

Hakemus osoitetaan psykoterapian pätevyyslautakunnalle osoitteella
Suomen Psykiatriyhdistys/ psykoterapian pätevyyslautakunta
Fredrikinkatu 71 A 4
00100 Helsinki

Suomen Psykiatriyhdistyksen toimisto puh. (09) 4770 660, psy@psy.fi, pätevyyslautakunnan sihteeri Pia Fagerudd, etunimi.sukunimi@welho.com

 

Takaisin