Työn perustana vahva ammattietiikka

Eettiset kysymykset kuuluvat olennaisena osana lääkärin työhön. Lääkärin tulee aina palvella lähimmäisiään ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen.

Lääkärillä on tehtävässään kolme päämäärää:

  1. terveyden ylläpitäminen ja edistäminen
  2. sairauksien ehkäiseminen
  3. sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen

Lääkärin ammattieettisiin velvollisuuksiin kuuluvat altruismi, korkean ammattitaidon ylläpitäminen, lääkärin etiikan periaatteiden noudattaminen, humanististen arvojen kunnioittaminen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttaminen.

Lääkärien yhteisillä arvoilla on vankka historiallinen ja kansainvälisesti hyväksytty pohja.

Lääkäriliitto on laatinut jäsenilleen useita etiikkaan ja lääkärien toimintaan liittyviä ohjeita, joita jäsenten tulee noudattaa.

Suomen Lääkäriliitto on mukana myös kansainvälisten ohjeiden kuten Maailman lääkäriliiton eettisten julistusten laatimisessa.

Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta keskustelee lääkintäetiikkaan liittyvistä kysymyksistä ja valmistelee eettisiä kannanottoja. Jäsenten välisiä kollegiaalisuuskysymyksiä käsitellään luottamusneuvostossa.

Lääkärijärjestöjen yhteistyönä koottu eettinen foorumi pohtii lääkärin työssä herääviä eettisiä ongelmia.

Lisätietoja

Mervi Kattelus Terveyspolitiikan asiantuntija Puh. 050 5415784 mervi.kattelus@laakariliitto.fi
Takaisin