Lääkäriliiton organisaatio

Lääkäriliiton päättävät elimet ovat valtuuskunta ja hallitus. Liiton alaosastot kokoavat lääkäreitä yhteen erikoisalakohtaisesti. Lääkäriliitolla on myös monipuolista alueellista toimintaa.

Valtuuskunta

Ylintä päätösvaltaa Lääkäriliitossa käyttää 60-jäseninen valtuuskunta, joka määrittelee liiton toiminnan suuntaviivat ja strategian, hyväksyy talousarvion ja valitsee liiton puheenjohtajat sekä hallituksen jäsenet. Valtuuskunnan jäsenet valitaan vaalilla joka kolmas vuosi.

Valtuuskunnan yhteystiedot 

Hallitus

Lääkäriliiton toimintaa johtaa hallitus, joka huolehtii valtuuskunnan päätösten toimeenpanosta. Hallitus vastaa liiton taloudesta ja päättää erilaisten toimielinten kokoonpanosta. Kokouksissa käsitellään edunvalvonnan ohella mm. terveydenhuoltoa, etiikkaa ja koulutusta.

Hallituksen yhteystiedot 

Jaokset

Pysyvät jaokset valmistelevat lääkärien ja liiton toiminnan kannalta keskeisiä asioita.

Hallituksen asettamia jaoksia on neljä.

  • Terveyspoliittinen jaos valmistelee terveyspoliittiset ja terveydenhuoltopoliittiset asiat sekä laatu- ja tietojärjestelmäasiat.
  • Professiojaos valmistelee koulutusedunvalvontaan kuuluvat asiat sekä etiikka- ja kollegiaalisuusasiat.
  • Edunvalvontajaos valmistelee ansio- ja työsuhde-edunvalvontaan liittyvät asiat.
  • Yksityissektorijaos keskittyy muun muassa lääkäriasemilla ja vakuutusyhtiöissä työskentelevien lääkäreiden edunvalvontaan.

Jaosten kokoonpanot

Alaosastot

Lääkäriliiton alaosastot kokoavat yhteen lääkäreitä erikoisalakohtaisesti tai muiden yhteisten tavoitteiden perusteella. Alaosastoja on yhteensä yli 30. Niiden toiminta painottuu edunvalvontaan ja edunvalvonnallisten koulutusten järjestämiseen. Alaosastot antavat liitolle lausuntoja ja tuovat arvokasta tietoa erikoisalojen tarpeista.

Alaosaston jäseneksi pääsee, jos on Lääkäriliiton jäsen sekä erikoistunut tai erikoistumassa kyseiselle alalle. Alaosastot eivät peri erillisiä jäsenmaksuja.

Alaosastot ja yhteystiedot 

Kollegiaalisuusneuvosto

Kollegiaalisuusneuvosto on liiton sovinto- ja kunniatuomioistuin. Se käsittelee kollegiaalisuutta jäsenten keskuudessa sekä eettisten ohjeiden ja kollegiaalisuusohjeiden noudattamista. Jos jäsen haluaa epäkollegiaalisen toiminnan kollegiaalisuusneuvoston käsiteltäväksi, hänen tulee ottaa yhteyttä kollegiaalisuusasioiden valmistelijaan (Pertti Saloheimo, puh. 040 4566 441, kollegiaalisuusasiat@laakariliitto.fi). Ensisijaisesti selvitetään mahdollisuutta sovintoon. Lääkäreistä koostuvaan kollegiaalisuusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, jotka liiton valtuuskunta valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Lääkärijärjestöt

Lääkäriliitto toimii kiinteässä yhteistyössä lääkärijärjestöjen, kuten Suomen ErikoislääkäriyhdistyksenSuomen Yleislääkärit ry:nNuorten Lääkärien Yhdistyksen sekä Suomen Seniorilääkäriyhdistyksen kanssa. Myös lääketieteen opiskelijoita edustavalla Medisiinariliitolla on edustajansa liiton useissa toimielimissä.

Alueellinen toiminta

Lääkäriliiton monipuolinen alueellinen toiminta koostuu valiokunnista, piiriylilääkäreistä ja paikallisosastoista. Lisää tietoa alueellisesta toiminnasta täällä.

Lisätietoja

Jaana Heinonen Hallintojohtaja Puh. 040 7241072 jaana.heinonen@laakariliitto.fi
Takaisin