Lääkärisopimus

Kunta-alan Lääkärisopimusneuvottelujen 2020 keskeisenä kohteena oli Lääkärisopimuksen työaikaluku, johon 1.1.2020 voimaan tuleva työaikalaki aiheutti muutostarpeita. Toinen keskeinen seikka oli palkkausmääräysten uudistaminen siten, että palkkamääräyksessä huomioidaan osaamisen kehittyminen ja palkkakehitys uran aikana. Kolmantena elementtinä neuvotteluissa olivat työolot ja työhyvinvointiin liittyvät seikat.

Lääkärisopimuksen 2020-2021 palkkaratkaisu on työmarkkinoiden yleisen linjan mukainen ja sisältää kaksi yleiskorotusta, sekä keskitetyn ja paikallisen erän. Työaikalaista johtuvat muutokset on sisällytetty työaikalukuun, johon on tehty myös muita merkittäviä muutoksia. Lääkärien säännöllinen työaika on jatkossakin 38 t 15 min. Sopimuksen määräykset astuvat voimaan takautuvasti 1.4.2020.

Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 28.2.2022 saakka. Neuvottelut uudesta Lääkärisopimuksesta ovat käynnistyneet tammikuussa 2022.

Lääkärisopimus 2020-2021 pähkinänkuoressa (pdf)

Lääkärisopimus 2020-2021

Yleiskirje 8.6.2020

Yleiskirje sisältää allekirjoituspöytäkirjan liitteineen, tärkeimmät tekstimuutokset koottuna ja Lääkärisopimuksen muutoksia koskevan muistion.

Yleiskirje 30.11.2020

Yleiskirje sisältää Lääkärisopimuksen 2020–2021 viikkolepomääräykset, esimerkkejä viikkolevosta ja korjauksen yleiskirjeen 6/2020 muistioon sekä työaikojen vaikutukset työhyvinvointiin.

Lähetäthän Lääkärisopimukseen liittyvät kysymykset ensisijaisesti Ota yhteyttä -sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella (yhteydenoton syyksi voit valita ”Juridinen asia”).

 • Ajankohtaista

  Neuvottelut uudesta sopimuksesta käydään Lääkäriliittojen neuvottelujärjestön (LNJ) ja KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien välillä. Päivitämme tälle sivustolle ajankohtaista tietoa neuvotteluista ja Lääkärisopimuksesta.

  Lue lisää
 • Neuvottelu-ABC

  Tutustu neuvotteluiden peruskäsitteisiin.

  Lue lisää
 • Usein kysyttyä Lääkärisopimuksesta

  Täältä löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin uuteen Lääkärisopimukseen liittyen.

  Lue lisää
 • Päivystystyöryhmä 2020–21

  Lääkäriliiton hallituksen asettaman päivystystyöryhmän tavoitteena on seurata Lääkärisopimuksen sisältämien muutosten käyttöönottoa. Samalla se selvittää, millaisia uusia muutostarpeita Lääkärisopimuksen määräyksiin syntyy. Lisäksi työryhmä toimii mahdollisen erikoissairaanhoidossa toteutettavan työaikapilotin ohjausryhmänä.

  Lue lisää
 • Työolot (Lääkärisopimus 2020)

  Lääkäreiden työssäjaksaminen on huonontunut niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Neuvotteluissa työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin parantaminen olivat keskeisesti esillä.

  Lue lisää
 • Työaika (Lääkärisopimus 2020)

  Uuden työaikalain myötä Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiä oli syytä pohtia kokonaisuutena. Työaika- ja päivystysasiat ovat varsin laajoja ja monimutkaisia ja mielipiteet lääkärien kesken jakautuneita. Tavoitteena on tehdä kokonaisuudistus.

  Lue lisää
 • Palkka- ja urakehitys (Lääkärisopimus 2020)

  Lääkärisopimuksessa pyrittiin uudistamaan lääkärien palkkaus- ja työaikamääräyksiä. Palkkauksen osalta tavoiteltiin kirjauksia, jotka tukisivat palkan kehittymistä koko lääkärin työuran ajan.

  Lue lisää