Lääkärisopimuksen 2020 VES-neuvottelut

Kunta-alan Lääkärisopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Neuvottelut uudesta sopimuksesta ovat jo käynnissä. Sopimusneuvottelujen keskeisenä kohteena on Lääkärisopimuksen työaikaluku, johon 1.1.2020 voimaan tuleva työaikalaki aiheuttaa muutostarpeita. Toinen keskeinen seikka on palkkausmääräysten uudistaminen siten, että palkkamääräyksessä huomioidaan osaamisen kehittyminen ja palkkakehitys uran aikana. Kolmantena elementtinä neuvotteluissa ovat työolot ja työhyvinvointiin liittyvät seikat.
 

 • Ajankohtaista

  Neuvottelut uudesta sopimuksesta ovat käynnissä Lääkärikartellin ja KT Kuntatyönantajan välillä jatkuvan neuvottelun periaatteen mukaisesti. Virallisesti neuvottelukierros käynnistyi tammikuun 2020 puolivälissä. Päivitämme tälle sivustolle ajankohtaista tietoa neuvotteluista.

  Lue lisää
 • Työolot

  Lääkäreiden työssäjaksaminen on huonontunut niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Käynnissä olevalla neuvottelukierroksella työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin parantaminen on nostettava entistä tärkeämpään rooliin.

  Lue lisää
 • Työaika

  Uuden työaikalain myötä Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiä on syytä pohtia kokonaisuutena. Työaika- ja päivystysasiat ovat tulevalla kierroksella varsin laajoja ja monimutkaisia ja mielipiteet lääkärien kesken jakautuneita. Tavoitteena on tehdä kokonaisuudistus.

  Lue lisää
 • Palkka- ja urakehitys

  Pyrimme tulevassa Lääkärisopimuksessa uudistamaan lääkärien palkkaus- ja työaikamääräyksiä. Uudet määräykset koskisivat sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa työskenteleviä lääkäreitä. Palkkauksen osalta tavoittelemme kirjauksia, jotka tukisivat palkan kehittymistä koko lääkärin työuran ajan.

  Lue lisää
 • Neuvottelu-ABC

  Kunnallinen lääkärisopimus on voimassa 31.3.2020 saakka kuten muutkin kunta-alan sopimukset. Kevään neuvotteluista ennakoidaan vaikeita sekä kuntatalouden tilanteen että sopimusmääräyksiin tehtävien poikkeuksellisen isojen muutosten vuoksi. Tutustu neuvotteluiden peruskäsitteisiin.

  Lue lisää