Lääkärisopimus

Lääkärisopimus on voimassa 1.5.2022 - 30.4.2025.

Neuvotteluissa tavoiteltiin erityisesti lääkärien jaksamista tukevien työ- ja lepoaikamääräyksien kehittämistä. Sopimuksen myötä paikalliset mahdollisuudet järjestää päivystystä joustavasti paranivat. Lääkärit saavat samat palkankorotukset kuin muu kunta-ala ja ovat mukana vuoteen 2027 ulottuvassa palkkaohjelmassa yhdessä muiden kunta-alan työntekijöiden kanssa. Näillä toimenpiteillä parannetaan lääkärityövoiman saatavuutta ja siten julkisen terveydenhuollon toimivuutta.

Tutustu Lääkärisopimukseen alla olevista linkeistä.