Lääkärisopimus 2020

Kunta-alan Lääkärisopimusneuvottelujen keskeisenä kohteena oli Lääkärisopimuksen työaikaluku, johon 1.1.2020 voimaan tuleva työaikalaki aiheutti muutostarpeita. Toinen keskeinen seikka oli palkkausmääräysten uudistaminen siten, että palkkamääräyksessä huomioidaan osaamisen kehittyminen ja palkkakehitys uran aikana. Kolmantena elementtinä neuvotteluissa olivat työolot ja työhyvinvointiin liittyvät seikat.

Lähetäthän Lääkärisopimukseen liittyvät kysymykset ensisijaisesti Ota yhteyttä -sivun alalaidasta löytyvällä lomakkeella (yhteydenoton syyksi voit valita ”Juridinen asia”).

 • Ajankohtaista

  Neuvottelut uudesta sopimuksesta käydään Lääkärikartellin ja KT Kuntatyönantajan välillä. Päivitämme tälle sivustolle ajankohtaista tietoa neuvotteluista ja uudesta Lääkärisopimuksesta.

  Lue lisää
 • Työolot

  Lääkäreiden työssäjaksaminen on huonontunut niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa. Neuvotteluissa työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin parantaminen olivat keskeisesti esillä.

  Lue lisää
 • Työaika

  Uuden työaikalain myötä Lääkärisopimuksen työaikamääräyksiä oli syytä pohtia kokonaisuutena. Työaika- ja päivystysasiat ovat varsin laajoja ja monimutkaisia ja mielipiteet lääkärien kesken jakautuneita. Tavoitteena on tehdä kokonaisuudistus.

  Lue lisää
 • Palkka- ja urakehitys

  Lääkärisopimuksessa pyrittiin uudistamaan lääkärien palkkaus- ja työaikamääräyksiä. Palkkauksen osalta tavoiteltiin kirjauksia, jotka tukisivat palkan kehittymistä koko lääkärin työuran ajan.

  Lue lisää
 • Neuvottelu-ABC

  Tutustu neuvotteluiden peruskäsitteisiin.

  Lue lisää