Tukea työhyvinvointiin

Lääkärin tulisi pitää itsestään vähintään yhtä hyvää huolta kuin potilaistaan. Kannustamme lääkäreitä käyttämään työterveyshuollon palveluita. Tarjoamme jäsenten tueksi luottamuslääkäreitä, jotka auttavat silloin, kun apua on vaikea hakea muualta. Lääkäriliitto hakee lääkäriryhmille KIILA-kuntoutuskursseja tarpeen mukaan.

 

Työhyvinvointi keskeinen teema

Työhyvinvointi on nostettu yhdeksi Lääkäriliiton keskeiseksi edunvalvonnalliseksi tavoitteeksi, sillä lääkärin jaksamisella on keskeinen vaikutus potilaiden hyvinvointiin. Lääkärien työhyvinvointi -työryhmän 2012 loppuraportin tiivistelmä. Lainsäädännönkin mukaan lääkärin on pidettävä huolta työkyvystään.

Lääkärin hakeutuminen vastaanotolle potilaana voi joskus olla vaikeaa. Liian pitkälle viety itsehoito heijastuu työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ongelmina. Pahimmillaan tämä johtaa burnoutiin, psyykkisiin ongelmiin tai päihdeongelmiin.

Lääkäriliitossa haluamme tarjota palveluita jäsenillemme työssä jaksamisen tueksi, mutta myös edistää asioita, joilla on vaikutusta lääkärien työhyvinvointiin. Vuonna 2011 liiton työryhmä selvitti lääkärien työterveyspalveluiden nykyistä käyttöä ja pohti keinoja lääkärien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työryhmän 2012 työn tuloksena syntyi työhyvinvointia edistäviä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita viemme toiminnassamme eteenpäin.

Työterveyshuollon ensisijaisena tavoitteena on yksilön terveyden sekä työ- ja toimintakykyisyyden säilyttäminen ja edistäminen, sekä työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. 2022 hyväksytty suositus lääkärien työterveyshuollosta käsittelee lääkärin työn ja hoitamisen erityispiirteitä, jotka tulee huomioida työterveyshuollon järjestämisessä ja tehtävissä.

Tavoitteita ovat mm:

 • Lääkäreitä motivoidaan käyttämään työterveyshuollon palveluita ja ammatinharjoittajia kannustetaan tekemään sopimus palvelujen käytöstä.
 • Nuorten ja työtänsä aloittelevien lääkärien riittävästä konsultaatiotuesta ja tuutoroinnista on huolehdittava.
 • Kaikilla potilastyössä olevilla lääkäreillä on oltava lakisääteinen oikeus työnohjaukseen työsuhteesta riippumatta.
 • Kehityskeskustelut ovat säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.
 • Työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat keskeisessä asemassa johtamiskoulutuksessa.

Lääkärien KIILA-kuntoutus

Lääkäriliitto hakee lääkäriryhmille KIILA-kuntoutuskursseja. Kursseja haussa 2023 Kiipula-Aviren Janakkalan toimipisteeseen, Verven toimipisteeseen Tampereelle ja Helsinkiin sekä Kuopion Rauhalahteen.

Haettavissa olevien kurssien tiedot ovat nähtävissä Kelan sivulla www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku. Kuntoutushakemuksia voi lähettää Kelaan päätöksentekoa varten.

Hakeminen

 • B-lausunto omasta työterveydestä/hoitotahosta
 • Täytä Kelan kuntoutushakemus KU 101
 • Täytä ammatillinen selvityslomake KU 200 yhdessä esihenkilösi kanssa
 • Toimita ylläolevat paperit Kelaan (Kela, PL 10, 00056 KELA)

Kuopion Rauhalahden Kiila-kurssi nro 88396

Kuopion ja Lohjan Kylpylät Oy/Kuopion toimipaikka, hakemukset Kelaan 27.2.2023 mennessä.

 • 1. jakso 23.-26.5.2023 4 vrk
 • 2. jakso 11.-13.9.2023 3 vrk
 • 3. jakso 11.-13.12.2023 3 vrk
 • 4. jakso 3.-5.4.2024 3 vrk

Helsingin Kiila-kurssi nro 88223, aikataulu ja esite: Coronaria Verve Helsinki , hakemukset Kelaan 31.3.2023 mennessä.

Ryhmäjaksot:

 • 1. jakso: 6. – 9.6.2023
 • 2. jakso. 11. – 15.12.2023
 • 3. jakso: 4. – 7.6.2024
 • Päätöstapaaminen 6.8.2024 mennessä.
 • Yhteistyökokoukset: keskimmäisellä jaksolla
 • Yksilöllisen valmennuksen käyntikerrat: 12.6.2023 - 3.6.2024

Kiipula-Aviren Kiila-kurssi nro 88349

Postita hakemus liitteineen Kelaan 11.4.2023 mennessä, aikataulu: Kiipula-Avire/Janakkala
11.04.2023 - 08.09.2023 käyntikerta, asiantuntija 1 käyntikertaa
11.04.2023 - 08.09.2023 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa
11.09.2023 - 14.09.2023 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 4 vuorokautta
15.09.2023 - 20.05.2024 käyntikerta, yksilö 2 käyntikertaa
08.01.2024 - 12.01.2024 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 5 vuorokautta
21.05.2024 - 24.05.2024 kuntoutus ilman majoitusta, jakso 4 vuorokautta
12.08.2024 - 20.09.2024 käyntikerta, yksilö 1 käyntikertaa

Tampereen Kiila-kurssi nro 88338, aikataulu ja esite: Coronaria Verve Tampere

Postita hakemus liitteineen Kelaan 9.6.2023 mennessä. Kun hakemuksesi on käsitelty (n. 7 vkoa), saat Kelasta kuntoutuspäätöksen ja Coronaria Vervestä otetaan sinuun yhteyttä.

Lähtötilanteen arvioinnit (2 tapaamista) ajalla 1.8.-29.9.23
1.ryhmäjakso: 2.10.–5.10.2023
2.ryhmäjakso 5.2.24-9.2.2024
3.ryhmäjakso 3.6.-6.6.2024
Päätöskeskustelut 6.8.2024 mennessä

Tutkimustietoa lääkäreiden työhyvinvoinnista

Lääkäriliiton, THL:n sekä Työterveyslaitoksen yhdessä toteuttama Lääkärin työolot ja terveys 2019 –kyselytutkimus 

Entä kun työuupumus yllättää?

Luottamuslääkäri auttaa

Lääkäriliiton luottamuslääkärit ovat kokeneita kollegoita, joiden puoleen voit kääntyä ehdottoman luottamuksellisesti silloin, kun apua on vaikea hakea muualta. Lue lisää luottamuslääkäreistä

Tarvitsetko lääkärityönohjaajaa?

Työnohjaus on oman työn tutkivaa kehittämistä koulutettua työnohjaajaa apuna käyttäen. Työnohjaus tukee työn laadun varmistusta, työn hallintaa, jatkuvaa ammatillista kehittymistä, työssä jaksamista ja työyhteisön toimivuutta. Lääkärien työnohjauksesta hyötyvät potilaat, lääkäri ja työnantaja. Usein lääkärit kokevat hyväksi,että heidän työnohjaajallaan on lääkärin peruskoulutus. Lisätietoa Lääkärityönohjaajat-alaosastosta ja lääkärityönohjaajien yhteystietoja löydät täältä.

Apua päihdeongelmaan keskusteluryhmästä

Tukihenkilöt ovat paikalla lauantaisin.
Kaksi ryhmän jäsentä antavat tarvittaessa tulokkaan informaatioesitteen ja tukipuhelinnumeron kokoukseen mahdollisesti tulijalle.
Ottakaa yhteyttä: 
Anu Wacklin p. +358 40 590 7509 (anu.wacklin@fimnet.fi)
Matti Rossi puh. +358 400 753 572 (matti.rossi@pp.inet.tele.fi)

Omasta alkoholiongelmastaan kärsiville tai sitä epäileville lääkäreille järjestetään keskustelutilaisuuksia - ota yhteys Anu Wacklin tai Matti Rossi.
Keskustelua alustaa omasta alkoholiongelmastaan toipunut lääkäri. Keskusteluryhmä on suljettu ja ehdottoman luottamuksellinen. Osanottajien nimettömyyttä suojellaan.
Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit sekä heidän perheenjäsenensä.

Lääkärien itseapuryhmä

Voitte tavata ryhmän tukihenkilön Lääkäriliitossa lauantaisin.
Ota yhteyttä
Anu Wacklin p. +358 40 590 7509 (anu.wacklin@fimnet.fi)
Matti Rossi puh. +358 400 753 572 (matti.rossi@pp.inet.tele.fi)

AA:n periaatteita noudattava Lääkärien itseapuryhmä, joka kokoontuu joka lauantai klo 16 Helsingissä osoitteessa Lääkäritalo, Mäkelänkatu 2A,  8. kerros. Ryhmän toiminta perustuu nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja kollegiaalisuuteen AA-filosofian mukaisesti. Myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit ovat tervetulleita ryhmään. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Apua alkoholiongelmaisen läheiselle 

Kärsitkö läheisesi alkoholiongelmasta? Lääkäriperheiden itseapuryhmässä saat tukea ja voit jakaa kokemuksiasi. Alkoholiongelmaisen lääkäriperheen (myös hammaslääkäri-/ eläinlääkäriperheen) jäsen tai läheinen, tule mukaan Al-Anonin periaatteita noudattavaan ryhmään Lääkäritalolle, 8.krs. Kokoukset joka kuukauden ensimmäisenä arkilauantaina klo 13. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

 

Takaisin