Tukea työhyvinvointiin

Lääkärin tulisi pitää itsestään vähintään yhtä hyvää huolta kuin potilaistaan. Kannustamme lääkäreitä käyttämään työterveyshuollon palveluita ja tarjoamme jäsenten tueksi luottamuslääkäreitä, jotka auttavat silloin, kun apua on vaikea hakea muualta. 

Työhyvinvointi on nostettu yhdeksi Lääkäriliiton keskeiseksi edunvalvonnalliseksi tavoitteeksi, sillä lääkärin jaksamisella on keskeinen vaikutus potilaiden hyvinvointiin. Lainsäädännönkin mukaan lääkärin on pidettävä huolta työkyvystään.

Lääkärin hakeutuminen vastaanotolle potilaana voi joskus olla vaikeaa. Liian pitkälle viety itsehoito heijastuu työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen ongelmina. Pahimmillaan tämä johtaa burnoutiin, psyykkisiin ongelmiin tai päihdeongelmiin.

Lääkäriliitossa haluamme tarjota palveluita jäsenillemme työssä jaksamisen tueksi, mutta myös edistää asioita, joilla on vaikutusta lääkärien työhyvinvointiin. Vuonna 2011 liiton työryhmä selvitti lääkärien työterveyspalveluiden nykyistä käyttöä ja pohti keinoja lääkärien työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työryhmän työn tuloksena syntyi työhyvinvointia edistäviä tavoitteita ja toimenpiteitä, joita viemme toiminnassamme eteenpäin seuraavina vuosina.

Tavoitteita ovat mm:

  • Lääkäreitä motivoidaan käyttämään työterveyshuollon palveluita ja ammatinharjoittajia kannustetaan tekemään sopimus palvelujen käytöstä.
  • Nuorten ja työtänsä aloittelevien lääkärien riittävästä konsultaatiotuesta ja tuutoroinnista on huolehdittava.
  • Kaikilla potilastyössä olevilla lääkäreillä on oltava lakisääteinen oikeus työnohjaukseen työsuhteesta riippumatta.
  • Kehityskeskustelut ovat säännöllisesti vähintään kerran vuodessa.
  • Työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat keskeisessä asemassa johtamiskoulutuksessa.

Lääkärien työhyvinvointi -työryhmän 2012 loppuraportin tiivistelmä (pdf)

Tutkimustietoa lääkäreiden työhyvinvoinnista

Lääkäriliiton, THL:n sekä Työterveyslaitoksen yhdessä toteuttama Lääkärin työolot ja terveys 2015 –kyselytutkimus 

Entä kun työuupumus yllättää?

Luottamuslääkäri auttaa

Lääkäriliiton luottamuslääkärit ovat kokeneita kollegoita, joiden puoleen voit kääntyä ehdottoman luottamuksellisesti silloin, kun apua on vaikea hakea muualta. Lue lisää luottamuslääkäreistä

Kuntoutuksella kivut hallintaan

Avire ei ole kiirehtinyt varaamaan seuraavaa vain lääkäreille suunnattua kuntoutuskurssia vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Kelan kurssijärjestelmässä ei tällä hetkellä ole tarjolla lääkäreille suunnattua KIILA-kurssia. Kun hakijan paperit saapuvat Kelaan, Kela perustaa tarpeen mukaan ammattialakohtaisia ryhmiä. Hakemukseen ei siis tarvitse olla sopivaa ryhmää tiedossa etukäteen.

Tiedustelut: Paula Kivekäs, 0400 373 024, paula.kivekas@avire.fi, Päivi Kumpumäki, p. 050 4621 072

Tarvitsetko lääkärityönohjaajaa?

Työnohjaus on oman työn tutkivaa kehittämistä koulutettua työnohjaajaa apuna käyttäen. Työnohjaus tukee työn laadun varmistusta, työn hallintaa, jatkuvaa ammatillista kehittymistä, työssä jaksamista ja työyhteisön toimivuutta. Lääkärien työnohjauksesta hyötyvät potilaat, lääkäri ja työnantaja. Usein lääkärit kokevat hyväksi,että heidän työnohjaajallaan on lääkärin peruskoulutus. Lisätietoa Lääkärityönohjaajat-alaosastosta ja lääkärityönohjaajien yhteystietoja löydät täältä.

Apua päihdeongelmaan keskusteluryhmästä

HUOM!
Nyt poikkeusaikoina keväällä 2020 - huhtikuun info- ja Al-Anon-ryhmän osalta supistettu kohtaaminen Liiton ala-aulassa, Mäkelänkatu 2A. 
Varsinaista kokousta ei pidetä, vaan tukihenkilöt ovat paikalla lauantaisin kello 12:50 - 13:10 välisenä aikana.
Kaksi ryhmän jäsentä antavat tarvittaessa tulokkaan informaatioesitteen ja tukipuhelinnumeron kokoukseen mahdollisesti tulijalle.
Tai voitte ottaa yhteyttä: 
Anu Wacklin p. +358 40 590 7509 (anu.wacklin@fimnet.fi)
Matti Rossi puh. +358 400 753 572 (matti.rossi@pp.inet.tele.fi)

Keskusteluryhmä ei kokoonnu koronavirusepidemian aikana! Omasta alkoholiongelmastaan kärsiville tai sitä epäileville lääkäreille järjestetään keskustelutilaisuuksia joka kuukauden ensimmäisenä arkilauantaina klo 13 Helsingissä osoitteessa Mäkelänkatu 2 A. Keskustelua alustaa omasta alkoholiongelmastaan toipunut lääkäri. Keskusteluryhmä on suljettu ja ehdottoman luottamuksellinen. Osanottajien nimettömyyttä suojellaan. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit sekä heidän perheenjäsenensä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Lääkärien itseapuryhmä

Ryhmä ei kokoonnut koronavirusepidemian aikana!
Voitte tavata ryhmän tukihenkilön Lääkäriliiton ala-aulassa (Mäkelänkatu 2A) huhtikuussa lauantaisin klo 12:50-13:10
tai ottaa yhteyttä: Anu Wacklin p. +358 40 590 7509 (anu.wacklin@fimnet.fi)
Matti Rossi puh. +358 400 753 572 (matti.rossi@pp.inet.tele.fi)

AA:n periaatteita noudattava Lääkärien itseapuryhmä, joka kokoontuu joka lauantai klo 16 Helsingissä osoitteessa Lääkäritalo, Mäkelänkatu 2 A, 3. kerros - ei kokoontumista koronavirusepidemian aikana. Ryhmän toiminta perustuu nimettömyyteen, luottamuksellisuuteen ja kollegiaalisuuteen AA-filosofian mukaisesti. Myös hammaslääkärit ja eläinlääkärit ovat tervetulleita ryhmään. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Apua alkoholiongelmaisen läheiselle - ei kokoontumisia koronavirusepidemian aikana!

Kärsitkö läheisesi alkoholiongelmasta? Lääkäriperheiden itseapuryhmässä saat tukea ja voit jakaa kokemuksiasi. Alkoholiongelmaisen lääkäriperheen (myös hammaslääkäri-/ eläinlääkäriperheen) jäsen tai läheinen, tule mukaan Al-Anonin periaatteita noudattavaan ryhmään Lääkäritalolle, Mäkelänkatu 2 A. Kokoukset joka kuukauden ensimmäisenä arkilauantaina klo 13. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Takaisin