Lääketieteen opiskelija - Lääkäriliitto on sinua varten

Me Lääkäriliitossa tuemme sinua ammatillisessa kasvussa, olet kollega heti opiskelun alusta.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna tulemme kertomaan lääkäriydestä ja liitosta, jäseneksi voit liittyä neljännen opiskeluvuoden lopulla. Ennen valmistumistasi liiton asiantuntijat käyvät kertomassa lisensiaatiksi valmistumisen käytännön asioista, erikoistumisesta ja erilaisista työllistymismahdollisuuksista.

Myös Lääkärilehden kautta lääkäriprofessio tulee tutuksi ensimetreiltä.

Liitto valvoo etujasi

Lääkäriliitto vaikuttaa perusopetuksen sisältöön, laatuun ja käytännön asioihin Suomen Medisiinariliiton kanssa. Lääkäriliitto myös tukee Medisiinariliiton ja kandiseurojen toimintaa.

Lääkäriliitto edistää asioita, jotka liittyvät kandidaatin toimimiseen lääkärin sijaisena:

  • mahdollisuus työskennellä jo neljännen opiskeluvuoden jälkeen
  • monipuoliset työskentelysektorit
  • tarvittava perehdytys ja konsultaatiotuki
  • palkkaukseen liittyvä edunvalvonta ja neuvonta

Ilmainen jäsenyys opiskelujesi ajan

Lääkäriliiton opiskelijajäsenyyttä voit hakea neljännen vuosikurssin lopulla, jolloin opiskelija saa oikeuden toimia lääkärin sijaisena. Jäsenyys on maksuton opiskelujen ajan ja valmistumisvuonna. Jäsenyys jatkuu automaattisesti valmistumisen jälkeen. Lue lisää jäseneksi liittymisestä  ja jäseneduista.

Ulkomailla lääketiedettä opiskelevat suomalaiset ovat oikeutettuja samoihin etuihin kuin Suomessa opiskelevat. Saamme ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tiedot kandiseurojen kautta. Jos et kuulu mihinkään suomalaiseen kandiseuraan, ilmoitathan itse yhteystietosi opiskelijasihteeri Heidi Emmekselle: heidi.emmes@laakariliitto.fi.

Tule mukaan Lääkäriliiton toimintaan

Lääkäriliiton valtuuskunnan, valiokuntien ja jaosten kokouksiin osallistuu opiskelijoita tarkkailijajäseninä Medisiinariliiton kautta. Kun sinut hyväksytään liiton jäseneksi, voit hakea valiokuntiin ja asettua ehdolle Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa.

Liiton paikallisosastot järjestävät kokouksia, koulutuksia ja muuta yhteistä toimintaa. Opiskelijajäsenenä olet lämpimästi tervetullut mukaan asuin- ja kesätyöpaikkakunnallasi! Vahva kollegakuntaan kuuluminen ja verkostoituminen auttavat monessa tilanteessa.

Lääkäriliiton valiokunnat toimivat yliopistosairaalakaupungeissa. Professiovaliokunnassa käsitellään mm. perus- ja erikoistumiskoulutukseen liittyviä asioita, edunvalvontavaliokunnassa parannetaan työolosuhteita ja päivystysjärjestelyitä, ja terveyspoliittisessa valiokunnassa vaikutetaan niin, että myös kandidaatin työpanos olisi terveyspalvelujärjestelmän kannalta järkevä, kustannustehokas ja laadukas.

Jos haluat Lääkäriliiton vaikuttavan näihin asioihin oman yliopistosi alueella tai muuten olet kiinnostunut toiminnasta, ota yhteyttä alueesi piiriylilääkäriin.

Lisätietoja

Heidi Emmes Opiskelijasihteeri Puh. 040 4552545 heidi.emmes@laakariliitto.fi
Takaisin