Potilaan parhaaksi
lääkärin taidoin

Usein kysyttyä

Jäsen kysyy - liitto vastaa

Usein kysyttyä -palvelu on palvelu, johon olemme kerän­neet vas­tauk­sia useim­piin meil­le esitet­tyi­hin kysymyk­siin.  

Tarvites­sasi henkilö­kohtaista pal­velua ota yhteys liiton toimistoon.

Edunvalvonta

Huolehdimme lääkärien edunvalvonnasta

Varmistamme lääkärien ammatillisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumisen. Olemme jäsentemme käytettävissä heidän uransa kaikissa vaiheissa, ja tarjoamme monenlaisia palveluja ja etuja.

Kollegiaalisuus

Tavoitteena yhteisöllinen lääkärikunta

Lääkärien keskinäisen toverillisuuden ja yhteistyön tukeminen on yksi tärkeimpiä tehtäviämme, sillä ilman kollegiaalisuutta lääkäri jäisi työssään kovin yksin vaikeiden eettisten ja ammatillisten ongelmien kanssa.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Terveyspolitiikkaa potilaan parhaaksi

Olemme suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän asiantuntijoita. Haluamme kehittää terveydenhuoltoa aktiivisessa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Tavoitteenamme on terveyspolitiikka, joka takaa hyvän hoidon kaikille kansalaisille.