Valtuuskunnan vaali 2024

Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaali toimitetaan 24.9.–28.10.2024. Vaalissa valitaan valtuuskuntaan 60 jäsentä vuosiksi 2025–2027.

VAALIFAKTAT

  • Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat ne jäsenet, jotka on kutsuttu liiton jäseniksi ennen 31.5.2024 pois lukien eläkeläisjäsenluokkaan kuuluvat jäsenet.
  • Ehdokkaaksi liiton valtuuskunnan vaaliin voi asettua jokainen liiton vaalikelpoinen jäsen. Lomake ehdokkaaksi asettumisesta löytyy tältä sivulta sekä vaalioppaasta. Ehdokkaaksi asettuminen edellyttää liitelomakkeen täyttämistä ja allekirjoittamista.
  • Vaaliluettelo on tarkistusta varten nähtävänä liiton toimistossa 22.28.7.2024. Vaaliluetteloa koskevat huomautukset on esitettävä vaalilautakunnalle toimitettuna liiton toimistoon viimeistään 5.8.2024 klo 15.00 mennessä. 
  • Ehdokkaita, vaaliliittoja ja vaalirenkaita koskevat asiakirjat on toimitettava liiton toimistoon viimeistään 23.8.2024 klo 15.00 mennessä.
  • Ehdokasluettelo julkaistaan Suomen Lääkärilehden numerossa 3839, joka ilmestyy 13.9.2024.
  • Äänestys alkaa 24.9.2024 klo 9.00 ja päättyy 28.10.2024 klo 16.00. Äänestää voi sähköisesti tai postitse.
  • Äänestysliput ja -ohjeet sekä sähköisen äänestyksen että postiäänestyksen osalta postitetaan kaikille äänioikeutetuille 24.9.2024 mennessä.
  • Vaalin tuloksesta tiedotetaan liiton kotisivulla ja Lääkärilehdessä.

Valtuuskunnan vaaliopas 2024 (pdf)


VAALILOMAKKEET

Lomake 1, ilmoitus ehdokkaaksi asettumisesta

Lomake 2, sopimus vaaliliiton perustamisesta

Lomake 3, sopimus vaalirenkaan perustamisesta

 

Valtuuskuntavaalin tietosuojaseloste

Takaisin