Ammatillinen kehittyminen

Lääketieteellisen osaamisen hallinta vaatii jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä. Lääkärinvalassa lääkäri sitoutuu ylläpitämään korkeaa ammattitaitoa ja arvioimaan työnsä laatua. Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen on jatkuvaa uuden oppimista.

Suosittelemme, että lääkärit osallistuisivat työpaikkansa ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään kymmenen päivää vuodessa. 

Suomen Lääkäriliiton yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Finska Läkaresällskapetin kanssa järjestämä Lääkäripäivät on lääkärien vuoden keskeisin koulutustapahtuma. Jäsenillemme järjestämme sekä ammattiin liittyvää että edunvalvonnallista koulutusta.

Tutustu myös liiton tutkimuksiin.