Muita ohjeita ja suosituksia

 • Lääkäriliiton päivystyssuositus

  Liiton päivystystä koskeva suositus perustuu liiton aiempiin päivystystä koskeviin suosituksiin ja ohjeisiin, samoin kuin Lääkäriliiton hallituksen vuosina 2011, 2014 ja 2022 hyväksymiin päivystystyöryhmien loppuraporttien linjauksiin.

  Lue lisää
 • Vastaanoton laatu

  Terveyspalvelujen kulmakivi on lääkärin ja potilaan kohtaaminen. Lääkärin vastaanoton laatu -suositus on tarkoitettu apuvälineeksi vastaanottotoiminnan laadun kehittämiseen ja potilaiden hoidon parantamiseen.

  Lue lisää
 • Suositus erikoislääkärikoulutuksen arvioinnista

  Suosituksen tarkoituksena on tarjota yksittäisen erikoisalan koulutuksesta vastaavien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden käyttöön yksinkertainen arviointityökalu erikoislääkärikoulutuksen laadun kehittämiseksi. Työkalua voi käyttää myös yksittäisen yliopiston tai sairaalan koko erikoislääkärikoulutuksen arviointiin.

  Lue lisää
 • Terveydenhuollon johtaminen

  Lääkäriliitto on linjannut lääkärin asemaa terveydenhuollon johtamisessa. Kun toimitaan linjausten mukaan, terveydenhuolto voidaan järjestää tehokkaasti ja järkevästi potilaiden parhaaksi. 

  Lue lisää
 • Suositus lääkärien työterveyshuollosta

  Työterveyshuollon ensisijaisena tavoitteena on yksilön terveyden sekä työ- ja toimintakykyisyyden säilyttäminen ja edistäminen, sekä työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy. Suositus käsittelee lääkärin työn ja hoitamisen erityispiirteitä, jotka tulee huomioida työterveyshuollon järjestämisessä ja tehtävissä.

  Lue lisää
 • Suositus vastavalmistuneen lääkärin siirtymisestä yksityissektorille

  Jokainen työuraansa aloitteleva lääkäri tarvitsee perehdytystä työhönsä, esimiestukea ja mahdollisuuden konsultointiin. Siksi on suositeltavaa hankkia monipuolisesti käytännön kokemusta työsuhteessa toimien ennen kuin ryhtyy itsenäiseksi yrittäjäksi.

  Lue lisää
 • Suositus vuokralääkäritoiminnasta

  Työvoiman vuokraus on sopimukseen perustuva järjestely, jossa työvoimaa tarvitseva yritys (käyttäjäyritys) tekee sopimuksen toisen yrityksen (vuokrayritys) kanssa työntekijän vuokraamisesta vastiketta vastaan. Kun lääkäri toimii vuokrayrityksessä, hänestä käytetään termiä vuokralääkäri. Vuokralääkäreitä työskentelee julkisessa terveydenhuollossa sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa ja päivystyksissä, mutta myös yksityisessä terveydenhuollossa. 

  Lue lisää