Muita ohjeita ja suosituksia

 • Lääkäriliiton päivystyssuositus

  Liiton päivystystä koskeva suositus perustuu liiton aiempiin päivystystä koskeviin suosituksiin ja ohjeisiin, samoin kuin Lääkäriliiton hallituksen vuosina 2011 ja 2014 hyväksymiin päivystystyöryhmien loppuraporttien linjauksiin.

  Lue lisää
 • Vastaanoton laatu

  Terveyspalvelujen kulmakivi on lääkärin ja potilaan kohtaaminen. Lääkärin vastaanoton laatu -suositus on tarkoitettu apuvälineeksi vastaanottotoiminnan laadun kehittämiseen ja potilaiden hoidon parantamiseen.

  Lue lisää
 • Suositus erikoislääkärikoulutuksen arvioinnista

  Suosituksen tarkoituksena on tarjota yksittäisen erikoisalan koulutuksesta vastaavien ja siitä kiinnostuneiden henkilöiden käyttöön yksinkertainen arviointityökalu erikoislääkärikoulutuksen laadun kehittämiseksi. Työkalua voi käyttää myös yksittäisen yliopiston tai sairaalan koko erikoislääkärikoulutuksen arviointiin.

  Lue lisää
 • Terveydenhuollon johtaminen

  Lääkäriliitto on linjannut lääkärin asemaa terveydenhuollon johtamisessa. Kun toimitaan linjausten mukaan, terveydenhuolto voidaan järjestää tehokkaasti ja järkevästi potilaiden parhaaksi. 

  Lue lisää