Lääkärin palkka ja ansiot

Seuraamme aktiivisesti lääkärien palkkarakennetta, palkkatasoa, ansiokehitystä ja palkkaeroja. Tiedot perustuvat kyselytutkimuksiin ja rekisteritietoihin.

Lääkärien säännöllisen työajan ansiot olivat vuoden 2020 lopulla noin 6 725 euroa (mediaanipalkka, eur/kk). Korkein palkkataso oli yksityisellä sektorilla (noin 8 750 euroa) ja matalin yliopistolla (5 930 euroa). Kuntasektorilla säännöllisen työajan mediaanipalkka oli noin 6 530 euroa kuukaudessa. Valtion lääkärien mediaanipalkka oli 6 980 euroa kuukaudessa. 

Kuntasektorin palkat

Suurin osa lääkäreistä työskentelee kuntasektorilla joko sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Uusimmat tiedot kuntasektorin palkoista ovat lokakuulta 2020.

Lääkärin peruspalkka kuvaa tehtävän vaativuuden mukaista palkkaa. Säännöllisen työajan ansioihin lasketaan peruspalkan lisäksi kokemuslisät ja henkilökohtaisen osaamisen, pätevyyden tai työssä suoriutumisen perusteella maksettaavat lisät.

Terveyskeskuksissa osa lääkärin palkasta muodostuu erilaisista suoritekorvauksista (esimerkiksi toimenpidepalkkiot). Mikäli suoritteet on tehty säännöllisenä työaikana, suoritepalkkiot sisältyvät säännöllisen työajan ansioihin.

Kokonaisansioissa on mukana mahdolliset ylityö- ja päivystyskorvaukset. Joissakin tehtävissä, esimerkiksi erikoistuvilla lääkäreillä, päivystyskorvausten osuus on keskimäärin noin kolmannes kokonaispalkasta. Yksilötasolla osuus voi olla tätä suurempikin.

Lääkärien palkkataso ja sen muutos kuntasektorilla (pdf)

Lääkärien säännöllisen työajan ansiot sairaalassa ja terveyskeskuksessa (pdf)

Lääkärien palkka ja palkkiot yksityisellä sektorilla

Esimerkkejä lääkärien keskimääräisistä palkkatasoista yleisimmissä tehtävissä:

Yksityinen sektori

  • Johtaja: 10000-13000 eur/kk
  • Ylilääkäri: 8400-10200 eur/kk
  • Työterveyslääkäri: 7800-9100 eur/kk

Tilastoja yksityisvastaanottotoiminnasta ja vastanotolla perityistä palkkioista (pdf)

Lääkärien palkkataso valtion virastoissa ja yliopistolla

Valtio

  • Ylilääkäri, hallinnollinen tehtävä: 6500-6900 euro/kk
  • Tutkimuksen johto: 6800-7500 eur/kk

Yliopisto

  • Professori 6600-7500 eur/kk
  • Kliininen opettaja: 4100-4700 eur/kk

Lisätietoa jäsenille

Kirjautumalla jäsentunnuksilla sivulle löydät tarkempia tietoja lääkärien palkoista sektoreittain. Jäsenten tueksi palkkaneuvotteluihin tarjoamme sähköisen jäsenpalvelun Palkkatohtorin. Palkkatohtorin tiedot päivitetään uusilla tiedoilla alkusyksystä 2021.

Yksityislääkäreille tarjoamme Practicus-laskurin. Sen avulla yksityislääkäri voi suunnitella ja arvioida, miten vastaanoton tulos muodostuu ja miten vastaanottotoimintaan liittyvät kulut vaikuttavat ansioihin.

Takaisin