Termit ja käännökset

Kansainvälinen liikkuvuus on kasvattanut tarvetta lääkärin työhön liittyvien termien käännöksistä. Tälle sivulle on koottu erikoisalojen käännökset ruotsiksi ja englanniksi sekä Lääkäriliiton työryhmän tekemä luettelo lääkärin virkanimekkeistä. 

Erikoisalojen ja Lääkäriliiton myöntämien erityispätevyyksien käännökset ruotsiksi ja englanniksi löytyvät Lääkärit 2015 taskutilaston käännöksistä:

Lääkärien virka- ja arvonimikkeet

Lääkäriliiton työryhmä on tehnyt luettelon virkanimikkeistä. Virkanimikkeistä ei voida antaa yhtä ainoaa suositusta, koska eri maiden virat eivät ole sisällöllisesti tai hallinnolliselta asemaltaan verrannollisia. Koko terveydenhuoltojärjestelmä esim. Britanniassa ja USA:ssa poikkeaa niin suuresti suomalaisesta, etteivät näiden maiden nimikkeet sovellu suoraan suomalaisten vastineiksi. Merkinnät (Br.) ja (Am.) tarkoittavat brittien tai amerikkalaisten lähinnä vastaavaa nimikettä, jota voidaan käyttää esimerkiksi selitettäessä viran asemaa tai sisältöä muissa maissa.

Lääkärien virka- ja arvonimikkeitä suomeksi ja englanniksi

Am. = amerikkalainen nimike
Br. = brittiläinen nimike
Kursivoidut tekstit ovat esimerkkejä

amanuenssi junior house officer
apulaislääkäri assistant physician
doctor in training
house officer (Br., ei erikoistumisvirka)
senior house officer (Br., erikoistumisvirka)
(senior) registrar (Br., suppean erikoisalan apulaislääkäri)
resident (Am.)
fellow (Am., suppean erikoisalan apulaislääk.)
intern (Am., ei erikoistumisvirka)
apulaisopettaja clinical lecturer
clinical instructor (Am.)
assistant professor (Am.)
apulaisprofessori associate professor
apulaisylilääkäri deputy… (ks. ylilääkäri, esim. deputy chief physician)
deputy chief (Deputy Chief, Paediatric Dept.)
assistant chief (Assistant Chief of Surgery, Am.)
associate… (ks. ylilääkäri, esim. associate chief physician)
asiantuntijalääkäri medical adviser
medical expert
assistentti assistant
dekaani dean
dosentti docent, adjunct professor
reader (Br.)
senior lecturer (Am.)
associate professor (Am.)
erikoislääkäri specialist
cardiologist, obstetrician, haematologist, jne
medical specialist
consultant (Br.)
erikoislääkärin tutkinto Specialist Degree in Medicine
erikoistuva lääkäri doctor in training
specialising physician
ks. myös apulaislääkäri
"eurolääkäri" ks. perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa oleva lääkäri
hallinnollinen apulaisylilääkäri administrative deputy chief physician
ks. myös apulaisylilääkäri
hallintoylilääkäri chief administrative physician
chief administrative medical officer
chief medical administrator
johtajalääkäri medical director
johtajaylilääkäri medical director
johtava lääkäri medical director
director of medical services
director of health services (esim. tk:ssa)
chief of staff (Am.)
johtava työterveyslääkäri chief occupational health physician
johtava ylilääkäri medical director
(ks. myös johtava lääkäri)
kliininen opettaja clinical lecturer
clinical instructor (Am.)
assistant professor (Am.)
laillistettu erikoislääkäri licensed medical specialist (in…)
laillistettu lääkäri licensed physician
laillistettu yleislääkäri licensed general practitioner
(right to practise independently as a general practitioner)
lääketieteellinen asiantuntija medical adviser
lääketieteellinen neuvonantaja medical adviser
lääketieteen ja kirurgian tohtori Doctor of Medical Science
D.Med.Sc.
M.D., Ph.D. (Am.)
(myös:) Doctor of Medicine and Surgery
lääketieteen kandidaatti Bachelor of Medicine
B.M.
lääketieteen lisensiaatti Licentiate of Medicine
Lic. Med.
M.D.
lääketieteen opiskelija medical student
lääketieteen tohtori Doctor of Medical Science
D.Med.Sc.
M.D., Ph.D. (Am.)
lääkäri doctor
physician
M.D.
lääninlääkäri provincial medical officer
oikeuslääkäri medicolegal officer (of provincial administration)
medical examiner
omalääkäri family doctor
personal doctor
orientoivan vaiheen lääkäri pre-licence physician
pre-registration house officer (Br.)
intern (Am.)
osastonlääkäri senior physician
senior ward physician
(ks. myös erikoislääkäri)
osastonylilääkäri head of department/section
chief of department/section
department head
chief specialist (erikoislääkäreiden esimies)
(ks. myös ylilääkäri)
perusterveydenhuollon lisäkoulutuksessa oleva lääkäri doctor in specific training in general medical practice
professori professor
sairaalalääkäri
(erikoistuvan lääkärin virkanimikkeenä)
doctor in training
(ks. myös apulaislääkäri)
terveysjohtaja director of health services
terveyskeskuslääkäri health centre physician
general practitioner (Br.)
GP (Br.)
terveystoimen johtaja director of health services
toimialajohtaja chief of department
head of department
tulosyksikön johtaja chief of division
head of division
työterveyslääkäri occupational health physician
industrial physician
vastaava lääkäri chief medical officer (Chief Medical Officer, Maternal and Child Care)
physician-in-charge
väestövastuulääkäri family doctor
personal doctor
yksityislääkäri private practitioner
yleislääkäri general practitioner
GP
ylilääkäri chief physician
senior medical officer (viranomainen)
physician-in-chief
head physician
chief of service (Chief of Service, Emergency Room, Am.)
head (Head, Paediatric Department)
chief (Chief Paediatrician)
chief medical officer
clinical director

Huomautus oikeinkirjoituksesta:

Englanninkieliset virkanimikkeet on kirjoitettu pienin alkukirjaimin, kuten ne tavallisesti kirjoitetaan yleissanoina. Nimen yhteydessä, esim. nimikortissa, ne kirjoitetaan tavallisesti isoin alkukirjaimin. Tutkinnot kirjoitetaan aina isoin alkukirjaimin.

Lääkärintyön termit ruotsiksi

Lääkäriliiton työryhmä on laatinut luettelon keskeisistä lääkärien työhön ja edunvalvontaan liittyvistä termeistä ja niiden määritelmistä suomeksi ja ruotsiksi. Sanastossa on aakkosjärjestyksessä ensin suomenkielinen termi ja sen selitys, ja sen rinnalla ruotsinkielinen termi selityksineen. Tarvitessaan ruotsinkieliselle termille selitystä tai käännöstä voi käyttää PDF:n hakutoimintoa.

Takaisin