Tietoa työhyvinvoinnista

Tutustu myös liiton tutkimuksiin.

  • Hyvä työpaikka

    Lääkäriliitto haluaa kehittää lääkärien työolosuhteita. Hyvälle työpaikalle on kriteerit, joista sellaisen tunnistaa.

    Lue lisää
  • Yötyön haittojen ehkäisy

    Lukuisat tutkimukset osoittavat, että yötyö ja pitkät työrupeamat aiheuttavat monenlaisia terveysriskejä ja heikentävät työn laatua. Oheinen julkaisu sisältää viisi suositusta, jotka Lääkäriliitto näkee tärkeiksi huomioida päivystystä tai yöaikaista työtä suunniteltaessa.

    Lue lisää