Koulutus

Lääkärillä on sekä eettinen että lakiin kirjattu velvoite kehittää ammattitaitoaan koko uransa ajan. Lääkärin täydennyskoulutus kuuluu myös työnantajan velvollisuuksiin.

Lääkärin työ – elinikäistä oppimista

Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma puolustaa lääkärikoulutuksen laatua. Liitto myös tutkii lääkärityövoiman kysynnän ja tarjonnan muutoksia ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että lääkäreitä koulutetaan riittävä määrä työvoimatarpeeseen nähden.

Lääkäriliiton koulutuspoliittinen ohjelma (2017, pdf)

Erityispätevyys täydentää erikoislääkärin osaamista

Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä perustettiin vuonna 1993 tukemaan jäsenistön täydennyskoulutusta ja ammatillista kehittymistä. Se täydentää erikoislääkärikoulutusta ja yliopistojen erikoislääkärien lisäkoulutusjärjestelmää. Lue lisää erityispätevyyksistä.

Lääkäriliitto suosittelee, että lääkärit osallistuisivat työpaikkansa ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään kymmenen päivää vuodessa.

Takaisin