Lääkäriliitto terveyspolitiikan vaikuttajana

Lääkäriliitto haluaa edistää terveydenhuollon toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä lisätä potilaiden valinnanvapautta ja turvata palveluiden hyvää laatua ja saatavuutta.

Terveyspolitiikkamme tavoitteena on kehittää terveydenhuoltojärjestelmää ja yhteiskuntaa yhteistyöllä siten, että suomalaisten terveys ja toimintakyky olisi turvattu parhaalla mahdollisella tavalla. Keskeisimmällä sijalla on terveydenhuoltopolitiikka, mutta koska terveyttä syntyy myös vastaanottohuoneen ulkopuolella, pyrimme vaikuttamaan lisäksi laajempiin terveyspoliittisiin kysymyksiin, kuten alkoholipolitiikkaan ja väestönt erveyttä edistäviin elinoloihin.

Terveydenhuoltojärjestelmän tulee pystyä tarjoamaan riittävät palvelut kaikille tarvitseville, varallisuudesta riippumatta. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä samaan tavoitteeseen pyrkivien tahojen kanssa. Pyrimme olemaan kantaaottava, innovatiivinen, ratkaisukeskeinen ja strateginen kumppani.

Terveydenhuoltopolitiikassa keskeisiä tavoitteitamme ovat:

  • lisääntyvä potilaiden valinnanvapaus ja potilaslähtöisyys
  • terveyspalveluiden järjestämisvastuu keskittyminen vahvemmille organisaatioille
  • lähipalvelujen turvaaminen ja palveluiden saatavuuden parantaminen sekä digitalisaation edistäminen
  • julkisten terveyspalveluiden tuotannon monipuolistaminen.

Terveyspolitiikan alan asioiden valmistelusta Lääkäriliitossa vastaa politiikkatoimiala. Päätökset linjanvedoista ja kannanotoista tehdään valtuuskunnassa, hallituksessa ja hallituksen nimeämässä terveyspoliittisessa jaoksessa.

Myös viidellä alueellista terveyspoliittisella valiokunnalla on tärkeä asema asioiden valmistelussa.

Ajankohtaista terveyspolitiikassa:

Lääkäriliiton EU-vaalitavoitteet 2024

Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2023

Lääkäriliiton aluevaalitavoitteet 2022

Lääkäriliiton kuntavaalitavoitteet 2021

 

 

Lisätietoja

Lauri Vuorenkoski Terveyspolitiikan asiantuntija Puh. 044 5630556 lauri.vuorenkoski@laakariliitto.fi
Takaisin