Lääkäriliitto terveyspolitiikan vaikuttajana

Lääkäriliitto haluaa edistää terveydenhuollon toimivuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä lisätä potilaiden valinnanvapautta ja turvata palveluiden hyvää saatavuutta.

Terveyspolitiikkamme tavoitteena on kehittää terveydenhuoltojärjestelmää ja yhteiskuntaa yhteistyöllä siten, että suomalaisten terveys ja toimintakyky olisi turvattu parhaalla mahdollisella tavalla. Keskeisimmällä sijalla on terveydenhuoltopolitiikka, mutta koska terveyttä syntyy myös vastaanottohuoneen ulkopuolella, pyrimme vaikuttamaan esimerkiksi alkoholipolitiikkaan.

Terveydenhuoltojärjestelmän tulee pystyä tarjoamaan riittävät palvelut kaikille tarvitseville, varallisuudesta riippumatta. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä samaan tavoitteeseen pyrkivien tahojen kanssa. Pyrimme olemaan kantaaottava, innovatiivinen, ratkaisukeskeinen ja strateginen kumppani.

Terveydenhuoltopolitiikassa keskeisiä tavoitteitamme ovat:

  • Lisääntyvä potilaiden valinnanvapaus ja potilaslähtöisyys
  • Terveyspalveluiden järjestämisvastuu keskittyminen vahvemmille organisaatioille
  • Lähipalvelujen turvaaminen ja palveluiden saatavuuden parantaminen
  • Julkisten terveyspalveluiden tuotannon monipuolistaminen

Terveyspolitiikan alan asioiden valmistelusta Lääkäriliitossa vastaa politiikkatoimiala. Päätökset linjanvedoista ja kannanotoista tehdään valtuuskunnassa, hallituksessa ja hallituksen terveyspoliittisessa jaoksessa.

Myös viidellä alueellista terveyspoliittisella valiokunnalla on tärkeä asema asioiden valmistelussa.

Ajankohtaista terveyspolitiikassa:

Lääkäriliiton aluevaalitavoitteet 2022

Lääkäriliiton kuntavaalitavoitteet 2021

Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteet 2019

Lääkäriliiton näkemyksiä palvelurakenneuudistuksesta

Lisätietoja

Lauri Vuorenkoski Terveyspolitiikan asiantuntija Puh. 044 5630556 lauri.vuorenkoski@laakariliitto.fi
Takaisin