Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmä

Lisätietoja

Ulla Anttila
Koulutusasiantuntija
Puh. 09 3930744
hyyn.naggvyn@ynnxnevyvvggb.sv

Toiminnot

Erityispätevyys on yksi tapa lääkärille osoittaa ammatillista kehittymistä. Lääkäreillä on mahdollisuus suorittaa erityispätevyys niillä osaamisalueilla, jotka liitto on hyväksynyt erityispätevyysjärjestelmään.


Erityispätevyyksistä suurin osa on monialaisia ja niitä on mahdollisuus suorittaa monen erikoislääkäritutkinnon pohjalta. Erityispätevyysjärjestelmä kattaa uusia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ja monialaisia osaamisalueita:

Monialaisiin osaamisalueisiin pätevöityminen ei ole aina mahdollista erikoislääkärikoulutuksessa, joten järjestelmä tukee hyvin yliopistojen ammatillista jatkokoulutusta. Mukana on myös aloja, joilla pätevöitymisen voi suorittaa perustutkinnon pohjalta. Pohjakoulutusvaatimukset on ohjelmissa mainittu.

Erityispätevyyskoulutuksen kantavana voimana ovat lääkäriyhdistykset. Erityispätevyysjärjestelmä perustuu lääkäriyhdistysten vapaaehtoiseen toimintaan ja innokkuuteen ammatillisessa kehittymisessä.

Erityispätevyysjärjestelmästä on lakkautettu ohjelmia,  joita on perustettu tiedekuntien lisäkoulutusohjelmiksi (linkki Helsingin lääketieteellisen tiedekunnan sivulle). Tiedekuntien erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmiksi ovat siirtyneet ovat audiologia, hematologiset laboratoriotutkimukset, tehohoitolääketiede, sydänanestesia, obstetrinen anestesiologia, lastenreumatologia, neuroanestesiologia, lastenanestesiologia ja tehohoito sekä ensihoitolääketiede.  Akuuttilääketieteen erikoistumisohjelma perustettiin tiedekuntiin 1.1.2013 ja oli  päällekkäinen päivytyslääketieteen erityispätevyysohjelman kanssa. Päivytyslääketieteen erityispätevyysohjelma lakkautettiin 11.3.2014.

Ohjeet Suomen Lääkäriliiton erityispätevyyksistä