Blogi

 • Keisarin uudet vaatteet

  ”Mutta eihän hänellä ole vaatteita ensinkään”, huudahtaa pikkulapsi H. C. Andersenin tutussa sadussa. Ihan etsimättä tämä satu tuli mieleeni lukiessani STM:n pari viikkoa sitten julkistettua selvitystä rajatun lääkkeenmääräämisen toteutumisesta, sekä raportin sisältämiä kehitysehdotuksia.

 • SOTE juna

  SOTE juna etenee.  Junassa ollaan joko kyydissä tai ei. Kyydissä olevat jakavat yhteisen matkakokemuksen toisten matkustajien kanssa.

 • Vaihtoehtohoidot ja lääkäri

  A-Talk otti 4.2. esille vaihtoehtolääketieteen aseman Suomessa. Asia on kansainvälisesti ajatellen Suomessa hyvin rauhallinen, koska meillä on niin kovin vähän lääkäreitä, jotka sotkisivat lääketieteen ja uskomushoidot. On kuitenkin myönnettävä, että uskolla on voimaa hoidossa.

 • Puhelu johtavalle lääkärille

  ”Jari, Mari, Kari, Pirkko…” laskee ääni puhelimessa. Olen soittanut erään terveyskeskuksen johtavalle lääkärille ja pyytänyt tietoja lääkäritilanteesta.

 • Lääketieteen tutkimus koituu suomalaisen potilaan parhaaksi

  Valtion tutkimusrahoituksen apeana lasketteleva käyrä ei ole aiheuttanut laajoja mielenilmauksia kaduille, vaikka useammat arvostetut kollegat ovat nostaneet kliinisen tutkimuksen ahdingon merkittäväksi murheeksi, jonka vaikutuksia emme nyt halua tai osaa nähdä. Uskovatko lääkäritkään enää aidosti suomalaisen tutkimuksen voimaan ja tulevaisuuteen? Meidän on pakko.

 • Pyöräretki

  Lomalla voi pyöräillä. Lomalla voi ajatella. Lomalla voi motivoitua. Ja lomalla on kivaa opettaa muita – töissä olevia.

 • Hankintalakiko sote-mallin ratkaisee?

  EU:n uusi hankintadirektiivi on vahva paperi. Vaikka komissio antoi direktiiviehdotuksensa jo joulukuussa 2011, tuli parlamentin huhtikuussa 2014 hyväksymä direktiivi ’yllätyksenä’ sote-järjestämislakia valmistelleille. Direktiivi niittasi joulukuussa eduskunnalle annetun järjestämislakiesityksen rakenteen – tai niin on ainakin väitetty.  

 • Kustannustehokkuus vai kustannusvaikuttavuus?

  Tietääkös kukaan, mitä tapahtui 11.5.2005 – reilu kymmenen vuotta sitten? Oikein: sisäasiainministeriö asetti kunta- ja palvelurakennehankkeen aikajänteelle 11.5.2005–31.5.2006. Hankkeen yhtenä neljästä valmisteluryhmästä toimi STM:n vetovastuulla sosiaali- ja terveyspalveluiden valmisteluryhmä.

 • Paperittomat haastavat lääkärin etiikkaa

  Kun yksittäiset liittomme jäsenet ovat kyseenalaistaneet  liiton  myönteisen suhtautumisen paperittomien oikeuteen saada hoitoa, on hyvä palata lähteille. Maailman Lääkäriliitto perustettiin toisen maailmansodan jälkeen ja erityisesti, koska lääkärit olivat rikkoneet etiikkaansa tavalla, joka hämmensi sivistynyttä maailmaa.

 • Johtajan seitsemän hyvettä

  Hyvä johtaja on jämäkkä, oikeudenmukainen ja pelkäämätön sekä innostunut ja avoin. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Hän hallitsee lääkärin asiantuntijatyötä mutta tahtoo myös olla johtaja ja kehittyä johtajana.

 • Puolet käyttää palveluja – ja muuhun meillä ei ole varaa!

  Oulun väestöstä 10 % kuluttaa 74 % sote-rahoista. Espoolaisista 43 % käyttää terveyskeskuspalveluita – enempään ei ole varaa. Mutta onko meillä varaa jättää ottamatta huomioon 90 % väestöstä käsityksiä palveluita järjestettäessä – tai varaa jättää palveluja tarjoamatta 57 %:lle kaupungin asukkaista?

 • Lääkäri on hyvä muutosjohtaja

  Monet lääkärit ovat suorittajia, jotka työskentelevät kurinalaisesti ja haluavat tehdä parhaansa. Johtamiskoulutuksessa näkökulmaa käännetään yksittäisestä potilaasta laajempiin konteksteihin: rakenteiden ja systeemien ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

 • Ympärileikkaus altistaa potilaan aina komplikaatioille

  Ennaltaehkäisevässä mielessä tehdystä poikien ympärileikkauksesta ei koidu hyötyä terveydelle muutoin kuin mahdollisesti HIV:n ehkäisyssä kehitysmaissa. Siten se on rinnastettavissa tyttöjen ympärileikkaukseen.

 • Tarve vai tehokkuus?

  Mikä on oikeudenmukainen peruste kerätä kuntien asukaskohtainen maksuosuus sote-järjestäjälle? Sekö summa, jonka kunta on viime vuosina käyttänyt? Vai kenties summa, joka kuvastaa kunnan asukkaiden palvelun tarvetta?

 • Läpinäkyvyys kuuluu osaksi nykyaikaista terveydenhuoltoa

  Lääkealalla totutellaan uuteen käytäntöön: yritykset keräävät ja raportoivat tiedot lääkärien lääkeyrityksiltä saamista taloudellisista etuuksista. Tämä on lääkeyrityksille ja lääkäreille haaste mutta myös mahdollisuus.

 • Kurkistus lääkärikuntaan

  Tänään julkistetaan Lääkärit Suomessa - Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 2014 -raportti.  Tähän raporttiin olemme koonneet monipuolisia tietoja suomalaisesta lääkärikunnasta.  

 • Ihmisellä tulee olla oikeus terveyspalveluihin yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta

  Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen jolla turvattaisiin välttämättömät terveyspalvelut laittomille siirtolaisille (ns. paperittomat). Nykyisin tämä ryhmä on oikeutettu vain päivystyspalveluihin. Tämä on ristiriidassa lääkärin etiikan kanssa, jonka mukaan potilaan yhteiskunnallisen aseman ei tulisi vaikuttaa potilaan saamaan hoitoon.  Lääkäriliitto on jo useamman vuoden kiinnittänyt huomiota tähän epäkohtaan.

 • Oppia (ja poppia) ikä kaikki!

  Lääkäripäivät käynnistyvät jälleen Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 7.1. Ne kestävät nyt kolme päivää, 7.-9.1. Teemana on ammatillinen kehittyminen eli vanhan suomalaisen sanonnan mukaan: Oppia ikä kaikki.

 • Lääkäriliiton eettiset ohjeet on uudistettu

  Lääkärin etiikka on suomalaisten lääkärienkin historiassa kirjoitettuna pidempi kuin Lääkäriliiton historia. Lääkärin etiikka on kaikkia maailman lääkäreitä yhdistävä toimintaamme ohjaava normi.

 • Tieto julkisuuden huutokaupassa

  Mediassa – ei vain somessa vaan myös valtamediassa – liikkuu paljon kyseenalaista tietoa terveysasioista. Kenellä on vastuu, jos potilas tekee valintansa väärään tietoon perustuen? Tai jos poliitikko tekee huonoja päätöksiä vääriä asiantuntijoita kuultuaan?

  Pelkäänpä, että vastuu ei ole aina oikein kenelläkään. Mielipiteet ja faktat menevät keskusteluissa sekaisin, samoin asiantuntijan ja ”kokemusasiantuntijan” roolit. Seuraukset väärin tulkitusta tiedosta kaatuvat paitsi yksittäisten potilaiden, myös yhteiskunnan kannettaviksi.