Sinustako tulevaisuuden lääkärijohtaja?

Terveydenhuolto ja koko SOTE-sektori on suurten muutosten keskellä. Niin järjestäminen ja rahoitus kuin palveluiden tuottamismuodotkin ovat valinkauhassa. Myös ruohonjuuritason potilastyön toteutustavat kehittyvät nopeasti digiloikan myötä ja potilaiden roolin kasvaessa sekä eri ammattiryhmien työnjaon kehittyessä.

Muutos vaatii erityisen taidokasta johtamista, jotta tavoitteet pysyvät kaikilla osapuolilla kirkkaina mielessä, muutoksen etenemisen mittareita voidaan seurata ja jotta jokainen tietää kullakin hetkellä omat tehtävänsä -- ja ennen kaikkea työskentelee motivoituneena niiden parissa, saumattomassa yhteistyössä muiden kanssa.

Terveydenhuollon ja kaikkien SOTE-toimintojen johtajiksi tarvitaan lääkäreitä, jotka ovat motivoituneita johtamaan. Tämä voi merkitä myös ainakin osittaista luopumista potilastyöstä, mikä vaatii henkilökohtaisen prosessin läpikäyntiä. Pelkkä asenne ei kuitenkaan hyvään johtamiseen riitä, vaan modernin ja laadukkaan johtamisen tueksi tarvitaan työkaluja ja erityisosaamista niin talouden ja henkilöstön johtamisen kuin strategisen suunnittelun onnistumiseksi.

Nykyään lääkärinkin johtamaan kokonaisuuteen saattaa kuulua myös esimerkiksi sosiaalityön toimintoja. Kilpailu johtotehtävistä kovenee, ja lääkäritausta ei enää sinällään välttämättä tuo erityisasemaa. Silti lääketieteellinen näkemys johtotehtävissä on jatkossakin keskeistä, jotta organisaatioiden toiminta pysyy linjakkaana ja keskittyy menestyksekkäästi ydintehtäviin.

Oletko Sinä valmis?

Jos kiinnostuit ja kaipaat lisäkoulutusta nykyisen tai tulevan johtajuutesi tueksi, hae Lääkäriliiton Erikoislääkärien johtamiskoulutukseen (ELJ). Koulutus on tarkoitettu erikoislääkäreille ja erikoishammaslääkäreille, jotka työskentelevät esimies- ja johtamistehtävissä nyt tai lähitulevaisuudessa. Koulutus vastaa sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta ja on laajuudeltaan 30 opintopistettä. ELJ antaa monipuolisen kuvan sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen vaikuttavista tekijöistä sekä tarjoaa johtamisen välineitä ja tukea johtajana kehittymiseen.

Monimuotokoulutuksen yhtenä osana tehdään omaan muutosjohtamiseen liittyvä kehittämistehtävä. Hyödynnämme laajasti verkko-oppimisympäristöä, ja koulutuksen kymmenen lähiopetuspäivää järjestetään Lääkäritalossa Helsingissä. Osallistujapalautteen perusteella koulutusohjelman vahvuuksia ovat asiantuntevat kouluttajat, verkostoituvat osallistujat, innostava ilmapiiri ja hyvät järjestelyt. Osallistujat ovat kullakin kurssilla edustaneet monipuolisesti eri erikoisaloja ja sektoreita sekä niin julkista kuin yksityistä terveydenhuoltoa.

Aloitamme uudet johtamiskoulutusryhmät sekä keväällä että syksyllä. Syksyllä alkavan ryhmän (ELJ 14) hakuaika on 1.4.-15.5.2016. Lisätietoja koulutuksesta ja hakuohjeet löytyvät koulutusohjelman www-sivuilta.

Lisätietoa ELJ:stä voit kysyä myös sähköpostitse: johtamiskoulutus@laakariliitto.fi.

Takaisin