Sähköisen lääkemääräyksen hyödyt

Lauri Vuorenkoski

E-resepti on tuonut tulleessaan paljon hyötyjä, mutta käyttökokemuksien myötä myös järjestelmän rajoitteetkin ovat tulleet selkeästi esille


E-resepti on mahdoton väärentää.  Tämä on iso etu. Etenkin jos voitaisiin siirtyä maailmaan, jossa paperinen lääkemääräys (eli mahdollisuus väärentää resepti) kokonaan poistuisi. Porsaanreikä väärentäjille kuitenkin jää, kun pelkkään e-reseptiin siirtyminen ei ole mahdollista pelkästään tietoteknisten ratkaisujen epäluotettavuuden takia.

Reseptikeskuksesta lääkäri näkee lääkettä määrätessään potilaan viime aikaiset reseptit. Tässä on selkeä parannus aiempaan paperiseen toimintamalliin. Toki tässäkin on omat rajoituksensa. Lääkäri ei voi minkään potilaan osalta 100 % luottaa että reseptikeskuksen tiedot ovat kattavat, kokonaislääkitys täytyy aina erikseen varmistaa. Potilas voi kieltää yksittäisen lääkemääräysten näkymisen ilman, että tästä välittyisi mitään tietoa lääkärille. Toisekseen reseptikeskuksen arkisto on yhtä kätevä kuin potilaan tuoma nippu vanhoja lääkemääräyksiä. Mitä paksumpi nippu on, sitä hankalampi siitä on ajantasainen kokonaislääkitys hahmottaa. Toki tiedon saatavuus perinteisestä paperimaailmasta joka tapauksessa huomattavasti paranee.

PKV-lääkkeiden osalta tilanne on selvä. PKV-lääkettä määrätessä kaikki aiemmat PKV-lääkemääräykset näkyvät lääkärille kielloista huolimatta. Tämä lienee e-reseptijärjestelmän vakuuttavin etu. PKV-lääkkeiden ”shoppailu” useilta lääkäreiltä tulee mahdottomaksi.

Reseptit ovat aina tallessa eikä potilaan tarvitse muistaa ottaa lääkemääräyksiä mukaan hakiessaan lääkkeen apteekista tai käydessään terveydenhuollossa. Tämä helpottaa potilasta. Haasteena on odotettua yleisemmät reseptikeskuksen käyttökatkokset. Näitä ei voida ennakoida, ja siksi olisikin hyvä ,että potilaalla olisi apteekissa aina mukana kuitenkin paperinen potilasohje ja lääkärille mennessään tieto käyttämistään lääkkeistä.

Valtionhallinto on pyrkinyt viestittämään, että kaikki lääkemääräykset olisivat vuoden 2017 alusta sähköisiä. Tämä on utopiaa, kun on huomattu sähköisten järjestelmien ongelmatilanteiden tiheys. Paperinen lääkemääräys tulee säilymään sähköisen rinnalla vielä pitkään. Lisäksi e-reseptin laatiminen on kömpelöä, jos lääkäri ei ole työpisteellään. Mobiilivarmenteella e-reseptejä voi tehdä vasta joskus myöhemmin tulevaisuudessa. Mahdotonta e-reseptin teko on tilanteissa, joissa ei ole internetyhteyttä käytettävissä.

Ovatko hyödyt suurempia kuin järjestelmän kustannukset? Toivotaan näin. Järjestelmän rakentamiseen on investoitu mittavasti resursseja, niin reseptikeskuksen kehittämiseksi kuin potilastietojärjestelmien päivittämiseksi. Näitä tehtyjä investointia meidän on syytä hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Järjestelmän käyttökustannusten kattaminen tulee palveluiden tuottajien, kuntien, yritysten ja lääkäreiden harteille. Niin suorat käyttökustannukset kuin epäsuoratkin (esim. menetetty työaika e-reseptin ongelmatilanteissa). Käyttökustannukset tulee toki olla kohtuulliset suhteessa järjestelmästä saataviin hyötyihin.

Sähköiseen lääkemääräykseen siirtyminen on hyvä renki, mutta huono isäntä. Sähköisen lääkemääräyksen käyttöä ei tule laajentaa tavalla, joka haittaa tai jopa estää potilaiden hoitamisen.

Keskustele

Keskustelu

 • Liikkuva eläkeläinen 21. 04. 2016 10:00

  Moni lääkkeitä syövä matkustaa tai asuu pitkiä aikoja ulkomailla. Kuinka tämä on huomioitu järjestelmässä? Miksi asiasta ei puhuta, paluuta Impivaaraan??

 • Mummikki 25. 04. 2016 16:37

  Jos paperiversio jää pois, vertaan sitä tilanteeseen, jossa sairaalassa sähkökatkoksen aikana varajärjestelmää ei saa käyttää.

 • Laesko 01. 05. 2016 18:28

  Minulle oli yllätys että jo vuoden ajan on kotikoneelta voinut tehdä sähköisen reseptin www.medireseti.fi kautta. Tarvitaan tietysti toimintakortti, kortin lukija ja asennus olhjelmalle. Onnistui vain Internet Explorerilla. Sama firma on pian käynnistämässä mahdollisuuden käyttää iPadia siihen liitetyn ulkoisen kortinlukija-aseman kanssa. Java-vaatimuskin on piakkoin siirtymässä pois. Järjestelmä toimii hyvin mutta kuukausimaksu vastaanottoa pitämättömälle lääkärille on muistaakseni 19€/kk ja pieni reseptikohtainen maksu. Jostain kummasta syystä KELA ei ole pystynyt toimittamaan vieläkään Kelain-ohjelmaa!! Ohjelmasta saa muuten kätevän yhteenvedon potilaan käyttämistä lääkkeistä esim. ulkomaile matkustettaessa. Medireseptin löysin sattumalta tammikuun Lääkärilehdestä. En ole osakkaana ko. yhtiössä enkä muutenkaan hyödy tästä tiedon levittämisestä. PS ymmärtääkseni sähkökatkos tai vastaava on hätätilanne, jolloin paperikin kelpaa. 73v ex tietojärjestelmälääkäri

 • Doc 25. 05. 2016 20:36

  Liiton tai Kelan pitää kustantaa mediresepti tai kelain. Perseestä on edunvalvonta, jos res kirjotus mobiililla maksaa.