Sinustako uusi lääkäriluottamusmies yliopistoon?

Yliopistoissa eletään tällä hetkellä poikkeuksellisia aikoja. Säästötoimet kurittavat yliopistojen henkilöstöä, opiskelijamäärät ovat huipussaan, jaksamista koetellaan ja henkilöstön vähentämistoimet koskettavat myös lääkäreitä. Yliopistosektorin lääkäreillä on nyt erinomainen tilaisuus lähteä mukaan luottamusmiestoimintaan ja päästä vaikuttamaan.

Luottamusmiehen tehtävä tarjoaa näköalapaikan lääkärin edunvalvontaan ja mahdollisuuden vaikuttaa työyhteisöä koskeviin asioihin. Luottamusmies toimii linkkinä työnantajan (yliopiston), jäsenkunnan ja liiton välillä. Luottamusmies nauttii irtisanomissuojaa ja voi käyttää työaikaa luottamustehtävien hoitamiseen. Luottamusmiehenä oma osaaminen kasvaa, ja saat paljon uutta tietoa terveydenhuollon hallinnosta ja taloudesta.

Lääkäriliitolla ja JUKO:lla on vahva luottamusmieskoulutusjärjestelmä. Koulutuksissa tapaat toisia luottamusmiehiä ja liiton lakimiehiä. Yliopistojen ja sairaanhoitopiirien kokeneet pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet ovat tukenasi, eli yksin ei tarvitse puurtaa.

Yliopistojen TES-kausi päättyy tammikuun lopussa 2017. Luottamusmiehiä tarvitaan, jotta lääkärien ääni tulee kuulluksi. Lääkäriliitto on vahvasti tukena tarjoten erilaisia palveluita, koulutusta ja opastusta.

JUKOn sivulta kohdasta Materiaalipankki löytyy luottamusmiehen valinnassa tarvittavia ohjeita ja lomakkeita. Lisätietoa saat myös JUKOn ja Lääkäriliiton toimistoista.

Parhaillaan Lääkäriliiton yliopistosektorin työryhmä selvittää ja kartoittaa yliopistoissa työskentelevien lääkärien edunvalvonnallisia ongelmia. Työryhmä laatii suunnitelmat ja linjaa parannusehdotukset siitä, miten edunvalvontaa jatkossa yliopistosektorilla hoidettaisiin ja kehitettäisiin. Työryhmän puheenjohtajana toimii Kari-Pekka Martimo ja nimettyinä jäseninä ovat Raija Niemelä (Oulun yliopisto), Jaana Franck (Turun Yliopisto), Eeva-Maija Nieminen (Helsingin yliopisto), Marja-Liisa Sumelahti (Tampereen yliopisto), Anne Koivisto (Kuopion yliopisto), Katariina Lassila (opiskelijajäsen Tampereen yliopistosta) sekä liiton toimistolta lakimies Katja Aho ja neuvottelujohtaja Laura Lindholm.

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan!

 

Takaisin