SOTE juna

SOTE juna etenee.  Junassa ollaan joko kyydissä tai ei. Kyydissä olevat jakavat yhteisen matkakokemuksen toisten matkustajien kanssa.

SOTE uudistuksen rakentamisessa on Tuomas Pöystin vetämän projektiryhmän tueksi perustettu useita työryhmiä. Vähintään yhtä tärkeää kuin nämä työryhmät on tulevien SOTE alueiden käytännön toimijoiden osallisuus SOTE uudistuksessa. Uudet toimintatavat rakentuvat ja juurtuvat parhaiten silloin kun käytännön toimijat ovat itse niitä rakentamassa.

Junan ulkopuolella olevat eivät kuule mitä junassa keskustellaan. Junassa pohditaan ja haetaan yhteistä näkemystä matkanteosta. Junan ulkopuolella olevat ovat kiusallisessa asemassa erityisesti silloin, kun junassa päätetään heitäkin kostettavista asioista. Tätä on vaikea hyväksyä, jos itse ei ole edes saanut sanoa mielipidettään asiasta.

SOTE uudistus tulee koskettamaan kaikkia SOTE toimijoita, sanottiinpa asiasta mitä hyvänsä. Mahdollisuuksia vaikuttaa junassa käytäviin keskusteluihin ja junan etenemiseen on useita, jos vain suostuu junan kyytiin nousemaan. SOTE uudistus tarvitsee toteutuakseen eläväksi tekijöitä.

Ja vaikka juna eteneekin vääjäämättömästi kiskoillaan, niin vaunuissa on vielä hyvin tilaa ja kyytiin ehtii nousemaan!

Takaisin