Lääkäriliiton näkemyksiä palvelurakenneuudistuksesta

Terveydenhuollon palvelurakenteen kokonaisuudistus on välttämätöntä. Erityisesti kunnallinen perusterveydenhuolto on ajautunut ongelmiin, joita ei voida ratkaista ilman merkittävää palvelurakenteen uudistusta.

Keskustelua tästä uudistuksesta on käyty jo pitkään ja useat eri tahot ovat esittäneet erilaisia malleja terveydenhuollon rakenneuudistukseksi. Lääkäriliitto laati jo 1990-luvulla oman mallin (Altera-malli), jonka taustalla olivat liiton valtuuskunnan keväällä 1995 hyväksymät terveydenhuollon teesit.

Yhteistä näillä kaikille ehdotuksille on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun integraatio muiden EU maiden tapaan ja järjestämisvastuun siirtäminen kuntia vahvemmille ja osaavammille organisaatiolle.

Näkemyksemme mukaan uudistuksen tulisi perustua seuraaviin periaatteisiin:

  • Järjestämisvastuun tulee olla nykyistä vahvemmilla organisaatioilla.
  • Terveydenhuollossa tulee toteuttaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisen saumaton integraatio.
  • Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja tuottamista ei saa hajauttaa nykyisestään.
  • Uudistus ei saa heikentää yliopistosairaaloiden asemaa lääketieteellisen tutkimuksen ja lääkärikoulutuksen keskuksina.
  • Demokraattinen päätöksenteko on turvattava terveydenhuollossa.

Materiaali

Lääkäriliiton palvelurakenneuudistusta koskeva materiaali

Valtionhallinnon tiedotteita

Linkkejä muiden toimijoiden tuottamaan materiaaliin

Takaisin