Perusterveydenhuollon pelastaminen

Suomalainen terveyskeskusjärjestelmä on historiansa pahimmassa kriisissä. Terveyskeskukset eivät voi enää odottaa laajempaa järjestelmäuudistusta. Terveyskeskukset on pelastettava nyt!

Peruspalveluiden kehittämistä ja eriarvoisuuden vähentämistä on pidetty virallisina tavoitteina parikymmentä vuotta. Kehitys on kuitenkin kulkenut päinvastaiseen suuntaan. Taloudelliset panostukset perusterveydenhuoltoon ovat viime vuosina jopa vähentyneet. Samaan aikaan palvelutarve on kasvanut väestön ikääntyessä.

Terveyskeskuksiin on siirretty uusia tehtäviä, mutta sinne ei ole palkattu lisää lääkäreitä. Terveyskeskusten kokenein lääkärikunta on alkanut äänestää jaloillaan. Tilalle tulee yhä useammin lyhytaikaisia sijaisia. Monet korjausyritykset ovat vain pahentaneet tilannetta: sen sijaan että olisi parannettu lääkäreiden mahdollisuuksia hoitaa potilaita, potilaiden hoitoa on pyritty siirtämään pois lääkäreiltä. Tilanne ei tyydytä potilaita eikä lääkäreitä.

Lääkäriliiton hallitus on hyväksynyt linjauksen perusterveydenhuollon pelastamisesta. Keskeisiä elementtejä terveyskeskusten pelastamisessa ovat:

  • Sote-uudistuksen ensi vaiheen tavoitteeksi terveydenhuollon integraatio
  • Terveyskeskuslääkärille pääsy kiireettömissä asioissa turvataan nopeasti
  • Hoidon jatkuvuuden turvaaminen laadun ja asiakaslähtöisyyden keskeisenä osana
  • Terveyskeskuslääkärien rekrytointi korjautuu työn sisällön, työmäärän ja kehitysmahdollisuuksien yhtäaikaisella korjaamisella 

Perusterveydenhuollon pelastaminen, esite (pdf)
Lääkäriliiton linjaus 11.10.2019 (teksti kokonaisuudessaan, pdf)

Takaisin