Lääkäriliitto kannattaa valinnanvapauden hallittua laajentamista julkisessa terveydenhuollossa

Suomen Lääkäriliitto näkee välttämättömänä, että hallitus vie määrätietoisesti eteenpäin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja toteuttaa valinnanvapauslainsäädännön osana uudistusta. Uudistuksen tavoitteena tulee olla hyvin toimiva, laadukkaita palveluita tuottava palvelujärjestelmäkokonaisuus, joka tuottaa terveys- ja hyvinvointihyötyä kansalaisille.

Lääkäriliitto kannattaa valinnanvapauden hallittua laajentamista julkisessa terveydenhuollossa. Ehdotettu valinnanvapausjärjestelmä on Lääkäriliiton mielestä kuitenkin monimutkainen, vaikeasti ymmärrettävä ja hallittava sekä erittäin byrokraattinen. Lääkäriliiton mielestä lakiehdotusta on muutettava siten, että valinnanvapausjärjestelmä on selkeä ja mahdollistava mutta ei pakottava. Keskeisintä on mahdollisuus valita perustason palveluntuottaja eli sote-keskus ja suunhoidon yksikkö.

Lääkäriliitto pitää maksuseteliä hyvänä välineenä lisäämään valinnanvapautta. Maksusetelimenettelystä ei kuitenkaan pitäisi tehdä lakisääteistä velvoitetta.  Se ei ole tarpeellinen potilaan valinnanvapauden toteuttamiseksi.

Lisäksi Lääkäriliitto katsoo, että palveluntuottajan uudelleenvalinnan mahdollisuus pitäisi olla vähintään puolen vuoden välein nyt ehdotetun vuosittaisen mahdollisuuden sijaan.

Lääkäriliiton mielestä uudistuksen toteuttaminen maakunnissa myös käytännössä edellyttää henkilöstön mukaan ottamista suunniteltaessa uusia maakunnallisia organisaatioita ja niiden toiminnan järjestelyä. Lisäksi luottamusmiehille tulee taata riittävä ajankäyttö myös väliaikaishallinnossa.

 

Lääkäriliiton koko lausunto on luettavissa täältä:  https://www.laakariliitto.fi/uutiset/lausunnot/laakariliiton-lausunto-valinnanvapaudesta/

Lisätiedot: Johtaja Heikki Pärnänen, 040-546531

Takaisin