Ministerityöryhmän ehdotus ei ratkaise terveydenhuollon ongelmia

Sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerityöryhmän linjaus palvelujärjestelmän uudistamisesta ei ratkaise perusterveydenhuollon ongelmia ja se vaarantaa erikoissairaanhoidon kehityksen. Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä kaipaa kipeästi uudistamista. Nykyisessä järjestelmässä potilaan hoitoonpääsy kangertelee, perusterveydenhuollon asema on heikko ja palveluiden tuottaminen osin tehotonta. Terveydenhuollossa järjestämisvastuu on epätarkoituksenmukaisesti hajautettu kahdelle eri tasolle – perusterveydenhoito kuntiin ja erikoissairaanhoito kuntayhtymiin.

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä linjasi 31. toukokuuta, että Suomessa tulisi säilyttää kaksitasoinen järjestämisrakenne. Näin ongelmallinen terveydenhuollon järjestämisen raja-aita siirrettäisiin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä erikoissairaanhoidon sisälle. Tämä ei vahvista perusterveydenhuoltoa, vaan hajottaa nykyisin kohtuullisesti toimivan erikoissairaanhoidon. Ympärivuorokautisen päivystyksen järjestäminen vaarantuisi.

Vastuu yhdelle ja samalle taholle

Kehityssuunta on vahingollinen. Terveydenhuollon asiantuntijat ovat linjanneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, että järjestäjän tulee olla riittävän iso (Lääkäriliitto 1999, Kela 2003, Sitra 2010, THL 2010). Lisäksi on pidetty tärkeänä, että terveydenhuollon järjestämisvastuu on yhdellä toimijalla. Kumpikaan periaate ei toteudu nyt esitetyssä mallissa. Malli vaikeuttaisi myös terveydenhuollon rahoituksen järkevää kohdentumista.

Päinvastoin kuin ministerityöryhmä on mallillaan linjannut, on Suomessakin välttämätöntä keskittää sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu yhdelle ja samalle taholle. Vain tällä tavalla voidaan varmistaa perusterveydenhuollon aseman vahvistuminen, riittävä järjestämisosaaminen ja voimavarojen tarkoituksenmukainen kohdentaminen. Näin taataan potilaiden hoitoonpääsy. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen integraation tulee olla riittävän korkealla tasolla, jotta paikallisen tason ammatillinen johtaminen onnistuu.

Järjestämisvastuun keskittäminen ei tarkoita tuotannon keskittämistä. Esimerkiksi perusterveydenhuollon palveluiden tuotantoa on syytä hajauttaa ja monipuolistaa.

Nyt tarvitaan viisautta ja poliittista rohkeutta toteuttaa palvelurakenneuudistus siten, että se luo kestävän pohjan laadukkaiden ja yhdenvertaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiselle.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Heikki Pälve, puh. 050 564 7345 politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316

Takaisin