Lääkäriliitto selvityshenkilötyöryhmän esityksestä: Liian monimutkainen hallintohimmeli

Selvityshenkilötyöryhmän esittämä 34 sote-aluetta sirpaloittaa erikoissairaanhoidon. Tätä paikataan 5 erva-alueella. Tämä ei Lääkäriliiton näkemyksestä luo kestävää rakennetta sosiaali- ja terveydenhuollolle.

Perusterveydenhuollon asema voidaan turvata vain toteuttamalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisen aito yhdistäminen. Askel eteenpäin ei vienyt perille.

Selvitysmiehet ovat tehneet parhaansa tilanteessa, jossa oli ristiriitaisia reunaehtoja. Nyt julkaistussa esityksessä on haettu kompromissia asiantuntijoiden ja hallituksen välillä.

Terveydenhuollon kannalta esitys on pettymys. Se yhdistää perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon, mutta jättää erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kahteen eri organisaatioon. Siten terveydenhuollon yhdistäminen jää tekemättä, eikä näin ollen luoda riittävän vahvaa järjestämisrakennetta.

Terveydenhuollon palvelujärjestelmä ei voi toimia tasapainoisesti, ellei järjestämisvastuu ole yksissä, riittävän osaavissa käsissä. Lääkäriliitto kysyy: ”Miksi luodaan monimutkainen ja työnjaoltaan epäselvä kahden tason hallintohimmeli?” Yhden järjestämistason malli olisi ollut mahdollinen.

Asiantuntijat ovat toistuvasti esittäneet, että erikoissairaanhoidon järjestämisen minimiväestöpohja on 200 000 asukasta. Esitetyssä mallissa sote-alueista vain 30 % täyttää tämän kriteerin. Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuun hajauttaminen murentaa näiden palveluiden tuottamisen pohjan. Se lisää osaoptimointia ja kilpavarustelua, joka johtaa palveluiden laadun heikkenemiseen. Se ei myöskään turvaa kustannushallintaa.

Tämä malli ei turvaa lähipalveluja

Vaikka selvityshenkilötyöryhmän mallissa perusterveydenhuollon järjestäminen vahvistuu, ei ratkaisua voida pitää perusterveydenhuollonkaan kannalta riittävänä. Laadukkaat lähipalvelut turvataan vain esitettyä vahvemmilla ja osaavammilla organisaatioilla, jotka vastaavat kaikkien palveluiden järjestämisestä. Perusterveydenhuollon asema voidaan turvata vain toteuttamalla perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämisen aito integraatio.

Hallitusohjelmassa esitetty kaksitasoinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne voidaan Lääkäriliiton hallituksen mukaan toteuttaa kuntiin ja erityisvastuualueisiin pohjautuen, jos erityisvastuualueet vastaavat järjestämisestä ja nykyiset kunnalliset yksiköt tuottavat palveluja.

Lisätietoja: johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316, toiminnanjohtaja Heikki Pälve, puh. 050 564 7345 tai terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, puh. 044 563 0556

Takaisin