Hallitusongelma ratkaistiin - sote-ongelmia ei

Hallituspuolueet julkistivat viime viikolla linjauksen uudeksi sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakenteeksi. Terveydenhuollon kannalta lopputulos on pettymys: Perusterveydenhuollon asema ei olennaisesti parane, varsin hyvin toimiva erikoissairaanhoito sirpaloituu ja järjestelmän hallinnollinen rakenne on entistä sekavampi.

Lääkäriliiton mielestä pitkään valmistellun palvelurakenneuudistuksen ongelmat johtuvat siitä, että hallituksen valmistelussa on sotkettu kuntarakenneuudistus ja palvelurakenneuudistus. Niin vahvoja kuntia ei Suomeenkaan ole luotavissa, että ne voisivat itsenäisesti vastata terveyspalveluiden kokonaisuuden järjestämisestä. Kuntarakenneuudistusta ei tule myöskään yrittää pelastaa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksella.

- Tehokkaan ja laadukkaan terveydenhuollon toteuttamiseksi terveyspalvelut tulee järjestää yhtenä saumattomana alueellisena kokonaisuutena, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito on nivottu yhteen, huomauttaa puheenjohtaja Raija Niemelä Lääkäriliitosta.

Johdonmukaisesti kaikki hallituksen asettamat lukuisat työryhmät ovat päätyneet siihen johtopäätökseen, että perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon järjestämistasonintegraatiota ei voida kattavasti toteuttaa nojautumalla kuntien itsenäiseen järjestämisvastuuseen. Terveyspalvelut tulee siis järjestää kuntia suurempina kokonaisuuksina. Tätä johtopäätöstä tukee myös se tosiasia, että missään toisessa EU-maassa kunnat eivät ole järjestämisvastuussa sairaanhoitopalveluista. Kunnat, pienetkin kunnat, ovat tästä huolimatta jatkossakin hyviä lähipalveluiden tuottajia.

Hallituksen tulisi nyt Lääkäriliiton näkemyksen mukaan jatkaa palvelurakenneuudistusta käynnistämällä prosessi sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen, järjestämisen ja palvelutuotannon kokonaisuudistuksen toteuttamiseksi. Tämän prosessin keskiössä on oltava kuntarakenteen sijaan palvelujärjestelmän tehokkuus ja laadukkuus sekä palveluiden saatavuus. Tämän hallituskauden aikana tehtävän valmistelutyön pohjalta voidaan sopia uudistuksen toteuttamisesta seuraavassa hallitusohjelmassa.

Lääkäriliitto painottaa, että Suomen terveydenhuoltojärjestelmä on verraten halpa. Ongelmat eivät johdu järjestelmän kalleudesta, vaan kuntien raskaasta palveluvelvoitekuormasta suhteessa siihen, mitä ne ovat valmiita tai kykeneviä palveluista maksamaan. Tästä seuraa potilaiden puutteellinen hoidonsaanti, joka tulee ja joka voidaan korjata.

Lisätietoja: puheenjohtaja Raija Niemelä, puh. 040 731 6191, toiminnanjohtaja Heikki Pälve, puh. 050 564 7345

Takaisin