Yhden mallin lukitsemisen sijaan syytä vertailla vaihtoehtoja

Lääkäriliiton mielestä nyt on aika vertailla erilaisia vaihtoehtoisia sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ja järjestämisen malleja sote-palvelujärjestelmän kokonaisuudistusta varten. Hallitusohjelmaan kannattaa kirjata vain uudistuksen askelmerkit.

Uuden hallituksen on vietävä ensi hallituskaudella läpi sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ja järjestämisen kokonaisuudistus. Haastava lainsäädäntötyö on saatava valmiiksi seuraavalla eduskuntavaalikaudella – ja uusi järjestelmä toimimaan viimeistään vuoden 2020 alusta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistusta pohtinut työryhmä toi kuusi malliaan julki eilen. Työryhmäraportissa mallit on esitelty varsin yleisluontoisesti, eikä eri mallien taloudellisia vaikutusarvioita ole tehty. Tämä edellyttää rahoitusmallien tarkastelua yhdessä järjestämisratkaisujen kanssa siten kuin perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan edellyttänyt.  

Lääkäriliiton mielestä tulevassa hallitusohjelmassa on sitouduttava toteuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisuudistus. Liitto ei ota kantaa siihen, mitkä rahoitusratkaisut olisivat parhaita. Se korostaa mallien tarkastelua linjaamiensa keskeisten periaatteiden näkökulmasta http://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/1819/tausta-aineisto_suomen_l_k_riliitto_terveyspolitiikasta.pdf

On tärkeää, että nyt ei lukittauduta yhteen rahoitusmalliin, vaan valmistellaan virkamiestyönä erilaisia rahoitus-järjestämisvaihtoehtoja ja arvioidaan niiden toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia poliittista päätöksentekoa varten. Hallitusohjelmassa on syytä uudistukseen sitoutumisen ohella sopia myös uudistuksen etenemisaikataulusta.

- Tavoitteena tulee olla saada tulevalle hallitukselle konkreettisia, hyvin suunniteltuja ja vertailtuja vaihtoehtoisia rahoitus-järjestäminen -pareja. Tämä vie tietysti aikaa, mutta se kannattaa. Hallitusohjelmaan ei uudistuksen toteuttamiseen sitoutumisen ohella kannata näiden askelmerkkien lisäksi muuta kirjatakaan, painottaa politiikkajohtaja Heikki Pärnänen.

Lisätietoja:    politiikkajohtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316

Potilaan parhaaksi lääkärin taidoin

 Suomen Lääkäriliitto on ammattijärjestö, johon kuuluu 95 % Suomessa toimivista lääkäreistä. Ammattijärjestönä liiton päätehtävä on jäsentensä edunvalvonta. Liiton tavoitteena on myös turvata kaikille kansalaisille oikeus hyvään hoitoon. Lääkäriliitto on perustettu vuonna 1910, ja siihen kuului vuoden 2014 alussa 26 872 jäsentä.

Takaisin