Lääkäriliiton tavoite: Vain 5 sote-aluetta

Hallitusohjelmassa on sovittu sote-uudistuksen toteuttamisesta. Uudistus on välttämätöntä käynnistää tämän vaalikauden aikana. Suunta on oikea, mutta ei vielä riittävä. Järjestämisvastuun hajauttaminen useammalle kuin viidelle organisaatiolle ei mahdollista optimaalista terveydenhuollon resurssien osaavaa ja tehokasta käyttöä. 

Maan hallitusohjelmassa linjatussa mallissa järjestämisvastuu siirretään kunnilta enintään 19 itsehallinnolliselle sote-alueelle, jotka toimivat pääosin myös palveluiden tuottajina. Tämä ei ole Lääkäriliiton näkemyksen mukaan perusteltua, sillä nykyaikaisessa terveydenhuollossa järjestäminen ja tuottaminen tulisi erottaa toisistaan selkeästi. Terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi tuottajien välisen kilpailun lisääminen on välttämätöntä. Esitetyssä mallissa tuottajien välinen kilpailuneutraliteetti ei toteutuisi.

Nykyisten terveyskeskuksien ja sairaaloiden on annettava jatkaa tuottajina, eikä näitä tule integroida uusiin sote-organisaatioihin. Tuotannon keskittäminen isoihin organisaatioihin voi jopa vaarantaa nykyisin hyvin toimivien terveyskeskusten toiminnan. Järjestämisvastuussa olevien sote-alueiden tehtävänä on muokata oman alueen palvelutuotantoverkostoa tehokkaammaksi ja paremmin yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi.

- On hyvä, että pidemmän aikavälin tavoitteena on rahoituksen yksikanavaisuus, sanoo Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi ja jatkaa, että rahoitusvastuun on oltava selkeästi alueellisella tai valtakunnallisella tasolla.

Lääkäriliitto näkee hyvin tärkeänä myös sen, että uudistuksessa selvitetään potilaiden valinnanvapauden laajentamista ja potilasdirektiivin toimeenpanoa Suomessa. Liitto on myös hyvillään siitä, että palvelutuotannon tehokkuuden ja laadun mittaamiseksi laaditaan mittaristo, kiittelee Tuula Rajaniemi.

Lisätietoja:       puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211 tai toiminnanjohtaja Heikki Pälve, puh. 040 564 7345

Takaisin